donderdag 1 januari 2015

Munitie voor post-waarheid Nederland

Misschien weten ze het nog niet, maar links is aan het imploderen. De tragiek is dat rechts er helemaal niet klaar voor is. Populisme dient om de massa wakker te schudden, maar je kunt geen strijd voeren zonder intellectuele vuurkracht in het wapenarsenaal. 

Het aantal keren dat links zichzelf opnieuw heeft uitgevonden sinds de eerste jaren van de Contra-Verlichting (bron) is inmiddels niet meer te tellen. De reincarnaties zijn voor het gemak hier weergegeven in een handige flowchart. We zijn inmiddels aangeland op de bodem bij de anti-humane milieubeweging, nihilistisch multiculturalisme (alle culturen zijn gelijk) en politiek correcte aanvallen van postmodernisten op definities en dissidenten.

Marx bleek er met zijn historische voorspellingen faliekant naast te zitten. De arbeidersklasse bleek niet of nauwelijks tot revolutie te komen, het kapitalisme is niet geimplodeerd in communisme, en de lagere en middenklassen blijken meer met eigen landgenoten te hebben dan met hun evenknieen over de grens in Brussel.

Het was daarom een sprong in het duister toen links rond het jaar 2000 besloot er nog een keer helemaal voor te gaan: dit keer was het alles of niets! Oorlog is deceptie: er werd geen vaandel gehesen, de oorlog werd niet openlijk verklaard en diverse zeer extreme standpunten werden herverpakt als gematigde 'mainstream'. Links en rechts bestaan niet, de betekenis van socialisme is vergeten.

Natuurlijk heeft de doorsnee burger haarscherp door dat er van alles niet klopt. Maar omdat standpunten maar zelden expliciet worden ingenomen en altijd worden verpakt in mooie doosjes  met strikjes waar een verkeerd etiketje op zit, blijft het een strijd tegen schaduwen.

Links KAN zijn doelen en standpunten daarom niet openlijk verklaren. Maar er is nog een reden waarom ze zich moeten bedienen van leugens. Die ligt besloten in de postmoderne manier om naar de realiteit te kijken: objectieve waarheid bestaat gewoon niet voor ze.

Realiteit is altijd subjectief, en waarheid is dus niets anders dan iemands manier om er tegenaan te kijken. Realiteit, waarheid, en goed en slecht is dus geen vaste constante, maar verkeerdt in een altijd veranderende flux: gedachte maakt realiteit, niet vice versa.


Objectivisme heeft als enige filosofie een geintegreerd en allesomvattend antwoord op deze linkse larie. Wie zonder analyse en zonder intellectuele wortels besluit linkse thema's te gaan bestrijden komt al snel terecht in gevaarlijk vaarwater.

Als collectivisme niet wordt ingeruild voor individualisme, vertaalt het links-socialisme zich een op een met rechtssocialisme. Het gevolg is de PVV met zijn socialistische economisch programma, het Duitse Pegida met zijn onversneden burgermans xenofobie, het Front Nationaal en Vlaams belang met hun virulente etnisch-nationalisme onder de centrale staat.


Je zou het aan het nieuws niet zeggen, maar in de VS heeft links na de Obama-revolutie in de laatste tussentijdse verkiezingen in november een nederlaag van historische proporties geleden. (Bron) Links is uitgepraat, links is failliet. De VS loopt altijd enige tijd vooruit op Europa, maar vergis je niet: links is een mondiale beweging. De implosie zal ook hier plaatsvinden.

De tragiek is dat rechts er alles behalve klaar voor is. In de Nederlandse politiek hebben de PVV en de VVD gekozen voor pragmatisme: politiek opportunisme is hun morele standaard. VoorNederland, nu in de Tweede Kamer met 2 zetels, is de enige hoop op een herleving van het individualisme, op voorwaarde dat ze hun programmapunten steeds filosofisch blijven toetsen. Hun plannen voor het herinvoeren van de dienstplicht zijn al over het randje. 

In die zin is de relatie met UKIP misschien minder gunstig. UKIP begrijpt dat de EU een anti-democratisch instituut is dat de staat centraal stelt, in plaats van het individu. Maar ook UKIP verkeert in de veronderstelling dat de islam een 'gewone' godsdienst is, in plaats van de totalitaire ideologie die het is. (Bron)


Gerelateerd