maandag 9 juni 2014

De Obama Doctrine

In de VS is enorme commotie ontstaan nadat Obama vijf van de kwalijkste terroristen uit Guantanamo heeft geruild tegen een deserteur en mogelijk zelfs een overloper, die vijf jaar vast werd gehouden door de Haqqani groep in het grensgebied van AfPak. Obama verwachtte een tickertapeparade, maar wat volgde was een nationaal schandaal


Wat betekent deze vreemde discrepantie en wat zegt het over Obama's ideologie en mentaliteit? 

Obama dacht dat het ruilen van een deserteur voor 5 topterroristen een geslaagde PR-coup zou zijn. Wat zegt dat over zijn persoon? Op het meest basale niveau laat het zien dat Obama niet dezelfde instinctieve reactie heeft als de meeste Amerikanen op het verraad van Bergdahl. Obama, en zonder twijfel ook MinBuZa (red. wintersoldier) John Kerry, dachten dat een deserteur best gepresenteerd kon worden als een held. 

Voordat we ons verdiepen in de gebruikelijke argumenten over Obama's incompetentie, zijn wens de aandacht af te leiden van het schandaal over de veteranenzorg, en zijn grandiose geloof in eigen onderhandelingstechnieken met Islamistische regimes, is het belangrijk even te kijken waarom Obama's intuitie zo uit de pas loopt. 

Obama had ook niet de gewone instictieve reactie op de aanval op 11 september in Benghazi. Ieder normaal mens zou naar zijn post in de Situation Room zijn gesneld om leiding te geven aan een reddingsoperatie. Maar Obama sloeg de hele reddingsoperatie over, en ging naar bed voor zijn schoonheidslaapje in verband met een fundraiser in Las Vegas de volgende dag. Iets klopt hier niet!

Obama heeft ook niet de normale instinctieve reactie op de moellahs in Iran met hun nucleaire aspiraties. Net toen de economische sancties tegen het land begonnen te bijten hief Obama ze op, hij herstelde de toegang tot de bevroren tegoeden, liet het nuclaire programma intact, en zei tegen Israel dat er consequenties zouden zijn als ze Irans nucleaire installaties zouden vernietigen. Hij voelt zich blijkbaar op zijn gemak met een nucleair Iran. Dat is raar. Obama heeft geen normale instictieve reacties waar het Jihad betreft. 

Obama heeft er hard aan gewerkt om terroristen in Egypte in het zadel te helpen, een land dat ze zestig jaar lang met succes heeft weten te onderdrukken. Hij hielp met het afzetten van onze bondgenoot Mubarak en deed zijn best om Egypte over te dragen aan de Moslim Broederschap, een nazi-jihadgroep die de sharia is toegedaan, het wereldwijde kalifaat en het doden van joden op planetaire schaal. Obama straft Egypte nog steeds voor het lozen van de Moslimbroeders door het land militaire hulp te onthouden. Dit is geen apaisseren; het is zelfs niet collaboreren – het is werken voor de vijand. 

Barack Obama heeft geen normale reactie als het gaat om de Palestijnen, die bezig zijn 8.000 raketten af te schieten op Israel vanuit Gaza – en het vermoorden, verminken en terroriseren van mannen, vrouwen en kinderen. Obama lapt de wet aan zijn laars die hem verbiedt hulp te verlenen aan Hamas; hij heeft verklaard dat hij Hamas zal ondertsteunen als onderdeel van de eenheidsregering met Fatah. 

Obama deinst niet terug als Arabische dorpelingen het huis van joden binnendringen en een baby met zijn hoofdje tegen een muur smijten. Obama begrijpt dat en sympatiseert met hun doel. Hij is er trots op. Hij vindt dat Arabieren de benadeelde partij zijn en dat de Israeliers eens "een mijl moeten lopen in Palestijnse schoenen". Obama’s instinct klopt niet als het gaat om Israel en de Palestijnen. Obama wil dat de terroristen winnen. Hij denkt dat het een gevecht is om burgerrechten. 

Hij is niet de enige. Daarom werken de linkse media graag voor hem en promoten ze anti-Amerikaans beleid als normale politiek. De linker vleugel van de Democrastische Partij, inclusief Hillary Clinton, denkt niet dat Islamisten onverzoenlijke vijanden zijn. Er bestaat geen gewelddadige, georganiseerde, wijdverbreide, supremacistische islamistische beweging gebaseerd op de standaardteksten van de islam. Amerika en Israel zijn het probleem.  Ze zijn te succesvol, te blank, te machtig en te westers voor de linkse smaak. Gefrustreerde moslims hebben gelijk dat ze Amerikanen en Israeli's willen doden. Wij moeten onze cultuur maar aanpassen. '

Obama's progressieve achterban roemt hem als de "community organizer" van de wereld, vechtend voor sociale rechtvaardigheid voor arme, boze moslims die alleen haten en doden omdat ze door kolonialen en cowboys worden mishandeld.

Voor linksen als Obama zijn wij de slechteriken. Sharia is een recht. Israelische soevereiniteit en zelfverdediging zijn onrecht. Islam is een prachtige religie; jodendom en christendom zijn achterlijk en haatdragend. Islamofobie bestaat. De dreiging van de jihad bestaat niet. 

Steven Emerson, hoofd van het Onderzoeksproject Terrorisme heeft een lijst van gevallen van jihad in de VS, waaronder de massamoorden van majoor Hasan en de Boston Marathon bombing, waarvan Emerson denkt dat Obama's pro-jihad binnenlandse veiligheidsbeleid de FBI verhinderd heeft de aanslagen te voorkomen.
“Numerous experts on Islamic terrorism like myself - and I had given 143 lectures at the FBI, CIA - were banned from speaking to any U.S. government counterterrorism conferences," Mr. Emerson told The Washington Times. "Instead, these agencies were ordered to invite Muslim Brotherhood front groups.”
De regering Obama heeft frontgroepen van de Moslim Broederschap, CAIR en andere, uitgenodigd om controle te houden over de contra-terrorismetrainingen van de FBI. De FBI werd gedwongen nooit meer de term 'Islamistische terrorist' te gebruiken.  Het is FBI verboden de Koran te beschrijven als de lessen van Mohammed; het is het geopenbaarde woord van God. De regering Obama verbiedt de FBI jongemannen uit het Midden Oosten te noemen. De FBI mag de link niet leggen tussen Al Qaida en de eerste bomaanslag op het World Trade Center of de Khobar Tower bombings.

Dit aanduiden als politieke correctheid zou bagatelliseren zijn. Als dit beleid beperkt zou blijven tot de universiteiten, zou je het politieke correctheid kunnen noemen. Maar als de president van de VS macht overdraagt van de binnenlandse veiligheid naar jihadgroepen, dan is dat collaboreren met de vijand. 

Obama heeft een patroon als het gaat om het promoten van terroristische doelen. Obama weet dat zijn standpunt, als het naar buiten zou komen, bijzonder impopulair zou zijn. Daarom moet hij het stiekem doen en verlaat hij zich op zijn Democratische schoothondjes in het Congres en de media om hem daarin te steunen. Tot de zaak Bergdahl hebben ze hem nooit in de steek gelaten.

Misschien denkt Obama niet werkelijk dat Bergdahl eervol heeft gediend. Obama heeft voor zichzelf een grijze zone met de jihadi's gecreeerd waarin hij zowel capituleert als overloopt. De Obama doctrine luidt: jihadi's faciliteren om het Westen te domineren.
"The Obama Doctrine" door Karin McQuillan werd eerder gepubliceerd op American Thinker

Gerelateerd