zaterdag 13 september 2014

De moraal van Jozias van Aartsen

Nederlandse regenten zijn gedemoraliseerd. Hoe gedemoraliseerd ze zijn, laat de Haagsche burgemeester Jozias van Aartsen zien. Het leidt niet alleen tot kiezersverraad, maar ook tot de meest gevaarlijke fouten en veronderstellingen.Joeri Bezmenov (alias Tomas Schuman), voormalig agent van de KGB, legt in detail uit in een lezing in Los Angeles in 1983, hoe het demoraliseringspoces werkt en hoe een maatschappij doel wordt van subversering. (Bron)*

Demoralisering is iets verschrikkelijks. Het is fase 1 van psychologische oorlogvoering en je hoeft er geen kogel voor af te schieten. De KGB heeft zich uitvoerig met de techniek beziggehouden en wist complete landen middels demoralisering, destabilisering en crises te veranderen van een functionerend land in een communistisch helhol. De oudgediende van de KGB en overloper Joeri Bezmenev (video) heeft er in de jaren 80 van de vorige eeuw uitgebreid verslag van gedaan. (Bron) Een maatschappij werd middels normvervaging en een cluster van crises tot doelwit gemaakt en overgenomen.

Demoralisering treedt van nature op als gevolg van mentale decadentie. Als een mens voorzien van alle luxe, risicoloos leeft, kan het idee post vatten dat kwaad niet bestaat. Men ontbeert de fantasie om zich voor te stellen dat er oorlog of revolutie kan uitbreken waardoor men alles verliest. Het komt niet in ze op, dat er mensen zijn die hen willen onderwerpen aan een vermeende superieure ideologie.

Maar wat kan je gebeuren achter de dijken, met je pensioenregeling en je goed uitgeruste krijgsmacht? Bij deze vorm van demoralisering is het orientatiepunt voor goed/kwaad gesloopt. Goed en kwaad worden gelijkwaardig en zelfs onderling uitwisselbaar; of het bestaan van kwaad wordt helemaal ontkend. Deze vorm van moraalrelativisme komt algemeen voor onder hoger opgeleiden.

Regenten daarentegen lijden aan een andere vorm van demoralisering; niet alleen in Nederland, maar ook op vele andere plaatsen in de Westerse wereld. Ze hebben dat deels aan zichzelf te danken. Hun manier van denken heeft een proces op gang gebracht, waarbij het goede is vervangen door de moraal van de tegenstander.

Ideologie, principes en een ethisch raamwerk maakten plaats voor actiegericht pragmatisme voor 'wat werkt', wat dat dan ook moge zijn. Maar 'wat werkt' is een amorele moraalstandaard, omdat de vraag onbeantwoord blijft wat er dan precies moet 'werken' en wanneer dat iets wordt verondersteld te 'werken'.

In dit morele vacuum kun je allerlei ideeen droppen, bijvoorbeeld wat in een vijandelijke ideologie voor het goede doorgaat. Neem Van Aartsen, van huis uit een liberaal. Volgens het klassieke liberalisme wordt de mens vrij geboren. Vrij zijn impliceert vrije wil. En vrije wil betekent het vermogen te onderscheiden, te oordelen, en bewust een keuze te maken uit zaken die varieren van kwaad tot goed. Onder invloed van het pragmatisme is Van Aartsen dit basisprincipe vergeten en heeft hij - waarschijnlijk onbewust - het standpunt van het socialisme geadopteerd.

Het mensbeeld van het socialisme is compleet anders. Het begint niet bij de vrije mens, maar met een afhankelijk mens dat een product is van zijn omgeving. Maatschappelijke status, welvaart, gezondheid en allerlei andere sociale factoren maken de mens tot wat hij is, of hij dat nou wil of niet. En zo kan de voormalige liberaal, Van Aartsen tot de uitspraak komen dat ondernemers voor meer banen moeten zorgen zodat moslims niet radicaliseren. (Bron)

Hij gaat niet alleen voorbij aan de aard van de mens, hij negeert waarom mensen ondernemers worden en met welk doel, hij vraagt zich niet af wat moslims denken, waardoor hij niet weet waarom ze radicaliseren en neemt hij hen de verantwoordelijkheid af voor eigen leven en legt die bij een ander. Lekker gemakkelijk! 

Jozias is niet alleen. De hele top van de VVD heeft dit demoraliseringsproces doorgaan. En dat geldt in feite voor alle middenpartijen, zo die al een ander mensbeeld hadden dan de sociaal-deterministen. De hele politiek denkt hetzelfde. Voor de kiezer valt er niets meer te kiezen. Alle partijen redeneren vanuit dezelfde gemankeerde ideologie en maken daardoor dezelfde fouten.

Einstein heeft gezegd, dat een probleem niet kan worden opgelost door dezelfde geesten die de fout hebben veroorzaakt. Met de oprukkende kalifaters kunnen we ons dit soort miskleunen steeds moeizamer veroorloven.

*Joeri Bezmenov gaat er in zijn betoog vanuit dat uitsluitend religie de bron is van objectieve moraal. Zijn landgenote Ayn Rand heeft het tegendeel bewezen.  (Bron)


Gerelateerd