zaterdag 3 januari 2015

Is nationalisme het antwoord op de cultuurcrisis?

Nederlanders zijn een raar volkje. Enerzijds kunnen we ruig individualistisch zijn en hebben we waardering voor non-conformisten die weigeren te rennen met de meute. Anderzijds grijpen we, wanneer het water te hoog staat, naar de veiligheid van het collectief: is nationalisme een oplossing voor de cultuurcrisis? 

Wie ' de'  Nederlander probeert te beschrijven trapt al snel in de val die onze relativistische koningin Maxima heeft gezet. Bijna geen individu is honderd procent representatief voor de algemeenheid. Het is daarom beter te spreken over de eigenschappen van een cultuur, dan van 'de' Nederlander. (Omdat Nederlanders niet te adviseren zijn, komen ze in een gesprek hierover op Twitter natuurlijk toch weer met menselijke eigenschappen aan. De lezer moet ze zelf maar vertalen naar het niveau van cultuur.)


In het buitenland halen we onze landgenoten moeiteloos uit een menigte. Iedereen kent die verdwaasde blik wanneer de kaasstolp net is gebarsten en de Nederlander erachter komt, dat het leven ook gewoon doorgaat als de prak niet om 6 uur op tafel staat. 

Andere eigenschappen zijn: 
 • Calvinistisch wereld- en zelfbeeld (nader in te vullen).
 • Excuses maken voor wat voorouders 400 jr geleden deden. Schelden op je eigen land.
 • Schijtlollige humor. Afzeiken, pesten, ouwehoeren. 
 • Met gevoelens spelen (manipuleren). 
 • Jezelf niet te serieus nemen. 
 • Grappen maken over religie. 
 • Veelzijdig in innovatie.
 • Eigenwijs.
 • Luidruchtig.
 • Vrijheidsmens (nader in te vullen).
 • Te tolerant (waar begint tolerant, te tolerant te worden?).
 • Bemoeizuchtig.
 • Kritisch. 
 • Nijver.

Er zal vrijwel niemand te vinden zijn die aan al deze eigenschappen voldoet. Maar voor een algemene, Nederlandse factor zoeken we niet een eigenschap die we allemaal delen; hij moet ons ook onderscheiden van alle andere landen. Wie het weet, wint een voetreis door Pomoland. Good luck with that!

Bij een onderwerp als nationalisme ligt de 'aangeboren eigenschap'  in het bijzonder op de loer. En hier komt het heikele onderwerp 'racisme'  om de hoek kijken. Links gebruikt de term als wapen, maar wat is racisme? Het geloof dat aangeboren eigenschappen de mens bepalen. Het gaat dus meer over het principe van de aangeborenheid, dan om raciale eigenschappen. De volgende vraag is dan: wat bepaalt dan een mens? Om hier even een scheermes te gebruiken: volgens de filosofie van dit blog bepalen aangeleerde waarden een mens, niet aangeboren eigenschappen.

Maar de centrale gedachte van nationalisme is juist die van de genetische voorbestemming. En niet alleen van een enkeling, maar van iedereen die zich identificeert als Nederlander. Als je dat gelooft, ga dan vooral verder met je nationalisme. Maar als je inziet dat dit een fictie is, dan kunnen we verder zoeken naar samenbindende factoren. En wie weet is er misschien een principe, dat iedereen verbindt. Ook mensen van buiten de landsgrenzen met een andere fysieke eigenschappen.


Gerelateerd