zondag 8 februari 2015

IS IDEOLOGIE VEREIST ESCALATIE VAN TERREUR

De video van IS waarin de Jordaanse piloot levend wordt verbrand heeft wereldwijd voor schok en walging gezorgd. Propaganda!, riepen de islam apologeten. Censureren! Maar achter deze wrede daad schuilt een postmoderne ideologie die de Islamitische Staat tot steeds meer terreur en wreedheid zal aanzetten. Als dat waar is, we ain't seen nothing yet! 


Dit beeld is geen 'propaganda', een verkooppraatje voor 'kom erbij'. Het is terreur en afschrikking die tot doel heeft de wil te breken van ieder die ook maar denkt aan verzet.

Het levend verbranden in een kooi van de krijgsgevangen Jordaanse piloot Muadh al- Kasasbeh door de Islamitische Staat, was schokkend en wreed, zelfs gemeten naar eigen standaard. Maar de terreurgroep gaat niet arbitrair te werk. Er zit logica in. In een schriftelijke fatwa die twee weken voor de video werd gepubliceerd, somden aan IS gelieerde soenni geestelijken vier wetten op die van toepassing zijn. Op het eind zijn de geestelijken van mening dat het "in principe verboden" is om mensen voor straf te verbranden, maar dat "het is toegestaan in geval van wederkerigheid". 

Onthoofding, kruisiging, en het afhakken van ledematen zijn gemakkelijk en vinden een basis in het gewone strafrecht van een aantal islamitische landen, waaronder Saoedi Arabie. In tegenstelling tot wat de meeste moslimgeestelijken menen, hanteert IS ook incidenten in heilige teksten die bepaalde obscure strafmaatregelen rechtvaardigen, zoals het van daken gooien van homo's.

In tegenstelling tot wat islam-apologeten in het Westen denken, geloven velen dat IS nu te ver is gegaan en moslims van zich heeft vervreemd. Anderen, zoals de IS-vriend en salafist Abu Sayyaf, vinden dat IS in zijn recht staat vanwege de anti-terrorisme campagne van de door Amerikanen geleide coalitie. Niettemin houdt de vraag ook mensen in het Midden Oosten bezig, waarom is IS zo wreed?

De groep heeft een geheel andere opvatting van jihad dan de gebruikelijke. De acties van Al Qaida worden verantwoord door geisoleerde fatwa's, maar IS heeft een geintegreerde ideologie. Ze gebruiken verhalen uit de islamitische geschiedenis en moderne teksten over jihad om jihad als concept te veranderen.  Wat dat betreft zijn ze kennelijk in de leer geweest bij Westerse postmodernisten.

Een daarvan is een boek getiteld Idarat al-Tawahush, of Management of Savagery geschreven door een anonieme ideoloog die zich Abu Bakr Naji noemt. Het boek in in 2006 vertaald door William McCants van het Amerikaanse Brookings Instituut, en wordt breed verspreid op online forums. Leden van IS hebben toegegeven dat het boek officieel onderdeel uitmaakt van het curriculum. 

De schrijver van het artikel over het boek, Hasan Hasan*, heeft ontdekt dat IS commandanten en strijders het boek van Naji noemen als rechtvaardiging voor onthoofdingen. Niet alleen als goedkeuring, maar zelfs aanbevolen door Allah en Mohammed.

Management of Savagery's belangrijkste bijdrage is dat het een scheiding aanbrengt tussen de betekenis van jihad en andere religieuze stellingen. De schrijver stelt dat de theoretische manier waarop jihad wordt onderwezen, het wannabe jihadisten moeilijk maakt om de ware betekenis te begrijpen. In de vertaling van McCants: "Iemand die al in de jihad is geweest weet dat het niets anders is dan geweld, primitivisme, terrorisme, [afschrikking] en slachting". 
"Ik heb het over jihad en vechten, niet over islam, en je moet dat niet verwarren. Hij kan niet doorvechten en doorgaan naar het volgende stadium als het beginstadium geen episode bevat waarin de vijand wordt afgeslacht ter schrikking". 
Het concept dat IS in augustus 2014 gebruikte om de slachting van honderden strijders van de Shaitat stam in Deir Ezzor (Syrie) te rechtvaardigen, was tashreed, een woord dat je kunt vertalen als afschrikking, zoals in het citaat hierboven. "Dat is de ware jihad", zei Abu Moussa, een aan IS gelieerde geestelijke, in navolging van de tekst van Naji. 
"De leek die zijn religie heeft geleerd van doorsnee geestelijken denken dat jihad een fantasie is, iets dat ergens ver weg plaatsvindt. In werkelijkheid is jihad een zware verantwoordelijkheid die kracht vereist". 
Naji geeft praktische tips hoe om te gaan met het machtsvacuum dat terugtrekkende legers achterlaten. Hij zegt dat het verlies van de kruisvaarders niet kwam door beslissende veldslagen tussen moslims en christenen, maar door een proces van uitputting.

Hij stelt dat de overwinning van moslims in de 12e eeuw in de slag bij Hattin, waarbij de koning van Jeruzalem, Guy de Lusignan werd verslagen door de moslims onder Saladdin, mogelijk was door een reeks van beperkt handgemeen op andere plaatsen. Hij noemt als voorbeeld "een kruisvaarder op het hoofd slaan met een stok", een uitdrukking die ook gebruikt werd door een woordvoerder van IS, Abu Mohammed al-Adnani na een serie luchtaanvallen in Syrie.

Volgens IS moet geweld constant zijn en escalerend om afschrikwekkend te zijn. Willekeurige gewelddaden zijn onvoldoende in deze context. Dus als het levend verbranden van een piloot wreder is dan voorgaande moorden, dan zoekt IS ongetwijfeld nu al naar methoden die nog wreder zijn.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat escalatie plaatsvindt op kritieke momenten. Niet ad hoc. De krijgsgevangen Jordanier boodt een kans om die boodschap over te brengen aan moslimlanden die deelnemen aan de coalitie.

IS begrijpt dat zo'n daad sommigen zal afschrikken, maar ze hebben gecalculeerd dat ze er meer mee winnen. Wat ze verliezen aan populariteit, wordt goedgemaakt door afschrikking. 

Maar het is cruciaal om sharia teksten niet te verontachtzamen. Islamitisch fundamentalisme is de ideologie van IS en iedere daad moet worden verantwoord door religieuze tradities. Moslimgeestelijken die een open brief sturen aan de kalief (bron), of een fatwa doen uitgaan om IS te delegitimeren, missen het punt waar het hier om gaat. 

Theoretische fatwa's kunnen het concept van sharia dat IS hanteert niet neutraliseren. Het bestaat uit verhalen en daden van belangrijke figuren uit de vroege islam. Uitdrukkingen als "deze hadith is zwak" of "het is verboden krijgsgevangenen te doden" kunnen komen uit religieuze context, maar wat de vroege moslimleiders deden is ook erg belangrijk, zo niet belangrijker. 

Moslimgeestelijken spreken theoretisch; IS baseert zich op verhalen en daden. IS handelt naar de praktische geschiedenis van de islam, ook al zien velen dat als tegen de leer. IS laat moslims hun daden vergelijken met die van vroege moslims, niet tussen de praktijk en de theoretische opvatting van jihad. Lees in dit verband ook "From the Mouth of Babes: "Islamic State is Right".

*Hassan Hassan is analist bij het Delma Institute, een thinktank in Abu Dhabi. Hij is mede-auteur, met Michael Weiss, van Isis: Inside the Army of Terror, dat later deze maand verschijnt bij Regan Arts in New York. 

(Bron)

ISIS is een kanker in islam, niet omdat ze tegen de leer ingaan, maar omdat ze die zo effectief weten in te zetten.