zondag 25 januari 2015

AIVD: 'Islam heeft er niks mee te maken'

Chris Hannaart @801Michel legt in een guestposting de relatie bloot tussen de politiek van Barack Hussein Obama en de AIVD-brochure "Transformatie van het jihadisme in Nederland Zwermdynamiek en nieuwe slagkracht". Er is geen relatie tussen terreur en islam. Judge Jeanine legt Obama over knie vanwege zijn politiek om terrorisme van islam te scheiden. 

Wat valt op in de AIVD-brochure Transformatie van het jihadisme in Nederland Zwermdynamiek en nieuwe slagkracht? (Bron) Allereerst de consequent doorgevoerde neutrale toon. Begrijpelijk dat bij algemene zaken als de openbare ruimte, onderwijs of cultuur een overheidsinstelling poogt het midden te bewaren ten aanzien van een gedachtegoed dat leeft bij een groot deel van de bevolking. Een onderzoek van het ministerie in 2010 wees uit dat 11% van de moslims in NL het acceptabel vind om in naam van religie geweld te gebruiken (dat zijn 100.000 moslims). Maar niet als er sprake is van bereidheid geweld te gebruiken. En dat is waar jihad vooral over gaat. Zie voor de neutrale toon bijvoorbeeld (pag.14):

Behind Bars kon een aantal van zijn doelstellingen realiseren. Zo wisten ze van een bedrijfsruimte in Den Haag een clubhuis te maken, waar onder meer jongerenavonden werden georganiseerd. Op deze avonden kwamen tientallen jongeren af, ook van buiten Den Haag. Verder organiseerde Behind Bars/Straat Dawah op deze locatie in de zomer van 2012 een lezing van een bekende Nederlandse jihadistische prediker. 
Het hoogtepunt in het bestaan van Behind Bars/Straat Dawah was de demonstratie in september 2012 op het Museumplein in Amsterdam tegen de film ‘Innocence of Muslims’. De naam van Osama bin Laden werd gescandeerd en er werd met jihadvlaggen gezwaaid. Er kwamen vele tientallen radicale moslims en jihadisten vanuit heel Nederland op af. Voor het eerst kon het grotere publiek zien dat sprake was van een nieuwe dynamiek in de Nederlandse jihadistische beweging.”

Dawah in Nederland

De voorlichtingsbrochure doet bijna alsof het over een jeugdhonk gaat dat soep uitdeelt aan ouderen in de wijk of een optocht organiseert om een met opheffing bedreigde kinderboerderij open te houden. Op de vermeldde demonstratie op 19 september op het Museumplein werd weliswaar geen geweld toegepast; de teneur was weldegelijk agressief en intimiderend. Behalve jihadvlaggen werden er foto’s van Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, Osama bin Laden, leider van Al Qaida, en andere militante moslims getoond. Op pagina 16, 30, 52 en 58 van de brochure staan foto’s van deze demonstratie. (Bron) (YouTube)

Wat de brochure niet vermeld is dat er ook een demonstratie was op de Dam op 14 september 2012, misschien omdat het niet was georganiseerd door de genoemde Behind Bars/Straat Dawah. Deze demonstratie was weliswaar minder intimiderend, evengoed wapperde er jihadvlaggen en werd in een interview de noodzaak uitgesproken tot bestraffen van het beledigen van moslims en hun profeet.(YouTube)

De Benghazi Connection

Wat opvalt is dat de AIVD-brochure ook niet vermeld dat er wereldwijd vele demonstraties waren tegen ‘Innocence of Muslims’. De moslimwereld stond letterlijk op zijn kop! Uit de hand gelopen protesten tegen de film leidde uiteindelijk ook tot de gruwelijke moord op de Amerikaanse ambassadeur, Christopher Stevens, en drie medewerkers op de ambassade in Libië. Informatie hierover werd achtergehouden tot na de verkiezingen in de V.S. omdat de rol en besluiten van Obama en Hillary Clinton buitengewoon twijfelachtig waren tijdens de bestorming van de ambassade. Pas na de verkiezingen vonden er hoorzittingen plaats over Benghazi. (YouTube 1 Savage) (YouTube 2 Rand-Clinton) (YouTube 3 Clinton Johnson)

Anarchisme

Hoe organiseren jihadisten in Nederland zich volgens de brochure? Zie bijvoorbeeld (pag.23): “De opkomst van de sociale media heeft er in belangrijke mate toe geleid dat de jihadistische beweging in Nederland qua structuur en samenhang aanzienlijk is veranderd. De beweging heeft het karakter van een zwerm gekregen. Nog minder dan bij de jihadistische netwerken van het eerste decennium van deze eeuw, is sprake van leiderschap en hiërarchische structuren.

Weliswaar spelen enkele regisseurs op de achtergrond een rol bij het aandragen van een ideologische visie, of nemen zij de leiding bij activiteiten, maar veel bepalender is de decentrale zelfsturing van de leden van de jihadistische beweging. Daar draait alles om de voortdurende horizontale en wederzijdse beïnvloeding door vrienden, familie, buurtgenoten of geestverwanten in de online of offline wereld.” Dit impliceert dat het jihadisme in Nederland een anarchistische cultuur heeft waarbij het elkaar kennen, en communiceren via social media en smartphones, de bindende factor is.

Onzichtbare kopstukken

Wie zijn dan die regisseurs op de achtergrond? Zie bijvoorbeeld (pag. 24 – 25): “Op de achtergrond van de jihadistische beweging zijn wel enkele centrale regisseurs te onderkennen die enige invloed uitoefenen op het jihadisme in Nederland. Hun invloed beperkt zich echter vooral tot het verspreiden en duiden van jihadistische leerstukken, nieuws en opinie.

Bij deze regisseurs kan het zowel gaan om individuen, als om websites waar jihadistische leerstukken worden uitgelegd. Voorbeelden zijn Ahlus-Sunna Publicaties, Facebookpagina’s met nieuws van Nederlandse strijders in Syrië en een website als De Ware Religie, die het brengen van jihadistisch nieuws en opinie combineert met theologische verhandelingen. Vaak zitten dezelfde jihadistische personen achter deze pagina’s en websites.”

Islam

Ineens viel het mij op dat er hier wel wordt gezegd dat het over theologische verhandelingen gaat maar er wordt niet letterlijk gezegd ‘islamitische’ verhandelingen. Ook wordt er wel gezegd jihadistische personen maar niet dat deze zelf ook moslim zijn. Ik besloot de zoekfunctie van Word te laten zoeken naar ‘islam’. Als los woord – dus niet als onderdeel van islamitisch – komt het 23 keer voor in de brochure, maar nergens lees ik expliciet dat jihadisten zich in naam van de islam motiveren om tot geweld over te gaan. Is dit framing vroeg ik me af?

De AIVD beschikt ontegenzeggelijk over veel informatie over jihadisten en vermeldt veel in de brochure, maar legt toch de werkelijk bindende factor, islam, niet bloot middels expliciete vermelding. Ik tikte het woord “koran” in de zoeker van Word: het komt nul keer voor in de 65 pagina’s tellende brochure. Vervolgens tikte ik ‘imam’ in. Dat komt 2 keer voor, zie (pag. 38):
“Er kan een verschil zijn tussen de opvattingen van het bestuur van de moskee aan de ene kant, en die van de imam en/of incidentele predikers in de moskee aan de andere kant. Soms is sprake van een generatiekloof, waarbij de oudere, soms geen Nederlands sprekende generatie van bestuurders, onvoldoende zicht heeft op wat jongeren in de moskee doen. 
Daarnaast kan financiering vanuit sommige staten uit de Arabische Golf met name de ideologie die het bestuur uitdraagt, beïnvloeden. Het is ook mogelijk dat jihadistische jongeren verzamelen in een moskee die een gematigd bestuur en een gematigde imam heeft. In sommige gevallen hebben moskeebesturen (jihadi- of dawa-) salafistische jongeren weten te weigeren.”

Moslim Broederschap

Het besef dat de AIVD onmiskenbaar verhult dat jihadisten zich beroepen op de koran en dat demonstraties op de Dam en het Museumplein alleen al daardoor niet los staan van islamitische betogingen waar ook ter wereld, incluis Benghazi, deed me inzien dat de politici momenteel bewust spreken over “kinderlokkers van de jihad”.

Of ze nu zo dom zijn of zo bang, of beiden, weet ik niet, maar ik durf te zeggen dat het een internationaal beleid is van Westerse politici om de vinger niet op de zere plek te leggen. “Het heeft niets met islam te maken”, is simpelweg beleid. Dat verklaart meteen waarom de NOS blindelings deze lijn volgt.

Stel dat klokkenluider Edward Snowden gelijk heeft en dat de AIVD aan de hand loopt van de diensten in Amerika (bron), zouden we dan niet gewoon kunnen zeggen dat het de politiek is van Barack Obama, en zijn Moslimbroeders in het Witte Huis, om de Westerse wereld bewust weerloos open te leggen voor islamisering?


Gerelateerd