donderdag 1 januari 2015

Hoe redden we de wereld van de Derde Jihad?

In de verdediging tegen de gewelddadige islam is het Westen mentaal gehandicapt. Valse doctrines, gemankeerde denkramen en politieke correctheid spannen samen om van het Westen een sitting duck te maken voor haar grootste vijand, ISIS of de Islamitische Staat. Wat gaan we eraan doen? 


Yaron Brook (directeur van het Ayn Rand Instituut) en Dr Onkar Ghate (Senior Fellow) praten over de moraliteit van oorlogsvoering. In het bijzonder, hoe verslaan we de totalitaire islam. 

Check ook de Engelstalige editie over de lange termijn strategie hoe de Islamitische Staat te verslaan.


UPDATE: IS ideologie vereist escalatie van terreur. De video van IS waarin de Jordaanse piloot levend wordt verbrand heeft wereldwijd voor schok en walging gezorgd. Propaganda!, riepen de islam apologeten. Censureren! Maar achter deze wrede daad schuilt een postmoderne ideologie die de Islamitische Staat tot steeds meer terreur en wreedheid zal aanzetten. Als dat waar is, we ain't seen nothing yet! (Bron)
26 dec. 2014

Hoe redden we de wereld van de Derde Jihad?

Gedurende de laatste 25 jaar heeft het Westen een doctrine gevolgd die stelt, dat als we ontkennen dat terrorisme geworteld is in islam, we radicalisering kunnen stoppen. En misschien kunnen we zelfs moslims overhalen naar ons kamp te komen. Na een kwart eeuw worden we geconfronteerd met het gevolg van die deceptie: de Islamitische Staat. Wordt het niet eens tijd om op te houden met het volgen en verspreiden van deze leugen? Veel wereldleiders zijn er inmiddels zelf in gaan geloven.

Inleiding

De valse stelling werd geponeerd in 1992 door de Assistant Secretary of State, Edward Djerejian die een doctrine zocht om de claim van terroristen te ontkrachten dat ze handelden op grond van islamitische principes. Politici geloofden, dat ze door hun taal over islam te matigen, radicalisering van 'gematigde' moslims konden voorkomen en ze zelfs zouden kunnen overhalen zich aan te sluiten bij de vrije naties. (Bron) Het Westen hangt sinds die tijd die leugen aan, die gebaseerd is op morele lafheid. (Bron) Ze zijn het zelf gaan geloven. Het oordeel over deze politiek is nu geveld: de Islamitische Staat heeft het Kalifaat uitgeroepen over een gebied dat zich uitstrekt over delen van Syrie en Irak. 

Het tweede valse narratief is geworteld in de eerste: de valse verdeling in de slechte 'radicale' en goede 'gematigde' islam, alsof het gaat over twee verschillende, ongerelateerde ideologieen, in plaats twee takken aan dezelfde boom met een gezamenlijke wortel. Het morele verschil tussen gematigde en radicale islam is een construct die niet op de werkelijkheid in de islamitische wereld is gebaseerd, om dezelfde reden dat terrorisme erg moeilijk is uit te leggen aan moslims: islam kent deze concepten helemaal niet. Het hele idee van het kalifaat is, dat het burgers, politiek en religie, ethos, seculariteit en sacrale, met elkaar verbindt tot een allesomvattende staat.

Samenvatting

  • Doorgaan op de ingeslagen weg zal onherroepelijk leiden tot een ongekende ramp. Of we het willen toegeven of niet, islam heeft ons tot vijand verklaard en is met ons in oorlog. Dat is al zo sinds zijn ontstaan. Volgens historici is dit de Derde (of zelfs al de Vierde) Jihad.
  • Het Westen houdt zichzelf voor de gek met valse doctrines en onjuiste denkramen. Demoralisering lijkt een psychologisch probleem, maar het wordt veroorzaakt door morele lafheid. (Bron). Onze leiders moeten de realiteit onder ogen gaan zien. 
  • De Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS of ISIL) heeft een staand leger in het veld van zo'n 30.000 man in Irak en Syrie. Maar volgens een Koerdisch-Irakese veteraan is het werkelijke aantal dichter bij de 200.000 strijders, zes keer zo groot als becijferd is door de CIA. (Bron) "Speciale oorlog" (bron) zal jaren vergen, terwijl IS alleen maar aan kracht zal winnen. Uiteindelijk zal er niets anders opzitten dan een conventionele oorlog om IS overtuigend te overwinnen.
  • IS is maar een van de aardse manifestaties van een wijder probleem, namelijk de ideologie. Alleen moslims zelf kunnen de islam redden: hervorming moet van binnenuit komen en het verwerpen van geweld zal uiteindelijk een zaak worden van overleven. Algehele scheiding van machten zal moeten worden doorgevoerd, waarvan niet de onbelangrijkste is, de scheiding van religie en staat.
  • Het Westen moet ophouden etnische en religieuze groepen speciale privileges te verlenen. Ze moeten etnisch nationalisme afwijzen en de filosofie van de vrijheid aanvaarden, waaraan alle etnische en religieuze identiteiten zich vrijwillig ondergeschikt maken. We gaan terug naar de rechten van het individu.
  • Het Westen zweert de welvaartsstaat van Bismarck eindelijk af. Ze is onbetaalbaar geworden en trekt verkeerde migratie aan. Afschafing maakt open immigratie (deels) mogelijk, met als (voorlopige) uitzondering, de ingezetenen van moslimstaten.
De wereld is in groot gevaar. Het probleem kan niet worden opgelost door mensen met dezelfde geestesgesteldheid die het hebben veroorzaakt. Dat betekent, dat er een revolutie in ons denken moet plaatsvinden. Dat gaat moeite kosten en de bereidheid de leugens en de moraliteit te verwerpen die wij onszelf hebben wijsgemaakt. We moeten de realiteit onder ogen durven zien en de moed opbrengen om de maatregelen te nemen die nodig zijn om de existentiele dreiging het hoofd te bieden.

Lees "Saving Liberty From the 3rd Jihad" hier integraal (bron)