zondag 17 augustus 2014

Shock! Yasmina @HaifiY bedolven in steunbetuigingen

Volgens de ontslagen activist-ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Yasmina Haifi  is IS(IS) een zionistisch complot. Dat iemand met zulke complottheorieen bij V&J werkt, raakt aan de wortel van de rechtsstaat. Ze is mogelijk het topje van de ijsberg


UPDATE: Geschokt, diep geschokt zijn de incidentdenkers, dat het geval Haifi niet op zich staat. Ze heeft duizenden steunbetuigingen ontvangen van linksen en zelfs van goed geintegreerde moslims, die de complottheorie onderschrijven dat IS een zionistische samenzwering is! Dit soort antisemitische lastercampagnes zijn tergend oud, en dienen als afweermiddel om de hand in eigen boezem te steken. De laster van de Protocollen van de wijzen van Sion is een vervalsing van de geheime dienst van de Russische tsaren. Het is nog altijd een bestseller. IS als jodencomplot is gewoon de laatste versie. De oemah (geloofsgemeenschap van moslims) is een levende, ademende kolonie en voor die culturen geldt dat het belang van het collectief voorop staat. Het naar buiten projecteren van schuld is daarom van levensbelang. Vandaar dat complottheorieen er welig tieren en na de sluier, de aluhoed een gewild mode-artikel is.
15 aug. 2014

Yasmina @HaifiY en de Schilderswijk 

We blijven terugkomen op de kwestie Yasmina @HaifiY, omdat er steeds meer bekend wordt over haar rol bij Justitie en in de politiek. Ze heeft zowaar een achtergrond in pomo pseudowetenschappen. Dit in van Ellian:
Haifi heeft culturele antropologie gestudeerd. Het is een raadsel voor mij wat iemand met een diploma culturele antropologie doet bij justitie, laat staan bij het Cyber Security Center. We konden al eerder kennismaken met mevrouw Haifi. Zij is ook woordvoerder van het Actiecomité Herstel van Vertrouwen, dat namens bewoners van de Schilderswijk in Den Haag klachten verzamelde over de politie. 
Deze cultureel antropoloog was van mening dat de politie in de Schilderswijk discriminerend te werk gaat. Zij verscheen bij Pauw en Witteman en beschuldigde de Haagse politie van discriminatie. Kort geleden kwam de waarnemend Nationale Ombudsman met een rapport over politie in Schilderswijk. De conclusie was niet verrassend: er waren geen aanwijzingen voor structurele misstanden bij politie Schilderswijk Den Haag. 
Dit onderzoek was verricht naar aanleiding van uitlatingen van mevrouw Haifi. Haifi is een consequente PvdA-klant: zij vond ook voor de misstanden in Schilderswijk een mooi excuus. Doordat de politie racistisch optreedt, worden de jongens wild, dacht Haifi wellicht. De omgekeerde wereld van de PvdA'er Haifi heeft te maken met de islamitische bril waarmee zij naar de wereld kijkt. Haifi lijdt aan een ernstige aandoening: het islamitische superioriteitsgeloof. (Bron)Kwestie Yasmina @HaifiY raakt wortel van de rechtstaat

Nog even terugkomend op de kwestie Yasmina @HaifiY: kennelijk is het principe verloren gegaan dat ambenaren ideologisch neutraal dienen te zijn. Ook vanuit Vlaanderen bereiken ons berichten dat er problemen zijn met ambtenaar-activisten. In een vrije democratie kun je natuurlijk niet hebben dat ambtenaren hun ideologie gaan zitten enforcen, in plaats van de wet. In Nederland is dat principe zelfs verankerd in Grondwetsartikel 1, het non-discriminatiebeginsel, dat in feite alleen geldt voor de relatie tussen overheid en burgers (verticaal). Tussen burgers onderling (horizontaal) is het artikel regelmatig in strijd met het eigendomsrecht. Hoe het ook zij, dit is een punt dat vraagt om hernieuwd bewustzijn, want het raakt aan de wortel van onze staatsopvatting. Sommigen zijn simpelweg niet in staat een mentale scheiding aan te brengen tussen eigen mening en werk als ambtenaar, terwijl activisten - naar hun aard - dat gewoon weigeren. Beide horen niet door selectieprocedures te komen. Een regelmatig af te leggen eed zou misschien een idee zijn.14 aug. 2014

Afscheid van Yasmina met de aluhoed


Voordat we doorgaan vanavond met het spoeddebat in de Haagsche raad (bron) en de totale onkunde en arrogantie waarmee de regenten daar opereren (bron) nog even een paar postmortems en dan het finale afscheid van de ambtenaar van Justitie met de aluhoed. Livestro parst het interview met Yasmina Haifi op Radio Een, en concludeert terecht dat de journolijsters daar spectaculair (maar niet geheel onverwacht) gefaald hebben. (Bron)

Liefhebbers van politiek en filosofie kunnen deze dagen genieten van de schier bovenmenselijke struggle ter linker zijde, voor positie ten opzichte van de redeloze horden van Allah. Osama Bin Laden had al gewaarschuwd voor overstretch. Maar de kalief en zijn volgers zijn onstopbaar in hun bloeddorst en wreedheid.

Ze zijn onmogelijk te casten als underdogs of slachtoffers van de joden, van het kolonialisme, van uitsluiting, of van een fascistische godsdienst. De relatie met islam wordt al bijvoorbaat ontkend, en het enige narratief waar nog wat muziek in zit, is het blamen van Bush en de Neocons. Geen wonder dat Yasmina en types zoals zij, hun toevlucht moeten nemen tot samenzweringstheorieen die al wijdverbreid zijn ontkracht.
13 aug. 2014

Terreurbestrijders nemen 'volstrekt afstand' van Haifi

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) neemt ‘volstrekt afstand’ van de uitlatingen van Haifi. Het ministerie bevestigt de schorsing. “Omdat haar uitlatingen rechtstreeks betrekking hebben op het werk van de NCTV, vormt dat aanleiding om haar detachering van werkzaamheden bij NCSC/NCTV met onmiddellijke ingang te beëindigen”.
Verder hebben moslims zowel een moreel, als een PR-probleem (scroll naar het log op 11 aug.). ISIS kan niet en de ware islam zijn, en er niets mee te maken hebben. Yasmina cirkelredeneert, en dat is een intellectueel probleem. Iemand die zo irrationeel is, heeft geen plaats op een ministerie. Degraderen tot de kassa van AH dus. Daar kan ze weinig schade aanrichten.
Terugluisteren naar onzin, projectie, ontkenning, slachtofferschap en jij-bakken van moslims en journalisten, hier op Radio 1.Ambtenaren hebben een mening, ook moslims

In een vrij land wordt van de staat verwacht dat die neutraal is. Dat is de achtergrond van Artikel 1 van de GW. Dus doen we net of ambtenaren robots zijn. Maar natuurlijk zijn het gewoon ook particulieren met een mening! Meer ambtenaren moeten aan de Twitter, want zo wordt ineens duidelijk waarom bepaalde zaken gaan zoals ze gaan.Gerelateerd