zaterdag 6 september 2014

Als regenten buigen voor Weg-Met-Ons

Wat er  mis ging in Nederland maakt dit plaatje duidelijk. En waar het eindigt kunnen we zien in Rotherham, waar racisme en politieke correctheid de plaats innamen van zowel wet als moraliteit. Zeker 1.200 meisjes werden over een periode van 12 jaar misbruikt en seksueel geexploiteerd door moslims. De autoriteiten deden horen, zien en zwijgen over seksuele jihad.


Uit de hoek van multiculturele racisten is er zoveel druk over vermeend racisme, dat niemand meer weet wat het is. (Bron). Iedere stelling die er vanuit gaat dat ras bepalend is voor keuze, is racistisch. Dat geldt ook voor 'vieren' van multiculturele diversiteit.
Een andere component van wat er misgaat is zelfhaat. De wortel van de cultuur van Weg-Met-Ons is altruisme toegepast op cultureel gebied. Letterlijk betekent altruisme, jezelf offeren aan de ander. Onze cultuur is ermee doordrongen. Het komt uit het christendom  en Marxisten misbruiken deze ethiek als een wapen om  het vrije Westen mee te slopen. Natuurlijk mag je wel eens iets voor een ander doen, maar dat moet altijd in vrijwilligheid. De filosoof Kant en Marxisten hebben die vrijwilligheid tot heilige plicht verheven. Het resultaat is het doorvoeren van altruisme tot over de grens van  nihilisme en culturele zelfmoord.  • Rapport Independent Inquiry into Child Sexual Exploitation in Rotherham (1997 – 2013) (Bron) - H/t @FloripasDeLaban


Gerelateerd