zaterdag 23 augustus 2014

Een doctrine voor oorlog met de Islamitische Staat

De Islamitische Staat IS trekt al moordend, verkrachtend, plunderend, kruisigend en onthoofdend een spoor van bloed door het Midden-Oosten. De wreedheid heeft een enorme aantrekkingskracht op jonge moslims, Oost en West. Wat ging er fout?


Shiraz Maher, een expert op het gebied van radicalisering duidt IS en de aantrekkingskracht op moslims in het Westen. 

Ghaffar Hussain, Managing Director van de seculiere Quilliam Stichting (bio) brengt een excellent punt te berde in een artikel op de site van de Britse Telegraph zonder antwoord te geven op de vraag die hij poneert:
It's no surprise that James Foley's murderer had an English accent. We need to counter and undermine the narrative which makes the ideology of the Islamic State attractive to some young men in Britain. (Source)
We moeten twee vragen beantwoorden: waarom wijzen Westerse jihadisten de meest succesvolle filosofie in de wereldgeschiedenis af? Niets heeft meer gebracht qua persoonlijke vrijheid, welvaart en zelfontplooiing dan de vrijheidsfilosofie. En ten tweede, waarom kijken ze voor het antwoord uitgerekend naar het meest achterlijke, onderdrukkende en irrationele collectiefsysteem dat de mens kent: de islamitische staat onder shariawet.

Waarom het kalifaat? 

Jihadisten geven vaak en passsant aan waarom ze het kalifaat aanhangen, maar blijkbaar wordt er slecht naar ze geluisterd: "We hebben nationalisme geprobeerd, we hebben socialisme geprobeerd, we hebben fascisme geprobeerd en we hebben de democratie geprobeerd. Maar niets heeft gewerkt. Misschien zijn die Westerse concepten gewoon niet geschikt voor moslims. Dus laten we onze eigen ideologie proberen: de islamitische staat onder sharia, ofwel het kalifaat". Maar wanneer 'werkt' een systeem eigenlijk? 

Westerse jihadisten en hun apologeten noemen vervreemding, armoede, discriminatie en onderdrukking als factoren voor de afwijzing van vrijheid. Dat zijn dezelfde klachten die we honderd jaar geleden hoorden over het lompenproletariaat en dertig jaar later over de arbeidersklasse. En als laatste over minderheden. 

En hier hebben we dan het volgende vervreemde cohort: tweede en derde generatie immigranten die goed zijn opgeleid, weten hoe ze moeten omgaan met media, die met elkaar communiceren via het laatste type iPhone, maar die toch woedend zijn op het systeem dat dat allemaal mogelijk heeft gemaakt. Rapper en koppensneller Abdel-Majed Abdel Bary is het laatste voorbeeld daarvan. (Source - h/t @RealShowStopper) Update: Bary is een van de drie verdachten. Update: British man who beheaded #Foley lived in £1m home in London. (TweetUpdate: Bary a.k.a. Jihad John and L Jinny.

Op zoek naar Utopie

Westerse jihadisten doen denken aan radicale groepen uit het verleden: de Baader Meinhoffs van deze wereld en de Rote Armee Fraktion, Nieuw Links en de Frankfurt School daarvoor, Bill Ayers (interview) en de Weather Underground. Dit zijn geen armeluis kinderen, maar idealistische advocaten uit de middenklassen die vechten voor een beter bestaan voor hen die minder bedeeld zijn dan zijzelf. Ze redeneren vanuit een positie dat er een beter systeem moet zijn dat wel kan 'werken' en dat van daaruit perfectie mogelijk moet zijn. 

Maar die positie redeneert niet vanuit het gezichtspunt van het individu. Het impliceert een soort collectief, een systeem, een staat, een maatschappij of misschien zelf de gehele mensheid. Daarom is het utopisch van aard, en dat beantwoordt meteen de vraag wat er allemaal mis kan gaan. Het individu wordt ondergeschikt gemaakt aan een groter geheel, of hij nou wil of niet. 

Maar utopisme houdt daarmee niet op. Omdat perfectie het streven is, heiligt dat doel de middelen. Dat is de reden waarom iedere bouwer aan Utopie zich het recht toeeigent om de lijken op te stapelen, zoals we thans zien in de Islamitische Staat. De Utopie is alleen haalbaar onder dwang en met potentieel zeer veel geweld. 

Slaven en slachtoffers 

Het narratief van nu onder moslims en socialisten (of ze zich dat bewustzijn of niet) volgt het wereldbeeld dat de individuele mens geen vrije wil heeft. Dat maakt hem tot een slaaf of een slachtoffer. Dit slachtofferschap is belangrijk, want het biedt een tweede rechtvaardiging voor geweld. Dit collectivistische wereldbeeld van de mens en zijn plaats in het universum is schuldig aan de vele geweldserupties in de laatste 250 jaar. Islamisme is maar het laatste voorbeeld. 

De mensen die de Utopie mogelijk maken weigeren te begrijpen, dat de mens niet bepaald wordt door zijn sociale omgeving, maar door de waarden die het gevolg zijn van harde mentale bedrading. Door deze ontkenning pleiten ze islam vrij van iedere verantwoordelijkheid en geven in plaats daarvan de Westerse samenleving de schuld, ook al boodt die maatschappij ze alle mogelijkheden om een succes van hun leven te maken (als ze vrije wil hadden gehad). 

Islam als politieke ideologie

Islamische geschriften en het leven van de held, Mohammed, zijn een voorbeeld van een morele rechtvaardiging van gewelddadig utopisme, dat feitelijk niet veel anders is dan het socialistische programma.

Maar wat maakt moslims in essentie anders dan westerlingen, zoals ze zelf zeggen? Moslims zijn natuurlijk gewone mensen als jij en ik. Het verschil is dat ze zijn opgevoed met een anti-individualistisch idee uit de tijd dat de mens nog in stamverband leefde. Wat islam nodig heeft is een individualiseringsproces.

Het individu werd de operatieve eenheid in het Westen, omdat dat idee geworteld is in de persoonlijke redding van de joods-christelijke leer. De utopie is prima, maar graag na de dood. In de werkelijke wereld is perfectie onhaalbaar. Geen twee mensen zijn gelijk en het zijn juist de verschillen, waardoor we kunnen streven naar beter. 

Een doctrine tegen het kwaad

Na de publieke onthoofding van de journalist, James Foley door waarschijnlijk een Britse tweede of derde generatie immigrant, legde Obama zijn doctrine uit in een verklaring: dat IS "voor geen enkele religie spreekt", dat "geen religie leert dat onschuldigen mogen worden afgeslacht", dat IS fan boys onze gelijken zijn, en dat "IS niets met ons te maken heeft".  (Source)

Er is geen enkele hoop, dat we in staat zullen zijn de meest brute, de meest gevaarlijke en de meest destructieve macht van na de Tweede-Wereldoorlog te bevechten, zolang onze politici de feiten niet machtig zijn

  • dat ideeen de waarden bepalen, waarom we iets doen; 
  • dat islam een politieke ideologie is, niet voor het hiernamaals, maar voor dit leven (daarom heet het een kalifaat en niet de hemel); 
  • dat het kalifaat de ideale Islamitische Staat is;
  • dat ongelovigen geen rechten hebben, en daarom nooit onschuldig zijn; 
  • dat Westerse waarden het tegenovergestelde zijn van de islamitische, en daarom een existentieel gevaar vormen voor de islam;
  • dat de islam met ons in oorlog is, ook al denken wij dat we niet in oorlog zijn met islam. 
Zo lang onze Westerse leiders uitgaan van verkeerde aannames hebben we nog niet het begin van een lange-termijn strategie hoe om te gaan met het kalifaat van IS. Ideeen doen ertoe, omdat ze onbeschrijflijk veel menselijk leed kunnen veroorzaken en ontelbare doden, steeds maar weer.

Meer op IS Live Blog: "Obama In Denial on IS' War in Western Values".


Related