dinsdag 30 december 2014

Is gelijkheid rechtvaardig?

Periodiek staat er een generatie socialisten op die onder een nieuwe dekmantel het idee probeert te verkopen dat waardecreatie een collectieve activiteit is en dat de economie een taart is om te herverdelen. Piketty is de laatste hoaxer in de lange rij.Margaret Thatchers laatste speech in the House of Commons op 22 nov. 1990: het doel van het socialisme is gelijkheid; niet de verheffing van de armsten, maar het armer maken van de rijken. Socialisten hebben liever gelijkheid in slavernij, dan ongelijkheid in vrijheid. 


UPDATE: In navolging van wat Margaret Thatcher uitlegt in haar laatste speech in de House of Commons, hield Yaron Brook, directeur van het Ayn Rand Instituut eerder dit jaar een lezing over gelijkheid als moraalstandaard. Je kunt alleen naar beneden nivelleren, hetgeen betekent, succes vernietigen. Maar er is meer. Moraal is onlosmakelijkheid gerelateerd aan menselijke vrije wil. Links heeft de vreselijke gewoonte definities te veranderen. Een bepaalde uitspraak klinkt dan merkwaardig, maar we kunnen niet precies zeggen waarom. Brook spreekt over de verontwaardiging van links over ongelijkheid in verband met het spel van het lot - bijvoorbeeld over genetische erfelijkheid - en verbindt dat aan 'onrecht'. Je kunt geen moreel oordeel vellen over genetisch toeval, omdat menselijke keuze daar niet aan te pas komt. Dit morele oordeel over 'onrecht' is dus totaal buiten de orde. Maar op basis daarvan wordt wel politiek beleid gevoerd waarbij miljarden en miljarden van eigenaar veranderen in de naam van gelijkheid en rechtvaardigheid. Brook legt in de video precies uit hoe dat zit.We’re told that the gap between the poor and the rich has widened. Many decry the “injustice” of income and wealth inequality. But is it actually a problem and are the proposed remedies truly just? Part II

20 dec. 2014

Belgie worstelt met rijkheidsbelasting

Je kunt Piketty onderuit halen op rationele gronden, hoe hij de cijfers manipuleert en valse logica volgt. Kan. Maar zijn belangrijkste argument is moreel en principieel: gelijkheid is goed, ongelijkheid is fout! Fout! Gelijkheid is ontzettend kwaadaardig is evil en wel om twee redenen: je kunt niet naar boven nivelleren. Alleen naar onderen. Gelijkheidsstreven is daarom nihilistisch. Wie het narratief tot in zijn uiterste logica volgt, eindigt in het graf: alleen daar heerst de eerlijkheid van totale gelijkheid. Maar er is nog een punt: nivelleren tast moraliteit aan in de kern, omdat het verband tussen inspanning en beloning wordt verbroken. Verdienste wordt bestraft, onrendabelheid wordt beloond. In Belgie worstelt men met vermogensbelasting. (Bron) Een plaag die Joop den Uyl hier al heel lang voor elkaar bracht. Nederland kent dan ook geen echt rijke mensen: de staat heeft het controle-instrument van de vermogensbelasting om ervoor te zorgen dat niemand TE rijk wordt. De standaard van wat 'rijk' is, wordt door de regering bepaald.4 nov. 2014

Pomowetenschapper Piketty manipuleert de data

GroenLinks heeft Piketty's tweedelingshoax weer van stal gehaald. Maar er is een probleempje met de bron: de data komt van een Marxistische denktank. De datamanipulatie van pomowetenschapper Piketty is alleen interessant als je de overtuiging hebt dat inkomensverdeling goed is. Wie die moreel verwerpt, zal het worst zijn. Laten we eerst nog eens kijken hoe populair dat socialistische staatsherverdelen 25 jaar geleden nog was!19 juli 2014

Neocommies: Tweedeling des doods is aanstaande

Het neocommunistische centraalplanningsbureau van de OESO is met een ware scarestudie gekomen die in Duitsland, naast de gevreesde tweedeling, zelfs in een heus Lumpenproletariaat voorziet. Een artikel op Zerohedge vermeld dat er een scheepslading nieuwe ongelijkheids scaretitels over ons zal worden uitgestort in de komende tijd. Lees en huiver (Bron)  - H/t @AncetreIV2 juli 2014

Overheidsingrijpen heet nu 'economisch burgerschap' 

Een stukje op DDS is een uitstekende illustratie van het voorgaande blog: "de waarheid over economie en economen". De Zuid-Koreaanse econoom Ha-Joon Chang is voor kapitalisme...een beetje...maar ook niet; want hij bepaalt voorts graag, dat als mensen productiever worden, ze ook minder moeten gaan werken. Dat past natuurlijk helemaal niet bij vrijheid! Als je zo aan boord bent bij overheidsingrijpen valt je kennelijk ook niet op dat crises veroorzaakt worden door staatsbemoeienis, evenals bubbels, ook de huidige op Wall Street. Het beoordelen van producten op hun maatschappelijke nut past helemaal niet in een concept dat vrije markt bepleit. Wat de agenda van deze econoom is, wordt niet meteen duidelijk. Maar 'economisch burgerschap' riekt naar een soort communeautarisme. Als dat zo is zal het CDA hem binnenkort wel de goeroestatus verlenen. (Bron)29 juni 2014

De waarheid over economie en economen

Hier een aantal onmisbare feiten over economen. Deze prima donna's zijn geen wetenschappers, maar ideologen met een academisch sausje:

21 juni 2014

Piketty's pomo socialisme: vrije mensen zijn niet gelijk

Wat Margaret Thatcher probeert uit te leggen hierboven, wordt hier verduidelijkt in een tweet met pic: egalitariers prefereren gelijkheid in slavernij, dan ongelijkheid in vrijheid.7 juni 2014

Pats! Handen af van ons vermogen! 

Jean Dohmen wijst terecht op het gif van Piketty's theorie: de socialistische gedachte dat wat we verdienen, publiek bezit is. Hij schrijft voorts dat verschillen in inkomens en vermogen juist goed zijn voor een samenleving.

"De mogelijkheid om succesvoller of rijker te zijn dan anderen is voor velen een belangrijke drijfveer om het beste uit zichzelf te halen". Dus ook @JeanDohmen begrijpt de moraliteit van het kapitalisme niet. Niet de drang naar meer en groener gras dan de buurman drijft het individu tot prestatie, maar de noodzaak om te creëren. Want dat is de manier van de mens om te overleven.
2 juni 2014Inmiddels zijn we bezig aan versie 5.0 Kapitalisme heeft gefaald (Piketty) en het antwoord daarop, een verbeterde versie 6.0 met de nieuwe ethische standaard: rijk is goed mits inclusief (gelijkheid van uitkomst).

"Als we lange mensen de benen afhakken, hebben we allemaal dezelfde lengte"


Piketty's neo-Marxisme

(...) Piketty neemt twee dingen over uit het Communistisch Manifest van Marx. Het eerste is een belasting van 80% op inkomen. Denk daar eens over na. Je werkt en neemt risico's, maar de regering steelt het grootste deel. Waarom zou iemand nog de moeite nemen? Het tweede is een belasting op vermogen. Elk jaar moet je de waarde van je vermogen optellen en een percentage afdragen. Dit raakt iedereen natuurlijk, maar denk aan een gezinsboerderij of een beginnend bedrijf. Het is misschien miljoenen waard volgens de fiscus, maar je moet het liquideren om te kunnen betalen. En de wolf komt ieder jaar terug tot je alles kwijt bent. Natuurlijk, deze belastingen zullen een nivellerend effect hebben - als we lange mensen de benen afhakken hebben we allemaal dezelfde lengte. Piketty maakt duidelijk dat dit zijn doel is. Hij wil geen belasting heffen vanwege de opbrengsten. Zijn doel is ervoor te zorgen dat niemand rijk wordt. (Bron)31 mei 2014

'Inclusief kapitalisme' is zoiets als witte sneeuw

U gebracht door de kapitalistische LoLzuil, staatsomroep de TROS, een bedenksel uit de exclusief-feodale hoek, 'inclusief kapitalisme', een pleonasme van het type witte sneeuw. Lady Lynn Forester de Rothschild zou het kapitalisme niet herkennen, al dreef het in haar consommé. H/t @JRdeVrije
Sommigen voorzien het nakende einde van het kapitalistische systeem. De zogeheten ‘graaiers’ van deze wereld lijken er alles aan te doen om die voorspelling uit te laten komen. Maar dan hebben ze gerekend buiten Lady Lynn Forester de Rothschild. Ondanks haar achternaam is het toch een lid van deze puissant rijke familie die het huidige kapitalistische systeem van binnenuit wil veranderen. Want kapitalisme is: steeds minder voor iedereen. Afgelopen dinsdag had ze daarom de mondiale elite bij elkaar geroepen voor een conferentie in Londen over ‘inclusief kapitalisme’, oftewel kapitalisme voor iedereen. Dat het systeem dringend op de schop moet, vindt ook Paul van Seters. Hij is hoogleraar globalisering en duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Tilburg. (Bron, inclusief audio)


26 mei 2014


Piketty's onfeilbaar dogma


De waarheid en de moraliteit van de gelijkheids-economie zoals gepresenteerd door Piketty en zijn volgers is een goed voorbeeld van 'gaslighting'Je bent niet gek. Links blijft bezig met GASLIGHTING tot je denkt dat je gek bent.

UPDATE: Piketty ontkent fouten, aldus dit artikel van ANP. Voor een blatant voorbeeld van een 'fout' scroll naar de grafiek onderaan de pagina. Maar hier is het punt: wetenschappers presenteren hun theses nooit als onfeilbaar dogma. Wetenschap claimt nooit de enige en eeuwige waarheid bedacht te hebben. Dat is het fundament van wetenschappelijk denken. We hebben dus te maken met ideologen. We hebben deze mentaliteit eerder gezien bij de klimaatideologie. Ook een claim op waarheid bij concensus. (En dan vragen ze nog hoe je dat allemaal zo zeker weet LOL)


25 mei 2014

Piketty's 'gaslighting' ligt aan diggelen

Al maanden staan de media bol over het economisch wonderkind, Thomas Piketty en zijn boek, ‘Capital in the Twenty-First Century’, dat ook wel de "sensatie van het jaar" wordt genoemd. Het boek verleent een sausje van wetenschappelijkheid* aan het narratief van de toenemende ongelijkheid dat links aanhangt sinds de financiele crisis: belast de 'rijken' en jaag internationale investeerders het land uit om de tekorten op de begroting aan te vullen die zijn ontstaan door teveel uitgeven (de werkelijke reden van de crisis en de bailouts). *Economie is een kunst, geen wetenschap

Piketty poneert dat de trend van gelijkmatiger inkomensverdeling feitelijk niet bestaat; we verbeelden ons dat maar. En dat de relatief grote gelijkheid sinds de Tweede Wereldoorlog deels komt door progressieve belastingheffing en het elimineren van geerfde rijkdom, vooral in Europa tussen 1914 en 1945. En dat we bezig zijn het 'patrimonische kapitalisme' - de wereld die gedomineerd wordt door geerfde welvaart, zoals aan het einde van de 19e eeuw - te herconstrueren. 

Geerfde welvaart is een overblijfsel van het feodale tijdperk, niet van het kapitalisme, dat beheerst wordt door individuele prestatie. Dus hoe zouden we dat zogenaamde "patrimonische kapitalisme kunnen herconstrueren"? Het stijgende inkomen en brede verspreiding van welvaart over de gehele breedte van het inkomensspectrum sinds de Industriele Revolutie is zo overduidelijk dat je de neiging hebt het niet eens aan te hoeven tonen. Het doorsijpelen van welvaart is een feit, maar doorsijpelen ligt nu onder vuur van slinkse beoefenaars van postmodern 'gaslighting'. 

Piketty's werk wordt al maanden gedebunkt door schrijvers op het economische blog van Von Mises, maar nu heeft een onderzoek door de linksdraaiende Financial Times ook ontdekt dat Piketty's sommen niet kloppen.
The data underpinning Professor Piketty’s 577-page tome (...) contain a series of errors that skew his findings. The FT found mistakes and unexplained entries in his spreadsheets (...) there are transcription errors from the original sources and incorrect formulas. It also appears that some of the data are cherry-picked or constructed without an original source. For example, once the FT cleaned up and simplified the data, the European numbers do not show any tendency towards rising wealth inequality after 1970. 
An independent specialist in measuring inequality shared the FT’s concerns. Contacted by the FT, Prof Piketty said he had used “a very diverse and heterogeneous set of data sources ... [on which] one needs to make a number of adjustments to the raw data sources. “I have no doubt that my historical data series can be improved and will be improved in the future ... but I would be very surprised if any of the substantive conclusion about the long-run evolution of wealth distributions was much affected by these improvements,” he said. (Source)
Piketty doet een frontale aanval op het kapitalisme, een economisch systeem dat voor linksen synoniem is met ongelijkheid. Maar, zoals we al zeiden, de accumulatie van kapitaal is een kenmerk van feodalisme, niet van kapitalisme. Linksen denken in groepen, en zien geen verschil met individualisme.

Maar wat is er eigenlijk zo goed aan gelijkheid van uitkomst (niet te verwarren met gelijke start, of gelijke kansen). Lees in "Koppensnellen boven het maaiveld" hoe gelijkheid leidt tot nihilisme. Excessive nivellering is overal mislukt en ontmaskerd als evil overal waar linksen het geprobeerd hebben. Kapitalisme daarentegen heeft meer mensen uit de armoe getrokken dan welk ander systeem ook.  (Bron)

Hoe verkeerd Piketty het heeft, is ook recent aangetoond door professor Mark R. Rank van de Universiteit van Washington en co-auteur van Chasing the American Dream: Understanding What Shapes Our Fortunes. Verre van een Edwardiaans klassesysteem, is er in de VS een enorme spreiding van inkomen. Dat maakt de Amerikaanse economie zo dynamisch en daardoor onverslaanbaar.

Meer dan de helft van alle volwassen Amerikanen verkeren op of onder de armoedegrens op enig moment in hun leven. 73 procent zit in de top 20 op andere momenten in hun leven. Maar niet voor altijd. Ze hebben goede en slechte jaren. Dit zijn belangrijke cijfers. 

39 procent van alle Amerikanen komt ooit in de top 5 procent voor tenminste een jaar. Dat is een enorme hoeveelheid mensen. Dit betekent dat ze daar niet permanent blijven; velen vallen er weer uit. Want inkomen is in Amerika niet constant. In deze categorie verdien je niet elke jaar evenveel geld. Want je moet of ondernemer zijn, of je moet leven van commissies.  

Maar misschien nog wel opmerkelijker, 12 procent zullen ooit in het top 1 procent-segment vallen voor tenminste een jaar. Dat komt niet doordat mensen in de 1 procent-categorie zoveel geluk hebben. Het is geen geluk of geerfd, het wordt verdient en het wordt weer verloren. (Source)

Als er al een accumulatie van geld zo zijn - als - dan komt dat niet door kapitalisme, maar door een groeiende oligarchie, een verbond tussen de regerende elite en het zwaar gereguleerde grootbedrijf. Het staatsbedrijf behoort tot het verleden, maar veel industrie wordt zwaar gemicromanaged door politici en toezichthouders. Het resultaat daarvan zijn lobbyisten, corporatisme en bailouts. Het is zo erg gesteld, vooral in EU-verband, dat je rustig kunt spreken van neo-fascisme


In de grafiek van de lezing "Capital in the 21st century" door Thomas Piketty blijkt dat hij in de toekomst kan kijken (pg 17). (PDF) H/t @hanswisbrun (LiegGrafiek)

Als leugens vaak genoeg worden herhaald, worden ze op enig moment als waarheid geaccepteerd. Zeker door mensen die geloven in 'waarheid bij concensus'. Het netto resultaat van deze propanda is 'gaslighting'. Iedereen kan zien dat kapitalisme hele continenten uit de armoede trekt. China, India, een grote aantal Afrikaanse en Zuidamerikaanse landen zijn daar voorbeelden van, na soms decennia van diepe armoede door socialistische experimenten.

Piketty komt met de boodschap dat er iets mis is met onze waarneming, omdat zijn wetenschappelijke grafieken iets anders zeggen. Postmodernisten vielen ooit rede aan als burgerlijk en zeiden dat objectieve waarheid niet bestaat. Die onzin gelooft niemand meer, dus nu moeten ze hun toevlucht nemen tot pseudo-wetenschap. Maar het ziet er nu naar uit dat deze economische hoax ook aan diggelen aan het vallen is.


Gerelateerd