zaterdag 31 januari 2015

ANTI-TERREUR WETGEVING: GOED OF KWAAD?

De scheiding van kerk en staat is een verlichtingswaarde. Het betekent de vrijheid van geloof en geweten. Ieder mens is vrij te denken en te geloven naar bevinden. En het betekent dat de overheid je niet kan dwingen te handelen tegen je moraliteit. Maar er is een context hier. 

Als gevolg van de scheiding van kerk en staat zijn we gaan geloven dat de publieke ruimte moreel neutraal moet zijn en ontdaan van alle uitingen van geloof. Dat is laïcité, Franse stijl. We zijn ook gaan geloven dat het er niet toe doet wat een mens privé denkt of gelooft of wat zijn idee is over het universum en de rol van de mens daarin; wat, als gevolg daarvan, goed en kwaad is, en hoe een mens tot kennis komt, zo dat mogelijk is. Want we zijn allemaal gelijk, toch?

Door een verkeerde uitleg van de aanname dat de mens tubala rasa wordt geboren en gelijk is voor de wet, denken we nu dat ras (inherent), cultuur (keuze), geloof (keuze) en idee (keuze) allemaal "hetzelfde" zijn en allemaal waardevol en waar op hun eigen manier. 

Hierdoor worden we blind voor de vijanden van onze eigen waarden. We denken aan ze als onze gelijken, maar met helaas andere meningen, iets waar ze bovendien recht op hebben. En dat het er niet toe doet wat een mens gelooft, denkt of doet. Moraliteit wordt ontkend, of gezien als een subjectieve, persoonlijke opinie. 

Maar de Verlichting en de liberaal-democratie hebben een context. Een enkele, eeuwige waarheid: dat vrijheid een onaantastbare, universele menselijke waarde is waaraan ieder zich moet onderwerpen, als we willen dat iedereen vrij moet kunnen blijven denken, geloven en handelen. 

Die ene, universele waarheid ontkennen, betekent de ondergang van deze primaire waarde van de Verlichting en de gehele beschaving die erop gebouwd is.

Afstand doen van dit fundamentele principe maakt ons niet tot libertariers, maar tot vijanden van de vrijheid. Het maakt vrijheid tot een weerloze prooi voor degenen die niet aflatend werken aan haar ondergang, omdat zij geloven in een onvoorspelbare, almachtige God. 

Wegkijken, de realiteit niet willen zien, niet willen nadenken is geen strategie om onze vrijheid en onze, op rede gebaseerde beschaving te redden. Onszelf en onze eigen waarden de schuld geven van het probleem is perverse zelfontkenning, zelfbestraffing en uiteindelijk zelfvernietiging.

Het is neurotisch om mensen met de mentale ontwikkeling van een kind van negen, met een slecht ontwikkelde interne locus of control, toe te staan het huis af te branden. Ideeen (filosofieen, ideologieen en geloven) DOEN ertoe. Moraal is WEL belangrijk. Omdat die uiteindelijk bepalen hoe we handelen.