vrijdag 7 november 2014

Koran vers 98:6 verklaart massaverkrachtingen

Moslims worden niet kwaadaardig geboren. Ideeen, waaronder religieuze, zijn aangeleerd. Voor moslims staat het ideeensysteem in de islamitische geschriften. Als we kijken wat ze betekenen, beginnen we te begrijpen waarom de moraliteit van moslims aanmerkelijk verschilt van vele andere religieuze en filosofische systemen. 

UPDATE: Waarom waren moslims woedend over de Mohammed cartoons, maar geven ze geen krimp als de religie van de vrede dit soort wreedheden goedkeurt. Het is vrij eenvoudig. Het meisje is een 'duivelsaanbidder', in de ogen van moslims het laagste van het laagste. Bovendien is ze een slavin: hieronder wordt uitgelegd hoe seks met slaven is toegestaan. Er is dus geen moreel bezwaar tegen de massaverkrachting van het meisje.

30 okt. 2014

De hele aarde behoort aan Allah...

Veel mensen begrijpen niets van de bezwering, "islam is vrede". Het is immers een uitspraak in de beste traditie van George Orwell, "oorlog is vrede, vrijheid is slavernij, onwetendheid is kracht". Niet!, zeggen moslims. Hier wordt uitgelegd hoe dat zit.


UPDATE: Hier vinden we de wortel, het fundament waarop de gedachte, dat islam vrede is, berust. De hele aarde hoort Allah toe. Dus wie zich weigert te onderwerpen, is de veroorzaker van oorlog. Niemand is onschuldig. Met onwilligen hebben gelovigen niets te maken. Ook niet met wie anders denkt over wat goed is, of beter. Zoals met iedere utopie, impliceert het collectieve ideaalbeeld zijn eigen rechtvaardiging. Het is voor je eigen bestwil. Universeel geachte Westerse clichés, zoals die van de liberalen, dat "mijn vrijheid ophoudt waar die van jou begint", of de joods-christelijke Gulden Regel, "wat u niet wilt dat u geschiedt, etc.", of het postmoderne tegeltje dat "alle culturen gelijk zijn", vallen alle buiten deze superieure moraliteit. Wie de realiteit van Allahs laatste woord niet onder ogen wil zien,  is een sitting duck voor Zijn heirschare.


17 sep. 2014

Waarom islam echt de 'religie van de vrede' isDit is de beste uiteenzetting over islamitische 'vrede' zover. Het werd geschreven door een moslim in Duitsland, Bassam Tibi. Hij is tegen jihad en tegen shariawetgeving (hetgeen betekent, anti-islam, in essentie). Het is onduidelijk waarom hij moslim is gebleven. Maar dit is de beste beschrijving dusver.
In essentie is islam een religieuze missie voor de gehele mensheid. Moslims zijn verplicht het geloof van de islam over de hele wereld te verspreiden. "Islam is gezonden voor de hele mensheid"(Koran 34:28). Als niet-moslims zich bekeren of onderwerpen, dan wordt dat da’wa genoemd; da'wa kan vreedzaam worden toegepast. Als ze dat niet doen, zijn moslims verplicht om oorlog tegen hen te voeren. Vrede betekent, dat niet-moslims zich onderwerpen aan de roep van de islam door zich te bekeren, of door de status van religieuze minderheid (dhimmi) te accepteren door betaling van een belasting, de djizia. 
Wereldvrede, het laatste stadium van da'wa, wordt pas bereikt als de hele mensheid zich tot de islam heeft bekeerd. Moslims geloven dat expansie door oorlog geen agressie is, maar de vervulling van het gebod in de koran om de islam vreedzaam te verspreiden. Het toepassen van geweld om de islam te verspreiden is niet oorlog (harb), een woord dat alleen gebruikt wordt om het gebruik van geweld door niet-moslims aan te duiden. Islamitische oorlogen zijn geen hurab (het meervoud van harb), maar futuhat, het "openen" van de wereld voor de islam in islamitische jihad. 
Volgens de koran en volgens erkende islamitische juristen vinden betrekkingen tussen de Dar al-Islam, het Huis van de Vrede, en de Dar al-Harb, de Wereld van de Ongelovigen, niettemin plaats in een staat van oorlog. Ongelovigen die de da'wa belemmeren worden aangewezen als de veroorzakers van deze staat van oorlog, omdat de da'wa vreedzaam kan plaatsvinden als ongelovigen zich vrijwillig onderwerpen. Met andere woorden, zij die de islam weerstaan veroorzaken oorlogen en zijn verantwoordelijk voor het geweld".  
Dit is een citaat van pagina 328 uit het boek The Legacy of Jihad  geredigeerd door Andrew Bostom, direct leverbaar bij Bol.com.

Vertaald van Islamic "Peace" Explained, door Bosch Fawstin, schrijver en tekenaar van diverse stripboeken, waaronder het heldenepos The InfidelGerelateerd