zondag 8 maart 2015

Haatimam-gala: vanmiddag 17:00 LIVE STREAM

Een staaltje van typische islamdeceptie: zeggen dat het controversiële haatimam-gala in Rijswijk is afgelast, en dan komen met een livestream. Ook het gala in Utrecht gaat gewoon door. Het doel is geld inzamelen voor "humanitaire projecten", zoals Hamas en de Moslim Broederschap. The Glazov Gang: Hoe Muslim Brotherhood frontgroepen opereren op (inter)cultureel niveau.

UPDATE: Het omstreden benefietgala in Rijkswijk is vanmiddag vanaf 17.00 uur te volgen via internet. (Vermoedelijk HIER) Dat meldt de Haagse stichting Rohamaa, die de bijeenkomst organiseert. Het gala in een evenementenhal ging niet door omdat er ophef ontstond over de imams die er zouden spreken. Van enkele imams werden de visa ingetrokken. Ook bij het vervangende feest zullen gasten en sprekers zijn, liet de organisatie vorige maand weten. Wie dat zijn, werd bij de aankondiging van de livestream niet gezegd. Volgens Omroep West zal het Haagse gemeenteraadslid en ex-PVV'er Arnoud van Doorn één van de sprekers zijn. Ook imam Aboe Ismail van de As-Soennah stichting in Den Haag zou te gast zijn. De stichting wil met het gala geld inzamelen voor gehandicapten, weeskinderen, armen, zieken en vluchtelingen. De stichting vindt dat het benefiet in Rijswijk in zijn oorspronkelijke vorm onmogelijk werd gemaakt door de ontstane commotie. De organisatie noemt de ophef 'zeer belemmerend en intolerant'. (Bron)


25 feb. 2015

Haatimam-gala Rijswijk afgelast, Utrecht gaat gewoon door

Onze machthebbers zijn mentaal gespleten! Niet alleen zijn ze gescheiden van de realiteit, ze presteren het deze stelling serieus op te brengen: "Radicale opvattingen beiden geen grond voor strafrechtelijke vervolging. Echter, wij tolereren geen opvattingen die haat zaaien of oproepen tot geweld”, aldus Van Zanen. Islamitische radicale opvattingen zijn per definitie een oproep tot geweld! Deze haatimams schenden Artikel 1 van de Grondwet en zijn daar trots op. Moeten autochtone Nederlanders eens proberen! Onze politici zijn gestoord. Zo lang ze niet begrijpen dat we niet hoeven te tolereren dat onze vijanden misbruik maken van rechten die ze zelf op geen enkele wijze respecteren, blijven we deze bullshit houden.

Het omstreden benefietgala met radicale moslims in Utrecht mag van de gemeente Utrecht gewoon doorgaan. Volgens burgemeester Jan van Zanen (VVD) is er geen strafrechtelijke grond om op te treden tegen de aangekondigde sprekers en de stichting World Wide Relief. De Utrechtse burgemeester zegt overleg te hebben gehad met de politie en de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid. “We hebben in overleg de conclusie getrokken dat er op dit moment geen strafrechtelijke grond is om op te treden. (Bron)23 februari 2015 


Moslim Broeders infiltreren bestaande organisaties 

De tactiek van de Moslim Broederschap is het infiltreren van bestaande organisaties en het direct uitdagen van Westers denken op alle fronten. Broeders gebruiken Westerse woorden en concepten, maar geven daar een heel eigen definitie aan, niet zelden tegenovergesteld. Het doel van de MB is de islamisering van het Westen middels culturele middelen. (Bron)20 feb. 2015

Haatimam-gala's in Rijswijk en Utrecht afgeblazen

Sommige Nederlandse gemeenten hebben zich ontpopt tot levensgevaarlijke faciliteerders van islamisten. In dit geval de gemeenten Rijswijk en Utrecht. De Stichting Rohamaa..
heeft gezegd dat 'het liefdadigheidsdoel van hun bijeenkomst, door de uiteenlopende gebeurtenissen en berichtgeving, volkomen op de achtergrond is geraakt'. Daarom heeft de organisator besloten het gala te schrappen. De Rijswijkse driehoek (burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie) heeft laten weten dat het het besluit van de stichting respecteert en 'beschouwt het als een uiterst moedige keuze van de stichting Rohamaa'. ROFLOL 
Behalve in Rijswijk, heeft er volgende maand nog een omstreden gala plaats. Op 1 maart is er een 'mega benefiet voor Palestina, Birma, Turkistan en Zuid-Marokko', georganiseerd door World Wide Relief. De eigenaar van partycentrum Luxury in de Utrechtse wijk Overvecht wil nu dat het evenement niet meer in zijn centrum wordt gehouden, meldt RTV Utrecht. De gemeente Utrecht heeft al een vergunning afgegeven voor het benefiet, waar ook enkele omstreden islampredikers komen spreken. (Bron) OMG!


19 feb. 2015

Wie is de organisator van het haatimam-gala?

Wat of wie er schuilgaat achter de Stichting Rohamaa is in nevelen gehuld. Handelshandboek Cristel weet het ook niet: "Helaas heeft het bedrijf Stichting Rohamaa nog niet ingevoerd beschrijving van de bedrijfsactiviteiten". (Bron) Maar het heeft alle kenmerken van een MB-frontgroep. Dankzij onze rechten die Rohamaa in haar persberichten beledigt en misbruikt (!) komen ze toch maar mooi bovendrijven. Wees dus niet te snel met verbieden. Lees de persberichten op de website. Screenshots aanwezig bij de redactie. Nederlands meest gevreesde onderzoekspolitie -- de FIOD -- zit er thans bovenop. Een van de sponsors Mimoun Hibout (die met gespleten tong praat of onwetend is over FGM in islam: bron) heeft er bij de organisatie van het Rohamaa-festival op aangedrongen dat er geen haat mag worden gepreekt. LOL Anders trekt zijn montagebedrijf, Mimtec zich als sponsor terug. (Bron) ROFLOL De stichting en de sponsor zijn bereikbaar op hetzelfde adres. Tot zover het frontje.18 feb. 2015

Gemeente Rijwijk: 'Hoezo, haatimam-gala verbieden?' 


Mooi! Zou je denken...
Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken heeft de visa van drie imams ingetrokken die waren uitgenodigd voor een bijeenkomst op 8 maart in Rijswijk. 'De intrekking volgt op basis van vandaag verkregen nadere informatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en past in het kader van het actieprogramma jihadisme', liet de minister dinsdag weten. Wat die informatie precies inhoudt, wil de overheid niet zeggen. Volgens Koenders is bij het verstrekken van de visa de normale procedure gevolgd: 'Betrokkenen stonden niet gesignaleerd in de geraadpleegde databases,' aldus de minister. (Bron)

Afgezien dat het een verkeerd is in een ' open democratie'  als de overheid geheimen heeft en private organisaties met willekeur kan aanpakken op oneigenlijke gronden, openbaart zich hier een veel fundamenteler probleem. In de postmoderne opvatting van een democratie mag het systeem zich niet verdedigen tegen haar vijanden. Haatimams hebben immers gelijke rechten als iedere andere burger. In de bestrijding van islamitisch terrorisme lopen we keer op keer tegen dit probleem aan.

Artikel 1 garandeert iedere burger gelijke rechten voor de wet en mag niemand -- ook burgers onderling niet (alsmede hun bedrijven) -- onderscheid maken op grond van ras, sekse, geloof of politiek. Het gaat om burgerrechten, maar de NWO-brigade heeft nationale individuele rechten inmiddels verbasterd tot internationale groepsprivileges. Maar afgezien daarvan.

In Artikel 1 wordt een dubbele fout gemaakt. Ten eerste is de ' horizontale opvatting'  vaak strijdig met het veel fundandamentelere eigendomsrecht. Ten tweede worden inherentie en aangeleerd hier opzettelijk met elkaar verward. Immers, het laatste is een keuze, het eerste niet. Het laatste is verwijtbaar, het eerste niet. We moeten dus aangeleerd geloof en alles wat daarmee samenhangt, niet gaan behandelen of het een natuurlijke onvermijdelijkheid is! Dat gebeurt wel. 

Met die wetenschap wordt het al stukken eenvoudiger om gevaarlijke, totalitaire ideologieen zoals de aanhangers van de wereldse aspecten van de islam, te weren. Dat is niet "afzakken naar hun niveau", maar gewoon rationeel. Niet alleen de mens heeft recht op zelfverdediging.

Vrijheid is een zeer kwetsbaar systeem. De Founding Fathers van Amerika waren zich dat terdege bewust. Vrijheid is geen natuurlijk 'default'  modus, en moet daarom constant bewaakt worden. Waarden zijn alleen waarden wanneer je bereid bent die te verdedigen. Zodra een omvangrijke groep mensen dat feit negeert of verwerpt zoals veel moslims en postmodernisten, is de vrijheid in existentieel gevaar.

Je kan het je bijna niet voorstellen, maar degene die het 'evement'  zou kunnen verbieden -- de burgemeester van de gemeente Rijswijk --  ziet voor alsnog geen reden op te treden. De gemeente drinkt nog thee met alle partijen. 'Het is nu van belang dat vanuit alle perspectieven gekeken wordt naar de ontstane situatie..,' aldus de gemeente (Bron) Gelijke rechten dus, voor zowel burgers als de bestrijders van de liberaal-democratie.
Gerelateerd