zondag 8 februari 2015

Den Moderne NederPatriot heeft de toekomst!

Links heeft de verlichtingswaarden verraden. (Bron) Maar wat is de oplossing? Is er een politiek denkbaar die de Westerse verlichtingscultuur niet alleen kan redden, maar zelfs kan uitbreiden, verstevigen en bestendigen? 


"Hier komt een nieuwe uitdager! Den Moderne NederPatriot!", eerste posting op Pomoland op 9 mei 2011.

Zoals we hebben gezien heeft links niet alleen de verlichtingswaarden -- rede, individualisme, gelijkwaardigheid, persoonlijke autonomie en diverse andere vrijheden -- verraden. Ze hebben ook seculiere immigranten in de kou laten staan door zich als een blok te scharen achter de islam.  Dat is niet alleen tragisch voor de cultuur in Nederland, maar ook in bredere zin, de gedachte dat vrijheid een universeel menselijk, aangeboren en onvervreemdbaar recht is.

Intellectueel gesproken is rechts Nederland een bijna onbeschreven lei. Voor het verraad van de VVD betekende rechts, conservatief-liberaal. Echte klassiek-liberalen zijn vervreemd achtergebleven. Je kan gaan zitten huilen, maar dit biedt ook ongekende kansen! Misschien is het zelfs zo, dat rechts seculiere migranten een thuis kan bieden waar ze zich beter op hun gemak voelen dan bij de slachtofferkaste op links.

Veel rechtse Nederlanders grijpen naar nationalisme als oplossing. Dat zou het kunnen zijn, ware het niet dat de meesten alleen de etnische vorm kennen, een vaderlandse trots waarbij wordt gewezen op de niet altijd even unieke heldendaden van voorouders waar ze zelf niets aan hebben bijgedragen.

Trots op de prestaties van een ander, dus. Eigenlijk een vorm van diefstal. Het is dezelfde logica waarmee postmoderne Quinsy Gario's genoegdoening eisen voor de slavenhandel, waar ook zij part noch deel aan hadden. 

De strategische overweging is, dat tegenover het islamo-socialistische collectief een nationalistisch collectief blok moet worden geplaatst. Dat betekent 100 jaar terug in de tijd, naar filosofieen die ontmaskerd zijn als moreel failliet. Iedere utopie leidt op de duur tot geweld, hetgeen heel verklaarbaar is, maar daarover meer op een ander moment.

Maar met een vorm van nationale trots die gebouwd wordt op persoonlijk succes, bereik je werkelijk iets unieks dat niet alleen is voorbehouden aan etnische Nederlanders, maar iets dat voor iedereen die binnen de cultuur woont, bereikbaar is. 

Deze vorm van nationale trots gebouwd op de vrijheidsfilosofie vereist niet alleen integratie van nieuwkomers. Het eist van iedere immigrant dat hij zijn persoonlijke overtuiging, ja ook de islam, ondergeschikt maakt aan vrijheid. Want alleen zo kunnen we garanderen dat iedereen kan blijven denken, zeggen en handelen naar eigen inzicht.

Deze vereiste scheidt de willigen van de onwilligen, degenen die iets willen bereiken van de parasieten, de dictators van de gelukzoekers. Het zal niet meer lonen dat landen in het Nabije en Midden Oosten hun overtollige, mannelijke bevolkingsaanwas in het Westen dumpen. En speculeren op de inspanningen van anderen behoort tot de verleden tijd.

Dit is een win/win/win situatie voor alle partijen -- voor rechts, voor migranten, maar vooral voor Nederlanders zelf. Behalve natuurlijk voor (ghristelijk) links en hun achterban van afhankelijke slaven, die ze manipuleren met beloften van kralen en spiegeltjes.

Dit is de enige manier voorwaarts die een goede afloop belooft. Alle andere opties zijn al eens geprobeerd en hebben  alleen geleid tot meer geweld, dictatuur, armoede en ellende. Voorwaerts, maekt plaats voor den Moderne NederPatriot, want hij heeft den toekomft!


Gerelateerd