zaterdag 19 december 2015

#PEDIGA: "ROT OP NAAR JE HEIMAT!"

Vandaag is er weer een demo van Pegida in Nederland. Dit maal in Rotterdam. Misschien met de beste bedoelingen -- dat valt niet uit te sluiten -  maar Pegida blijft de plank misslaan. Dat komt omdat de context wordt gevormd door een typisch Duitse moraalmix. Die boodschap kunnen we hier missen als kiespijn. 

UPDATE: Aan Pegida heb je drie keer niks. Nu komen ze weer met een meme "tegen oorlog." Hoe anders dachten ze de islamo-nazisten te verslaan? Met snoep? Ze zijn zo bang van het linkse frame van haatzaai en geweld, dat ze hun narratief laten bepalen door de vicieuze dwang van de linkse politieke correctheid. Kijk ons eens vreedzaam en geweldloos tegen oorlog zijn! PC is per definitie niet rationeel maar een moffel om tegenstanders de mond te snoeren. Die ga je niet met schijnargumenten pareren, maar juist met mokers te lijf! Van het type meme waarin Wilders en Trump grossieren. Dus niet: wij zijn zo geweldloos, maar ja, giet Raqqa in glas! Orwell heeft gezegd, dat facisme objectief pro fascisme is. Met fascisten kun je niet onderhandelen. Die moet je verslaan! Die laatste is dan weer van onze Reve. De boodschap van Pegida is NIMBY en hypocriet. IS kun je niet op een plek in het Midden Oosten concentreren en verwachten dat ze daar blijven. De horden van Mohammed zijn veroveraars. Oorlogen elders zijn prima, als het maar niet in mijn backyard is, stelt Pegida. Pegida's positie wordt bepaald door een soort Duitse burgermansmoraal, die wars is van enig principe, en laat zich opsommen door dit: rot op naar je Heimat, en vecht je oorlog daar maar uit. Die boodschap impliceert ethnisch nationalisme. En dan is Pegida ook nog zo handig om Filip de Winter van Vlaams Belang op het menu te zetten, een club die ondanks alle vrijheids-PR er nog niet in is geslaagd zijn rechts-socialistische/ethnisch nationalistische veren af te schudden. Het antwoord op de links-nihilistische vernielingsdrang en het islamofascistische geloofssuprematisme is meer individu, meer waarden en meer vrijheid. Niet, meer virulent collectivisme. Hier zit niemand op te wachten, wat voor saus je er ook overheen giet.

12 okt. 2015


OM DOET ONDERZOEK NAAR UITINGEN


Bij de demo van Pegida in Utrecht zijn zondagmiddag zo'n tien mensen zijn aangehouden. De demonstratie trok honderden mensen, voorstanders zowel als tegenstanders. De betoging ontaardde vrijwel direct na aanvang aan het begin van de middag in confrontaties. (Bron) Het OM doet onderzoek naar de strafbaarheid van enkele uitingen Oct 11, 2015 Minor scuffles broke out between PEGIDA supporters, the police and counter-demonstrators in Utrecht.

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of een van de anti-islamitische toespraken van Pegida gisteren in Utrecht strafbare uitlatingen bevat. De aanleiding is de speech van Raffie Chohan van Pegida Nederland, bevestigd het OM. Chohan zou verschillende anti-moslimuitingen hebben gedaan in haar speech en het OM gaat nu onderzoeken of deze uitspraken strafbaar zijn of binnen vrijheid van meningsuiting vallen. Zo zei Chohan volgens het ANP:
“De massieve inteelt in de islamitische cultuur brengt vrijwel onomkeerbare schade aan de moslims, met inbegrip van grote schade aan de intelligentie en geestelijke gezondheid van moslims.” 
Verder zei Chohan ook:
 “Mohammed had een vrouw van zes jaar en consumeerde het huwelijk toen zij negen was (…). Een andere reden om moslims te verachten en te haten om hun krankzinnige ideologie, want het is nooit een religie van vrede.” 
Het OM onderzoekt vaker dit soort uitlatingen van groeperingen. Zo deed het begin dit jaar al onderzoek naar 12 uitlatingen op de Facebookpagina ‘Steun de PVV’. (...) (Bron)

Het onderzoeken van uitingen van vrije burgers is dus een normale praktijk in Nederland. We hebben nameliijk geen vrijheid van meningsuiting in deze regentendictatuur. De term, "binnen de VvM" verraad een diep onbegrip van wat een vrijheid is. Je hebt hem, of niet. Beperkingen zijn zoiets als "een beetje zwanger zijn".
23 jan. 2015Moeder van 3 wordt nieuwe gezicht van Pegida


Over heel Duitsland houdt Pegida demos tegen de islamisering, terwijl er ook alom geprotesteerd wordt tegen xenofobie. Zelfs kanselier Merkel roept op tegen Pegida. De vorige leider, Lutz Bachmann is teruggetreden na een foute Hitlergrap. Hij wordt opgevolgd door Kathrin Oertel.


Kathrin Oertel, een 36-jarige moeder van drie kinderen is het nieuwe gezicht van Pegida.  (Bron)

Pegida is hopeloos. Nadat ze zich eerst focusten op migratie in plaats van islam, waarmee ze beschuldigingen van xenofobie en racisme over zich afriepen, lopen ze nu met een spandoek tegen de "godsdienstoorlog op Duitse bodem". Waar gaat dit in hemelsnaam over? Wat is dit voor valse morele vergelijking? Islam valt iedere andere religie op aarde aan, inclusief eigen afvalligen. Pegida begaat iedere zonde tegen de goede contrajihad (scroll door naar het overzicht "good and bad Counter Jihad").
22 jan. 2014


In Duitsland is Hitler geen grapDuitse kranten: Don't mention zee war! 

UPDATE: De leider van de Duitse anti-islam beweging Pegida zegt af te treden nadat er foto's zijn verschenen van hem als Hitler met een bloksnor en spuuglok, met de titel: "Ik ben terug!".Jan. 7, 2015

PEGIDA demo verboten wegens islamterreurdreiging
ANP-propaganda geeft een mixed message af: het is verschrikkelijk met die vermeende islamiseringsprotesten, maar de opkomst is tegelijkertijd teleurstellend. 
6 jan. 2015

10 DUIZENDEN DUITSERS BETOGEN TEGEN PEGIDA


In Duitsland is gedemonstreerd tegen de anti-islambeweging Pegida. In twaalf steden gingen tienduizenden mensen de straat op. Ze moeten niets hebben van de toenemende vreemdelingenhaat in het land. Zelfs kanselier Angela Merkel deed een oproep. RTL reportage: Tienduizenden demonstreren tegen vreemdelingenhaat. Jeroen Akkermans: "Pegida is in extreem rechts vaarwater gekomen en is daarmee onacceptabel geworden voor de meeste Duitsers". (Bron)

UPDATE: De kansen lijken te zijn verkeken voor Pegida. De groep heeft dat aan zichzelf te danken door met een ondoordacht puntenlijstje te komen, in plaats van een doortimmerd manifest met een intellectuele onderbouwing. Pegida is niet alleen mislukt; ze hebben ook schade aangericht, want voorlopig wordt geen protest tegen islamisering meer serieus genomen. Wat scheelt eraan? Hier is een posting van een overzichtelijk staatje op de Engelstalige editie van 2 juni 2013.


Goed en slechte contrajihad. (Bron)

De huidige strijd is in feite een botsing tussen twee vormen van collectivisme: linkssocialisme versus rechtssocialisme. Linksocialisten vinden dat mensen door hun omgeving worden bepaald, en ze zoeken de oplossing voor ieder probleem in internationaal multilateralisme. Rechtssocialisten denken dat mensen genetisch worden bepaald door hun afstamming, en zoeken de oplossing in nationale kring. Beide zijn onjuist.

Het handelen van een mens wordt bepaald door de waarden die hij zelf in vrije wil accepteert of verwerpt. Wij hebben het dus over individuele bepaaldheid en geen collectieve, zoals socialisten van beide zijden impliceren. Er bestaat geen groepsbewustzijn, of een nationale ziel.

Dat gezegd hebbende, is een vorm van nationalisme wel degelijk mogelijk, maar die wordt beperkt tot de groep mensen die een universele, menselijke waarde accepteren: namelijk, vrijheid. Iedereen is vrij zijn geloof of de politieke richting te kiezen, mits ze die ondergeschikt maken aan vrijheid. Dat is de botsing met de islam en iedere andere ideologie die de universele rechten en de wetten van de rechtstaat niet accepteert.

De staatsvorm die bij vrijheid past is de constitutionele republiek. In de constitutie worden de fundamentele rechten vastgelegd. Het staat ieder land vrij dit concept in te voeren. Het staat los van genetische afstamming of culturele overlevering. Maar het vereist constante waakzaamheid, omdat het ondermijnd kan worden door kwaadwillenden. Het kan ook niet per democratisch besluit worden weggestemd.

Als rechts het concept accepteert is links uitgepraat over racisme, vreemdelingenhaat en islamofobie. Die beschuldigingen kunnen middels bovenstaande argumenten weerlegd worden. Dat is geen garantie dat ze dat niet zullen proberen, want het zijn de enige argumenten die ze hebben. Maar "gewone kiezers" kunnen overtuigd worden van het tegendeel. In  dit concept wordt geen enkele groep uitgesloten op grond van cultuur of  inherente eigenschappen.29 dec. 2014

WTF Is Pegida? 


Wat is Pegida uit Dresden, de club van patriottische Europeanen tegen de islamisering van het avondland? Wij hadden gisteren toch niet zoveel te doen, en zochten het voor je uit. 


Dec. 11, 2014 Exclusieve JF-TV docu over de "Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes" (PEGIDA).

Wie zich verheugd op georganiseerd verzet tegen de voortschrijdende islamisering en gebijteld contra-jihadisme, komt bij de voormalige DDR-burgers van Pegida bedrogen uit. Als je op de website en op de Facebookpagina zoekt naar een manifest of een doortimmerde politieke filosofie, zoek je tevergeefs. Er is een 19-punten programma van samengeraapte thema's die, soms een beginsel lijken te gaan verwoorden, om dan vervolgens te verworden tot een roep om micromanagement.

Als je Pegida zou moeten samenvatten, dan ziet dat er ongeveer zo uit: een club ongeruste kleinburgers zonder politieke overtuiging in het bijzonder die Ja, Unter Uns willen zijn. Ze begrijpen heus wel dat er problemen zijn in de wereld, maar dat moeten die buitenlanders dan maar in zijn eigen Heimat of cultuurgebied uitvechten. Als zij er maar geen last van hebben!

Hier en daar loopt er iemand doorheen met anti-kapitalistische reflexen, wat niet verwonderlijk is in de voormalige DDR. Anti-EU-gevoelens zijn niet direct te bespeuren, maar er lopen de nodige Poetin fan boys tussendoor. "Patriottische Europeanen" doet een pro-EU standpunt vermoeden, maar dat hoeft natuurlijk niet. 

Om linkse politiek-correcten voor te zijn, begint het 19-puntenprogramma met een altruistisch credo over "menselijke plicht" jegens oorlogs-, geloofs- en politieke vluchtelingen. De behandeling van asielzoekers wordt omschreven als onmenselijk, maar het eveneens onmenselijke Nederlandse beleid wordt opgehouden als ideaalbeeld. Je zoekt tevergeefs naar een wens om verandering ten principale. 

Er staat iets opgenomen over seksuele en persoonlijke autonomie. Lijkt vrijheidslievend en sympathiek, maar de inhoud wordt niet ingevuld. Er wordt alleen verwezen naar het Zwitserse model over zelfbeschikking. 

De etatistische wortels verraden zich door een aantal punten over heuse staatstaal (afblijven, met je pomo-vingers!) en centraal beleid ten aanzien van wapenhandel. De Koerdische PKK, die weliswaar bezig is met een veranderingsproces en die - met de broeders van de Peshmerga - zo'n beetje het enige obstakel vormen tussen de Islamitische Staat en Europa, behoort kennelijk niet in Pegida's NIMBY (Not In My Backyard).

Voorts slaat Pegida de plank jammerlijk mis waar het gaat over radicalisme: moreel te laf om de islam bij naam te noemen, spreekt de club verontruste burgermannen zich generiek uit tegen alle vormen van radicalisme, wat duidt op een amorale basispositie. Wat is er bijvoorbeeld tegen om anti-islamiseringsbeleid radicaal door te voeren? Maar kennelijk is de angst voor besmeuring met de racismekwast te groot om de islam aan te wijzen als de kwaaie pier.  

Het enige punt waar ze juist zitten is met de roep om objectief recht, maar dat is een inkopper: als je je land kapot wil maken moet je verschillende vormen van recht toepassen voor verschillende groepen. Alleen een gek is daar voor.  Of Piet Hein Donner.

Lekker rechts is de repeterende roep om law and order. Daarentegen is absolute vrijheid van meningsuiting teveel gevraagd. De weigering de PKK wapens te leveren, zodat ze zichzelf kunnen verdedigen tegen de aanvallen van de Islamitische Staat is goedbeschouwd een gotspe vanuit de positie die Pegida zogenaamd heeft ten aanzien van de islam. Ze zeggen tegen de islamisering te zijn, maar hun law&order-reflex is zo groot, dat ze de verdedigers tegen islam liever laten verrekken!

Pegida staat voor patriottische Europeanen tegen islamisering, maar geen woord, niet een (1) over de islam! Veel succes ermee! 

Het sop is de kool niet waard bij deze kleinburgers. Je vraagt je af waar de antifa's zich druk over maken? Maar hee, die zijn blij dat ze hun bestaan af en toe kunnen rechtvaardigen met afgekloven tegeltjes over racisten en fascisten. Het gedachtengoed van Pegida is zo flinterdun, dat je ze zelfs daar niet op kunt betrappen.

Je kan een en ander zelf nalezen op de websites en op de social media.

19-puntenprogramma (Duits) (PDF)
19-puntenprogramma (Nederlands)
Facebook (Duits)
Facebook (Nederlands)
@PegidaNederland (Twitter)
Wiki (Engels)
Artikel (Duits)


Gerelateerd