donderdag 1 januari 2015

Waarom willen jongeren bij ISIS?

Na de confrontatie met het monster uit Maastricht (bron), vraagt de intellectuele elite zich verbeten af, waar de aantrekkingskracht van IS op jongeren toch vandaan komt? Wie bereid is de realiteit te zien, weet het antwoord.

Wie denkt dat terreur of macht het doel is van IS, reduceert niet diep genoeg. Ja, terreur is een middel en macht lijkt het doel. Maar die macht heeft een bedoeling, namelijk om de ideale wereld te scheppen volgens de islam. Ze grijpen terug op de eerste dagen van Mohammed en de ideale wereld die hij heeft neergelegd in zijn nalatenschap. Je kunt dat idealistische einddoel niet scheiden van de religie zonder de essentie ervan te verkrachten. Dat zou neerkomen op de vraag: is de paus katholiek? 

Het vestigen van een Utopie, een ideale wereld, hebben deze moslims gemeen met socialisten, communisten en Nationaal Socialisten. En daarmee is tevens de vraag beantwoord, wat de aantrekkingskracht van IS is op jongeren. De jeugd gelooft in idealistische vergezichten en schroomt niet wat koppen te hakken om de beloofde wereld naderbij te brengen.

Sommigen willen graag generiek alle gelovigen hierbij lappen, want volgens de multiculturele leer zijn die "allemaal hetzelfde". Maar het christendom heeft nooit de vestiging van een Utopie op aarde nagestreefd. De betere wereld moet pas komen in het hiernamaals. Het is bovendien niet universeel. Volgens de deterministische Calvinisten moet je zijn uitverkoren. Volgens de katholieken, met hun ster-filosoof Thomas van Aquinas, kun je het paradijs pas verwerven door goed te leven.

Dat het doel van IS is, de vestiging van het kalifaat, de ideale islamitische, totalitaire staat, is geen geheim. Ze zeggen het bij herhaling zelf! De kern van het probleem, is dat islam-apologeten en appaiseerders dit morele doel van IS ontkennen. Dat is knap racistisch, althans volgens hun eigen definitie. Maar er is een andere reden.

Sinds de laatste 25 jaar handelt het Westen volgens de gefaalde doctrine die stelt, dat als we ontkennen dat terrorisme (een middel) geworteld is in islam (het doel), we radicalisering kunnen stoppen. En misschien kunnen we zelfs moslims overhalen naar ons kamp te komen. Na een kwart eeuw worden we geconfronteerd met het gevolg van dit zelfbedrog: de Islamitische Staat. (Bron

Liever dan deze fout erkennen en moslims te confronteren met de kwaadaardigheid van hun ideaalbeeld, gaat het Westen door met het ontkennen, zodat de gefaalde doctrine in stand blijft. Westerse leiders en politici zijn er inmiddels zelf in gaan geloven. De kern is amoralisme: het niet kunnen of willen onderscheiden tussen goed en kwaad. 

We zijn op deze manier medeplichtig aan de misdaden van IS, het radicaliseren van moslims in eigen land en de ondergang van onze eigen beschaving. Een cultuur die vele malen beter is toegesneden op de aard van de mens, dan de islam ooit kan zijn (religie gaat over het dienen van een god, niet over het maken van een betere wereld voor de mens).

Tot we dit alles onder ogen durven te zien, is er geen hoop het tij te keren. Ik wens allen veel wijsheid toe in het nieuwe jaar! Het is nog niet te laat, maar de tijd dringt.