woensdag 3 augustus 2016

CONTRA-TERREUR EINDBAAS: JIHADISTE IS HELD

Het grootste terreurleger sinds Genghis Khan (ISIS) is het resultaat van 25 jaar failliet beleid gebaseerd op een enkele leugen: dat als we ontkennen dat terrorisme geworteld is in islam, we radicalisering kunnen stoppen. De conclusie is duidelijk dat dit niet werkt. 


Leugens en zelfbedrog hebben nog nooit iemand geholpen. Het wordt tijd om de realiteit onder ogen te zien, zodat het probleem bij de wortel kan worden aangepakt. 

UPDATE: Onze nationale contra-terreur eindbaas, Dick Schoof van het NCTV wil ISIS cheerleader, Laura die maandag terugkeerde van de jihad in Syrie, ophouden als rolmodel en heldin voor andere wannabe kalifaters. (Bron) Maar alleen als uit het strafrechtelijk onderzoek blijkt dat zij onschuldig is, natuurlijk. Daar begint de fout al. Wie willens en wetens naar Syrie gaat is collectief schuldig aan oorlogsmisdaden. Schoof is op zoek naar *kuch* ‘spijtoptanten’ om jongeren in risicogroepen op de hoogte te brengen van de realiteit in het kalifaat. Veel deserteurs van terreurgroepen zijn ongeschikt als rolmodel omdat ze "niet allemaal afstand hebben genomen van het gedachtegoed en anderen durven zich niet uit te spreken vanwege angst voor represailles". Dat is fout nummer twee.

Want hoe zou dat nou komen? Schoof constateert, maar zoekt geen wortels. Schoof heeft een achtergrond als ambtenaar bij BiZa van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, belast met rampenonderzoek, trein- en busongelukken en zo. Dat heeft geen enkele relatie met door mensen veroorzaakt terrorisme! Wat weet zo'n man van moraliteit, van waarden, wat mensen motiveert?  Het is dan niet verwonderlijk dat hij denkt, dat terroristen een soort opstandige tieners zijn. Update: Dick Schoof is geen rampenexpert, maar een gewone carrière-ambtenaar. Hij is lid van GroenLinks en vindt iedere post op openbaar bestuur even belangrijk. Dan weten we waar we aan toe zijn.

Dit denken tekent ook voor een burgemeester in Frankrijk, die door moslims in brand gestoken stadsbussen bestempelt als 'vandalisme'. Behalve dat ze niets weten van mentale processen, denken deze ambtenaren in Westerse concepten. Voor hen is jihadisme criminaliteit die bestreden moet worden met de middelen van de burgermaatschappij. Zolang we vanuit dit soort foute denkramen redeneren, zullen er willekeurige medeburgers op gruwelijke wijze omkomen in de oorlog die jihad in feite is.

We hebben niet te maken met een misleid soort christenen, of moeilijk opvoedbare tieners. We hebben het over goed gemotiveerde, en vaak ook uitstekend getrainde soldaten van Mohammed. Westerse burgers zijn 'sitting ducks', klaar om afgeschoten te worden in muziektheaters en op strandboulevards.

Westerse leiders -- met name in Brussel -- gaan willens en wetens door met het importeren van vijanden en nemen daarmee een bewust risico. Maar hun morele waarden zijn van dien aard, dat ze al  die Westerse mensenoffers graag voor lief nemen.

Met stille tochten en protestmarsen zoals we zagen na de Charlie-Hebdoslachting wekken Westerse leiders de indruk dat terrorisme niet mensgemaakt, maar een soort natuurramp is. En tja, dat is vervelend, maar aan natuurrampen kun je weinig doen. Wellicht moeten we de benoeming van rampenbestrijder Dick Schoof zien in dit licht.

Lees hier wat je zelf kunt doen om geen sitting duck te worden.
24 sep. 2015

AIVD-rapport: terreurgevaar ondergeschikt aan PC-taal

De veiligheidsiensten zijn geen onafhankelijk opererende overheidsgremia. Ze worden zeer nadrukkelijk aangestuurd door de politiek. Net als His Master's Voice spreken ze de Waarheid van de Dag. In een guestposting in januari (link) legde Chris Hannaart @801Michelde de relatie bloot tussen de politiek van Barack Hussein Obama en de AIVD-brochure "Transformatie van het jihadisme in Nederland Zwermdynamiek en nieuwe slagkracht". In dat verslag werd een 25-jaar oude leugen klakkeloos herhaald: er is geen relatie tussen terreur en islam. Als een leugen eenmaal heeft postgevat, moet je die blijven herhalen. Dus is het in het laatst verschenen AIVD/NCTB-rapport weer raak. Realiteit speelt een ondergeschikte rol aan politieke correctheid. Let op het taalgebruik:
De inlichtingendienst heeft zorgen over de "antidemocratische en onverdraagzame" boodschap van sommige salafisten. Volgens de AIVD en de NCTV kan salafisme "een voedingsbodem zijn voor radicalisering naar gewelddadig jihadisme". In het rapport wordt benadrukt dat zeker niet de hele salafistische stroming, en daarmee een grote groep moslims, als "probleem" wordt gezien. (Bron)
Dit is simpelweg het ontkennen van de aard van de islam in zijn meest fundamentele vorm. Dit denken is de mindset van de inlichtingendiensten pre 9/11. Je kunt er gewoon op wachten. Wachten op de schok  9/11 kostte 3000 mensen het leven. Hoeveel worden er de volgende keer opgeofferd aan de leugen?
30 aug. 2015

Bolkestein: "Jihadisme heeft alles met islam te maken"

In een artikel in De Volkskrant schrijft de enige echte filosoof van Nederland -- Frits Bolkestein -- het volgende over "de leugen". Het is bijzonder triest dat de mensen die ons moeten vrijwaren van terreur, door hun politieke bazen de opdracht krijgen om te liegen over de oorzaak. Erger nog, het is een leugen die ze zelf zijn gaan geloven, waardoor terreurbestrijding onmogelijk wordt. Je kunt niet iets bestrijden waarvan je de aard niet kent. Het is een vorm van mind control op het hoogste niveau.
De coördinator terrorismebestrijding miskent dat religie de basis kan vormen voor politiek geweld. Velen menen dat het jihadisme niets met de islam te maken heeft. Zo verbood president Obama elke verwijzing naar de islam in officiële beleidsstukken. Generaal Petraeus moest alle verwijzingen naar de Taliban als islamitische beweging wijzigen. Bij ons meent de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), dat er 'een enorm verschil is tussen islam en jihadisme'. Het 'jihadisme is de aanduiding van politiek-extreme en gewelddadige stromingen die zich beroepen op de islam'. Wat is precies het verband tussen jihadisme en de islam? De jurist David Suurland, gepromoveerd op anti-terrorisme, heeft daarover een artikel gepubliceerd in het blad Liberaal Reveil. (Bron) (...) 

Wanneer de NCTV dus beweert dat men de term 'religieus geïnspireerd terrorisme' niet mag gebruiken, want die voedt de gedachte dat religie als zodanig de basis zou kunnen vormen voor geweldpleging dan zijn dat praatjes voor de vaak. (...) Op 14 augustus 2014 liet Yasmina Haifi weten: 'IS heeft niets te maken met de islam. Het is een vooropgezet plan van zionisten om de islam zwart te maken.' (Bron) (Bron) Voor wie werkte Haifi? Voor de NCTV. Tien jaar lang hield zij zich bezig met het personeelsbeleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De laatste twee jaar was zij uitgeleend aan de NCTV. Getuigen de uitspraken van David Suurland van islamofobie? Voltaire heeft het christendom zijn kritiek niet gespaard. Mogen wij hem daarom christofoob noemen? De term islamofoob heeft tot doel het debat over de islam te smoren. Maar dat is het tegendeel van wat moet gebeuren. De islam moet zich aanpassen aan de moderne wereld. Een open debat gebaseerd op feiten en zonder vooringenomenheid is daarvoor noodzakelijk. David Suurland heeft daaraan bijgedragen. (Bron)25 jan. 2015

AIVD: 'Islam heeft er niks mee te maken' 

Chris Hannaart @801Michel legt in een gastposting de relatie bloot tussen de politiek van Barack Hussein Obama en de AIVD-brochure "Transformatie van het jihadisme in Nederland Zwermdynamiek en nieuwe slagkracht". Er is geen relatie tussen terreur en islam, aldus de AIVD. (Bron)4 jan. 2015

ISLAMITISCHE STAAT IS GEBOUWD OP EEN LEUGEN

Gedurende de laatste 25 jaar heeft het Westen een doctrine gevolgd die stelt, dat als we ontkennen dat terrorisme geworteld is in islam, we radicalisering kunnen stoppen. En misschien kunnen we zelfs moslims overhalen naar ons kamp te komen. Na een kwart eeuw worden we geconfronteerd met het gevolg van dit zelfbedrog: de Islamitische Staat. Wordt het niet eens tijd om op te houden met het volgen en verspreiden van deze leugen? Veel wereldleiders zijn er inmiddels zelf in gaan geloven.

Moslims begrijpen het concept 'terrorisme' niet eens (tweet); het is oorlogsvoering tegen burgers. Volgens islamitische ethiek zijn ongelovigen een legititiem doelwit; de scheiding tussen oorlogsvoering en burgers is een Westerse constructie. 

Moslimterroristen baseren zich op een aanklacht tegen de 'Westerse hegemonie' die gewapend verzet zou rechtvaardigen. Die is meestal geworteld in de failliete, Marxistische dialectiek van onderdrukkers versus onderdrukten. Westers-links heeft die rationalisering impliciet geaccepteerd en heeft zich zo medeplichtig gemaakt. 

Het extreme geweld van IS maakt ouderwetse onderdrukking noodzakelijk. En islam is onverbeterlijk. (Bron) De enige werkelijke oplossing is dat moslims zich gaan emanciperen uit het stamverband waar ze mentaal (zo niet fysiek) nog steeds in leven. Emancipatie -- individualisering -- is een lang en moeilijk proces waar de Westerse beschaving eeuwen over heeft gedaan. (Lees Zoektocht naar de moderne islam).

Maar we kunnen een begin maken door onze politici te confonteren met de waarheid: dat het ontkennen van het verband tussen terrorisme en islam na een kwart eeuw, failliet is. Het resultaat hiervan is het grootste terreurleger sinds Genghis Khan. Het is tijd om de realiteit onder ogen te zien. 

Moslims moeten geconfronteerd worden met de realiteit van hun geloof, zodat ze een begin kunnen maken met emancipatie. Dood, vernietiging en de slavernij van vrouwen en kinderen is het directe gevolg van islamitische ethiek.

Het nihilisme van ISIS zal op een gegeven moment onhoudbaar worden en een conventionele oorlog onvermijdelijk. Dit is een bijna universele strijd; iedereen heeft hierin een rol. De kern van het probleem is islam, maar de oplossing begint bij het aanpakken van het falende beleid van Westerse politici. 

De boodschap moet wijd verspreid worden: word creatief met het verzinnen van slogans en hashtags met de volgende memes: 25 jaar > leugens/bedrog > ISIS > terrorisme > failliet. Hier een voorbeeld.

xox

Er doet meer valse logica de ronde. Onder andere de claim dat - omdat terrorisme niet exclusief een methode van de islam is -  het dus niets met islam te maken heeft. De realiteit is, dat andere ideologieen terrorisme misschien ook wel toepassen, maar dat islamitisch terrorisme uitsluitend door islamitische ethiek wordt gerechtvaardigd.

Voor het eerst gepost op 27 december 2014.