zondag 12 april 2015

GermanWings: was Lubitz een islambekeerling?

Andreas Lubitz zelfmoord c.q. massamoord zou te verklaren zijn vanuit dezelfde mentaliteit als de schoolmoorden in de VS. Maar Lubitz' persoonlijkheid geeft daar geen directe aanwijzing voor. Wat zijn daad wel zou verklaren is de bewering uit een enkele bron: dat Lubitz moslim zou zijn geworden. Wat de Duitse Inlichtingendienst verbergt over de vliegende bom van GermanWings 

UPDATE: De grond voor de bewering dat Lubitz tot de islam bekeerd zou zijn, zou de vliegende bom van GermanWings verklaren. Het probleem is alleen, dat het berust op een enkel document: een brief van de Duitse Inlichtingendienst aan de voorzitter van het parlement, die best eens een hoax zou kunnen zijn. Anderzijds houdt het Westen al een kwart eeuw vast aan een leugen, die de halsstarigheid van een dogma heeft gekregen. (Bron) Die leugen begon als een doctrine die stelt, dat als we ontkennen dat terrorisme geworteld is in islam, we radicalisering kunnen stoppen. En misschien kunnen we zelfs moslims overhalen naar ons kamp te komen. Een kwart eeuw geschiedenis heeft de onjuistheid van dit wensdenken overduidelijk bewezen. Maar het dogma gaat zo diep dat Westerse leiders met hun Kantiaanse ethiek, hun bevolkingen er graag aan opofferen.
Engels - Duits
8 maart 2015


De zaak Lubitz blijft onverklaarbaar


Volgens beweringen zou Andreas Lubitz zelfmoord c.q. massamoord te verklaren zijn vanuit dezelfde mentaliteit als de schoolmoorden in de VS. Narcistische psychopaten die opgroeien met het idee dat anderen jou geluk en gratis succes verschuldigd zijn. Maar Lubitz' persoonlijkheid geeft daar geen directe aanwijzing voor. March 26, 2015 Who was Andreas Lubitz?

Geestesziekte verklaart een depressie. En daarvan ga je misschien zelfmoord plegen. Maar je hebt daarmee nog niet de nihilistische mentaliteit die noodzakelijk is om 150 medemensen met je de dood in te sleuren. Ook de veronderstelde behoefte aan aandacht is onvoldoende. Er zijn spectaculaire manieren te bedenken om de aandacht op je te vestigen zonder een massamoord te plegen. Het is en blijft een diep morele daad. De narcistische geestesgesteldheid verklaart dat wel, maar klopt niet met de persoonlijke geschiedenis van Andreas Lubitz. Hij werkte hard vanaf zijn vroege jeugd om zijn droom te bereiken: piloot worden. Hij was een renner en een man met ambities waar hij veel voor over had. Dat geeft geen blijk van een persoonlijkheid als die van Elliot Roger (onder), die meende recht te hebben op geluk en succes 'om wie hij was', zonder ervoor te hoeven presteren. De zaak Lubitz blijft onverklaarbaar met de huidige kennis. En dan is er nog de verklaring van het type Molyneux dat medicijnen mensen massamoord laten plegen. Daarachter zit natuurlijk de hand van de evil Big Pharma Corporations. Maar zoals gezegd, de daad was moraal. Het is bijna onmogelijk om mensen iets te laten doen tegen hun wil, tegen hun morele overtuiging.  Er moet iets zijn dat de moord op 150 mensen rechtvaardigt. Islamterreur ligt voor de hand. Maar ook daar zijn geen aanwijzingen voor. De zaak Lubitz blijft een mysterie.
25 mei 2014


Het monster van Isla Vista is gemaakt, niet geboren


Links (en voor een deel ook rechts) zitten in dezelfde modus als deze mentaalpatiënt. Daarom zijn ze blind voor wat hem ertoe heeft gebracht zeven mensen te vermoordenElliot Rodger 'wraakbiechtvideo' voordat hij los ging in Santa Barbara.

Wat een vreselijke faalacteur met zijn valse lachje. Misschien blijkt het morgen een hoax. Maar laten we eens analyseren wat hij hier zegt. 
- Ik ben een slachtoffer.
- Jullie zijn de schuldigen.
- Jullie zijn verantwoordelijk.
- Ik doe dit uit wraak, uit reactie.
- Ik heb recht op gezelschap, acceptatie en vervulde wensen. 
- Hoe durfden vrouwen me niet aantrekkelijk te vinden, terwijl ze zich wel aan anderen geven. 
- Ik heb er recht op geen maagd te zijn op mijn 22e. 
- Ik had recht op seks in college, want dat hoort zo.
- Het is niet eerlijk, want ik ben een superieure man, de echte alfaman, een god. Jullie zijn beesten.
- Alle vrouwen/mannen zijn verantwoordelijk, omdat een paar vrouwen me hebben afgewezen. Dat recht hadden ze niet. 
- Ik verdien aanbidding. Dat mij onthouden, verdient de doodstraf. 
- De mensheid is een kwade diersoort die vernietiging verdient.
- Ik lijd mijn hele leven al. Ik was dit al lang van plan.

Wat betekent dit allemaal? Wat is de filosofie, het wereldbeeld van dit monster? Mannen, vrouwen, de mensheid zijn groepen voor hem. Hij ziet geen individuen. Alle vrouwen zijn schuldig, alle mannen, de gehele mensheid. Hij is duidelijk een groepsdenker. 
Hij is superieur, aan alfaman, een godheid. Daarom heeft hij recht op gratis liefde en bewondering. Hij paart superioriteit aan het ontlenen van rechten. Dit is amoralisme.
Hij heeft geen vrije wil. Hij heeft geen keus: jullie hebben me ertoe gebracht.
Hij is een slachtoffer. Het enige slachtoffer in een zee van daders. 
Hij is het middelpunt en ander lijden speelt geen rol.
Iedereen is verantwoordelijk voor dit onrecht. 

Dit is de logica waarmee hij werkt. Overschatte eigenwaarde gebaseerd op 'zichzelf wie hij is' (een lege huls), omdat hij het niet hoeft te verdienen. Dat leidt tot vals gevoel ergens recht op te hebben. Hij is niet de slechterik; hij is het slachtoffer. "Jullie hebben me ertoe gebracht: ik heb geen vrije wil, de maatschappij/de mensheid is verantwoordelijk". 

Eens kijken. Wie propageert er groepsdenken, rechten zonder verdiensten, niet-objectieve moraal, slachtofferschap, sociale bepaaldheid en de mens als ondier? En geeft dan guns de schuld? Juist, ja! 

Deze asshole is het daarmee oneens. Hij gaat mee met de logica en geeft dan een andere groep de schuld: de vrouwenhatende maatschappij. I rest my case.

(Bron)

Gerelateerd