donderdag 7 augustus 2014

Rechten en de hard power van een geweer

Mensen worden geboren met inherente grondrechten. In de recente zuiveringen door het kalifaat in Irak zien we dat die rechten niettemin beschermd moeten worden. Anders verdwijnen ze als sneeuw voor de zon21 juli 2014 Terreur in Mosul: christenen vluchten weg voor de islamitische zuiveringen van IS. Ze staan voor de bekende keuze: bekeren, betalen of de dood. 

Groepsrechten bestaan niet. Rechten zijn individueel. Dat wil zeggen, dat ieder mens naar zijn aard met dezelfde inherente, onvervreemdbare rechten wordt geboren. Onze grondrechten zijn leven, vrijheid, eigendom (waarin de vruchten van onze arbeid zijn opgeslagen), en het zoeken naar geluk. Overige rechten zijn secondair en daarvan afgeleid. Om rechten te verdedigen hebben we de overheid het geweldsmonopolie verleend. Immers, zonder deze arbeidsdeling zouden we de hele dag met een geweer moeten rondlopen om ons te verdedigen tegen allerhande machtswellustelingen, criminelen, altruisten, utopisten, freeloaders en andere rechtenschenders. We zouden nergens anders meer aan toekomen, anarcho-libertariers! Een en ander werd onbedoeld aangekaart door onze snuggere Min van BuZa.


Maar wat gebeurt er als de overheid het laat afweten en de binnenlandse veiligheid is niet langer gegarandeerd, zoals veel middenstanders in Nederland kunnen getuigen, met name juweliers? Hier weigert de rechterlijke macht te erkennen dat de mens zijn grondrechten mag verdedigen tegen schenders. (Bron)

En wat als de overheid zelf implodeert, zoals we thans kunnen zien in Syrie en Irak. Wat onze MinBuZa blijkbaar niet weet, is dat de centrale overheden daar de rechten van burgers niet meer kunnen handhaven, omdat een schender de macht heeft gegrepen. 

De onherroepelijke conclusie hiervan is, dat als burgers hun rechten niet laten gelden, of bereid zijn ze te beschermen, deze verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Mao heeft gezegd, macht komt uit de loop van een geweer. Maar hetzelfde geldt voor vrijheid. Ook rechten kun je alleen garanderen met de hard power van een geweer. Dat is wat pacifisten niet begrijpen. Zonder verdediging van rechten winnen de schenders bij verstek. 


Gerelateerd