zondag 6 juli 2014

Regenten zijn mede-verantwoordelijk voor jihadisme

Regering, AIVD en de Nationale Coordinator Terrorismebestrijding hebben code oranje uitgevaardigd tegen het jihadisme. De voorgestelde maatregelen gaan niet werken, omdat ze de kern van het probleem niet raken. De analyse klopt niet, omdat die vanuit het verkeerde wereldbeeld gemaakt wordt


Het Utopia van de jihad. Ooit veroverd gebied zal nooit worden opgegeven. Maar dat betekent niet dat sinds Mohammed veroverd gebied niet uitgebreid kan worden. 

De maatregelen die EU-breed worden genomen om ons veilig te stellen tegen jihadisten zullen niet werken, omdat ze dat niet kunnen. Middelen als geld, monitoren en ja, deradicaliseringsprogramma's (LOL) kun je slechts tegemoet treden met bittere hoon! Het is niet alleen duur, het kijken naar jihadisten en zorgen dat ze hier blijven en vooral niet naar Syrie of Irak vertrekken, doet niets qua binnenlandse veiligheid. Sterker nog, het wordt hier steeds gevaarlijker. Als je mensen die overtuigd zijn van de supremacy van het wereldkalifaat verhindert af te reizen, is de kans groot dat ze dan hier maar beginnen. 

Wat is dit voor logica van onze regenten? Het is de morele standaard van de transnationalistische pacifist. Geweld moet tot elke prijs voorkomen worden. Want zo maak je vrede. Dus ga je wapens verbieden en jihadisten een uitreisverbod geven. Voor het feit dat hun eerste verantwoordelijkheid de burgers van Nederland geldt, hebben ze een blinde vlek. Voor altruisten komt de ander altijd eerst.

Blijkbaar heeft de mentaliteit van de transnationalisten grote invloed op de politiek als geheel. Ze roepen dat paspoort afnemen en denaturaliseren wegens vreemde krijgsdienst juridisch niet mogelijk is. Dat is vreemd. Want de core business van politici is wetgeving. Als het niet kan, zorg je maar dat de wet wordt aangepast! Waar een wil is, is een weg. Zij zijn de machthebbers! 

De wil ontbreekt. Want voor pacifisten is moraal subjectief en worden de daden van de mens social bepaald. Dus wie zijn wij om te oordelen over koppensnellers, klitsnijders en massamoordenaars? En het is ook nog onze eigen schuld, want dit is blijkbaar het sociale milieu dat terroristen voortbrengt! (Brief college van B&W Delft onder het kopje radicalisering en polarisatie - PDF.)

Ook het begrip 'vreemde krijgsdienst' is een tandje te ver voor deze Einsteins. Jihadisten zijn geen agenten van de staat, maar burgers die een private strijd voeren. Vandaar dat terrorisme wordt gezien en bestreden als criminaliteit, in plaats van oorlog. Dat houdt geen rekening met de onzichtbare hand van de staatssponsors van de terreur: achter de proxi-oorlogen in Syrie, Libanon en Irak zitten de regimes van Assad, de moellahs van Iran, en aan de soenni zijde, Saoedi Arabie, Qatar en Turkije. 

Vervolgens beroepen de tranzies zich erop dat internationale verdragen de nationale wetgeving overrulen. Maar ook dat hebben ze zelf bedacht. In de VS is dat bijvoorbeeld helemaal niet zo. En terecht. Waarom zijn verdragen tussen autoriteiten van een hogere orde dan wetten die hier democratisch totstand komen? Weg met dat postmoderne, juridische wrak van een grondwet, dat geschreven werd door oud-communisten! 

Het is dit denken en deze moraal die de veiligheid van belastingbetalende burgers moedwillig in gevaar brengt. Zinloze maatregelen tegen een horde rabiate reli-supremacisten die momenteel een bloedspoor door het Midden Oosten trekken, maakt de regenten medeverantwoordelijk voor de gevolgen, zowel in het binnenland als het buitenland.

In deze tijd, waarin informatie wijdverbreid, 24/7 beschikbaar is, is "Wir haben es nicht gewusst" geen geldige legitimatie meer. Het is bijzonder kwalijk wat hier gebeurd. Wie klaagt de gemeente Delft aan? Die kreeg informatie over radicalisering van de plaatselijke moskee, maar "wist niet dat het een probleem was" (bron). Dit is lachwekkend, maar het is ook criminele nalatigheid. 


Gerelateerd