vrijdag 26 december 2014

Geen oorlogsrecht voor jihadisten

Delen van de judeo-christelijke moraalopvatting zijn dodelijk voor het voortbestaan van de Westerse beschaving. Deze mentaliteit wordt tot op het bot geeploiteerd door atheistische progressieven, moslims en andere vijanden, die deze ethiek niet onderschrijven maar wel tegen ons gebruiken. 
Gisteren hadden we het over de moraal van het altruisme, en hoe dat in  zijn uiterste consequentie leidt tot zelfhaat en zelfvernietiging. (Bron)
Juist met kerst wordt de mensheid door collectief-altruisten gewezen op de noodzaak ons op te offeren aan de medemens. Maar bij geven hoort vrijwilligheid. Dat is precies wat deze moralisten willen uitsluiten.  (...) De onreduceerbare essentie van altruisme is het zelfoffer. Dat betekent: zelfontkenning, zelfbeschuldiging en uiteindelijk zelfvernietiging. Dat betekent: het zelf is de standaard voor kwaad, en zelfhaat is de standaard van goed. 
Sommige dingen zijn niet wat ze lijken, of zeggen te zijn. Uit dezelfde koker komt het idee dat we onze vijanden lief moeten hebben. (Bron) Waarom? Omdat de judeo-christelijke God een amoreel standpunt inneemt: hij heeft een onvoorwaardelijke liefde voor de mensheid als soort; het doet er niet toe of een mens goed of kwaad doet. God kan zich die grootsheid veroorloven, want hij is almachtig, alwetend en perfect. Dat is een standaard die geen levend mens heeft en ook niet kan of moet hebben.

Mensen zijn feilbaar: wij hebben de capaciteit om het verschil tussen goed en kwaad te weten, maar we kunnen verward raken. Religie is niet het dienen van de mens, maar het dienen van een God. Hoe dat uitpakt voor de mens, ligt dus aan de aard van die God.

Het is daarom opmerkelijk maar niet onverwacht, dat er nu al mensen in het Westen roepen om een tribunaal voor kalifaters. Ze hebben het judeo-christelijke godsbeeld geprojecteerd op staten en transnationale fora als de VN.  "Als we terroristen geen rechten geven, zijn we niet beter dan zij", luidt hun argument. Maar waarom zouden terroristen de rechten hebben die ze hun slachtoffers ontzeggen? Op welke grond?

Moreel zijn wij rechtenschenders niets verschuldigd. We zijn niet beter, indien we onze vijanden de rechten toekennen die zij anderen niet gunnen. Wij zijn beter, omdat wij hun rechten niet hebben geschonden. We moeten oorzaak en gevolg niet omdraaien.

Juridisch gezien is jihadisme geen criminaliteit; het is oorlogsvoering. In oorlogen tussen staten hebben we een aantal afspraken gemaakt, die zijn neergelegd in de Geneefse conventies. Maar jihadisten zijn geen agenten van een staat. De conventies zijn daarom niet van toepassing op terroristen. Reden waarom de Amerikanen het interneringskamp van Guantanamo in het leven hebben geroepen, waar ze tenminste (tijdelijk) van de straat waren.

Als we de Derde Jihad willen overleven, zal het roer mentaal honderdtachtig graden moeten draaien over vrijwel alle gebieden waarover ons denken zich uitstrekt: mens- en wereldbeeld, kennis, ethiek en politiek. Daarover later meer.