woensdag 31 december 2014

Hoe ontstaan Nederlandse zelfmoordjihadi's?

Islam is een kwaadaardige ideologie. Maar Nederland heeft net zo goed schuld aan het ontstaan van dit monster. Wij hebben dit laten gebeuren. Multiculturalisme is amoreel en heeft geen mening over het doden van onschuldigen. En beschouwt islam als een gelijke.Dec. 30, 2014 De Marokkaans-Nederlandse zelfmoordjihadi Sultan Berzel heeft een boodschap voor Nederlandse moslims.

Een van de belangrijkste kranten van links Nederland - de Volkskrant - publiceerde dinsdag een interview met pappa Berzel. (Bron) (Video) Dit land brengt een monster voort en de pers brengt dit naar buiten volgens de beste principes van het multiculturalisme, zonder moreel oordeel. Want wie zijn wij, hè? Alle culturen zijn immers gelijk, volgens dit gedachtengoed.

Als we spreken over gelijkwaardigheid, bedoelen we eigenlijk morele gelijkwaardigheid. Maar hoe gelijk is een geloof, dat het doden van mensen propageert als een daad waarvoor je in het paradijs komt met de Westerse liberaaldemocratie, die gebaseerd is op het joods-christelijke gebod, gij zult niet doden?

Aanhangers van de multikul zijn er dol op vergelijkingen te trekken met andere geloven om de gelijkwaardigheid te onderstrepen. Joden 'vermoorden' Gazanen en christenen haddden hun Kruistochten! Zie je wel, gelijkheid!

Ze maken geen onderscheid tussen aanval en verdediging. Geweld is geweld, volgens hun logica. Dat is aperte waanzin. Ze weten dat ook wel, en dat is dan ook de reden dat oorzaak en gevolg vaak worden omgedraaid. Dan is islam als enige religie ter wereld in gevaar voor Westerse hegemonie; en Gazanen worden vrijheidsstrijders in plaats van terroristen.

Moraal, in hun opvatting is (groeps)subjectief. Dat wil zeggen, het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Gelukkig is dat niet waar. Naast aanhangers van Krishna, Mozes, Jezus of Mohammed zijn we in de eerste plaats mensen. Het leven is voor ieder mens (een enkele uitzondering daargelaten) het hoogste goed. Een leven in diepe armoede en ellende is voor niemand iets om naar uit te kijken.

Tenzij je een perverse ethiek aanhangt, zoals fanatieke monniken in de middeleeuwen die zich onderwierpen aan zelfkastijding (door de katholieke kerk verworpen in de 16e eeuw) of de islam, die andersdenkers zo onmenselijk vindt, dat je ze met een bomgordel tot gehakt mag vermalen. Of de aanhangers van Kant, die er geen probleem mee hebben de rest van wereld op te offeren aan hun vermeende ideaal.

Een systeem van goed en slecht is dus geen kwestie van perspectief, maar universeel. Een mens heeft een goede moraal, of een slechte moraal. Dat wordt bepaald door de waarden die we hebben. Waarden zijn niet aangeboren, maar aangeleerd. Waarden die achteraf verkeerd blijken te zijn, kunnen we verwerpen, en velen doen dat ook.

Het is ongelooflijk dat er in Nederland gezinnen zijn als dat van Berzel, die monsters als Sultan incuberen! Blijkbaar heeft niemand enige invloed gehad op de waarden van deze mensen. Ze leven in hun islamitische cocon, geisoleerd van de beginselen van de Verlichting. Multiculti's hebben ze verteld dat ze daar 'recht' op hebben.

Maar islam is geen gewoon geloof. Het is niet onze gelijke. Het is onze vijand. Islam is de vijand van mensen. Niet alleen van ongelovigen, maar ook van moslims. Moslims zijn ook mensen. Het wordt tijd dat we de confrontatie aangaan, met moslims, maar ook met onszelf.