zondag 8 februari 2015

Links heeft de verlichtingswaarden verraden

Seculiere, linkse Turken demonstreren tegen de islamisering van Turkije door het regime van Moslim Broeder, Erdogan. In Nederland werkt seculier links juist hard aan de islamisering van ons land en onze cultuur. Wat is er aan de hand? 

De islamisering van Turkije door het regime van Erdogan dendert onverminderd voort. Seculiere Turken protesteren. Maar er zijn ook sculiere Turken in Nederland! Terwijl de ogen gericht zijn op de Marokkaanse moskee in Leiden (bron), doen we net of iedere Turk en Marokkaan automatisch de politieke tak van de islam steunt. De vraag is, waarom laten deze mensen niet vaker van zich horen?

De dichotomie in islamitische landen is orthodoxe moslims versus seculier links. Rechts seculier is hoogst zeldzaam. Het is daarom dubbel navrant dat linkse partijen in Nederland als Pavlovreactie pal achter orthodoxe gelovigen gaan staan. Seculier links in Nederland gooit niet alleen de eigen verlichtingswaarden overboord, ook hun eigen mensen laten ze barsten.

Dit is de uitkomst van multiculturalisme die je ook kan verwachten. Die filosofie deelt mensen in naar de laagste mogelijk non-essentiele concretie, dus ras, sekse, cultuur, nationaliteit en andere fysieke kenmerken, zoals handicaps. Merk op dat dit geen keuzes zijn, maar aangeboren eigenschappen. Geloof is een persoonlijke keuze, maar cultuur is collectief en veel diffuser.

Islam wordt gezien als de essentie van de wel.. islamitische cultuur. Maar wat voor ruimte laat dat voor afvalligen en seculieren? Precies, geen. Ze passen niet in een multicultureel hokje en zijn ze dus onzichtbaar. Net als de christenen in het Midden Oosten.

Als links de eigen verlichtingswaarden was trouwgebleven, was dit probleem niet ontstaan. Ze zouden een warm onthaal hebben gevonden in het linkse nest. Maar helaas heeft links om tal van redenen zich achter de gelovigen geschaard, de gelovigen die in de Islamitische Staat dat geloof tot zijn uiterste, kwaadaardige consequentie heeft gevoerd.

Laten we nog wat misdaden opsommen om de ernst hiervan in zijn volle omvang duidelijk te maken: massa-executies van krijgsgevangenen, onthoofdingen van mannen, vrouwen, kinderen en gijzelaars, kruisigingen, stenigingen, levend begraven en andere wrede strafmaatregelen zoals homo's van gebouwen gooien, het slaven en verhandelen van vrouwen en meisjes, genocide op sjiieten, Jezidi's, christenen en andere minderheden en het levend verbranden van een krijgsgevangen Jordaanse piloot.

Links -- om niet te spreken van ghristelijk links in Nederland -- staat vooraan met het veroordelen van de ludieke actie van de Identitairen in Leiden, waarbij kortstondig een bouwplaats werd bezet, een actie geheel in de traditie van het democratisch protest in Nederland. Over de satanische misdaden van IS zijn ze opvallend stil.

Wij verwachten een zekere objectiviteit van onze medelanders. Dat ze kwaad veroordelen en het goede cultiveren. Het feit wil, dat multiculturalisme geen standaard kent voor goed en kwaad. Moraal is subjectief. Wat wij verachtelijk vinden, vindt IS normaal. En omdat wij -- christenen --  ook geen lieverdjes waren tijdens de kruistochten, onthoudt men zich van oordeel over de misdaden van IS.

Niet alleen heeft (ghristelijk) links de eigen verlichtingswaarden verraden, ze weten ook gewoon niet meer wat goed en kwaad is. Wat rest is politiek. Een ding weten ze heel zeker: de PVV en Wilders zijn evil omdat ze zich richten tegen een *kuch* "machteloze minderheid"; een minderheid die thuis anderen alle rechten onthoudt op basis van hun supremacistische ideologie (islam).

Dit verklaart waarom voor (ghristelijk) links het bestrijden van rechts duidelijk belangrijker is dan het bestrijden van islam of het redden van de Westerse verlichtingscultuur. Zijn ze nog bij machte een openbaring te krijgen waarbij ze het licht gaan zien? Gezien de historische ervaringen is die kans gering.

Tot op de dag van vandaag worden de misdagen van het communisme verdoezeld en goedgepraat. Naar de ethiek van Kant (bron) is de onzelfzuchtige bedoeling leidend, en zijn de verwoestende uitkomsten irrelevant. En dat het socialisme de beste bedoelingen met de mensheid heeft, betwijfelt eigenlijk niemand. 


Gerelateerd