maandag 23 juni 2014

Islam-apologeten spreken met gespleten tong

De drogrede, de foute vergelijking, de valse morele equivocatie zijn allemaal wapens in het arsenaal van islam-apologeten en andere pomo adders waarmee ze ons in een verkeerd denkraam proberen te zetten


Kun je het dan morons kwalijk nemen dat ze zoiets doms roepen als, "neem de zakat, dat is hetzelfde als in de kerk!" Islam is niet een agressieve of een primitieve vorm van christendom. Het concept en de moraal staan haaks op elkaar. De kans dat islam dezelfde evolutie zal doormaken als het christendom is niet aannemelijk. Evolutie, vertaling of vrije interpretatie is haram op straffe van lichamelijke geweld (waaschijnlijk). 

Anderzijds, nergens in het Nieuwe Testament wordt geweld gepropageerd als middel van verzet of zelfs in zelfverdediging. Die christelijke ethiek is de reden waarom we nu minderheden in het Midden-Oosten aan de wreedheden van ISIS blootstellen en niet te vuur en te zwaard hun bevrijding gaan zoeken. Voor moslims is het een plicht. Wel selectief en indien opportuun, want de afgelopen halve eeuw dat de Assad dynastie de bevolking van Syrie onderdrukte, hoorden we ze daar niet over.


Gerelateerd