woensdag 26 augustus 2015

EUROPESE INTERVENTIEMACHT "OM EURO TE REDDEN"

Russen in het luchtruim en op de Noordzee (x), de trollenlegers van ISIS en Al Qaida doorploegen het Midden Oosten, agenten van Iran, China en Noord Korea komen uit hun krochten. Sommige politici zijn er nu wel van overtuigd dat de afbraak van de krijgsmacht moet stoppen. Maar niet allemaal.

UPDATE: Wassila Hachchi, Tweede Kamerlid voor D66 denkt dat het wel losloopt bij Defensie. Ook deze crisis is voor de eurofielen een aanleiding voor "steeds verdergaande integratie". Er moet daarom kritisch gekeken worden naar "de balans tussen taken en het budget van Defensie". Volgens de politica kan de krijgsmacht samen met Duitsland en België kijken hoe taken kunnen worden onderling verdeeld.
"Je kunt blijven roepen om meer geld, maar het gaat uiteindelijk om hoe wij het geld voor defensie uitgeven." (Bron
Maar kijkend naar wat defensie zou kunnen in Europees verband als het aan de eurofielen ligt, dan slaat de schrik je om het hart. Sybren Singelsma, een apparatjik van de EU en hoofd van een unit in het Comite van de Regio's (bron) @Singelsma schrijft het volgende op zijn blog:

Het grootste vraagstuk van dit moment is de migratie naar Europa en de instabiliteit in het Midden Oosten en de centraal Aziatische regio. (...) Het huidige instrumentarium van de EU is diplomatie, geld, humanitaire hulp en paramilitaire ondersteuning door de kustwachter van de lidstaten. De EU heeft geen militaire arm, in het geval Libië zijn individuele lidstaten met NAVO en VN dekking opgetreden. Het lijkt er sterk op dat het huidige Europese instrumentarium niet voldoende is. Wil Europa zijn toekomst veiligstellen dan moet het kunnen ingrijpen. Zoals het in Griekenland moest ingrijpen om de euro te redden, zo moet het kunnen -- dreigen met -- ingrijpen in Syrië, het Midden Oosten en zelfs ten opzicht van Rusland om Europa veilig te stellen. Daarvoor is een Europese machtspolitiek en dito militaire capaciteit nodig. Hebben we bij de euro al gezien dat een munt zonder een regering lastig is, bij een militaire capaciteit is dat helemaal onmogelijk. En die lijkt noodzakelijk willen we voorkomen dat het geweld van de anderen onze samenleving bereikt. Pang, Pang roepen zal niet meer voldoende zijn. Het is in het verleden vaker gebeurd dat externe dreiging het Europese integratie proces heeft gestimuleerd. We zullen zien welke angst sterker is, die voor verdere politieke integratie en stabilisatie, of die voor verder destabilisering van een naburige regio met alle gevolgen van dien. De logische en verstandige keuze zou die zijn voor een stabilisatie door het opbouwen van een militaire interventiecapaciteit die voldoende sterk is om dreiging te projecteren richting Midden Oosten en onze Russische oosterburen. Dat plan voor de Europese Defensie Gemeenschap ligt nog steeds in de la van de Franse Assemblee, misschien kan Merkel eens aan Hollande vragen die daar uit te halen?) (Bron)
Brrrrr. Geef een dictator geweren en soldaten om zijn immorele wensen kracht bij zetten en Sybren is je man!
21 sep. 2014


Politici spelen Russisch roulette met Defensie


Peter Striek, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger' rekent even voor hoe serieus de regering en volksvertegenwoordigers de druk op onze veiligheid en op de krijgsmacht nemen. Niet. Ondanks het feit dat de alarmbellen en sirenes overal afgaan, spelen politici liever Russisch roulette met onze defensie ten faveure van politieke hobbies - veelal het afbetalen van achterbannen. De overheid verzaakt doelbewust haar eerste taak: veiligheid. Lees de schrikbarende cijfers en het rookgordijn dat wordt opgetrokken.
11 sep. 2014


Tweede Kamer verwerpt motie verhoging defensiebudgetEen motie van Joram van Klaveren van @VoorNederland  om recht doen aan de afspraak dat lidstaten van de NAVO hun defensiebudget binnen tien jaar moeten verhogen tot 2% van het BNP werd door alle helden van de vrijheid weggestemd. Pogingen onzerzijds om erachter te komen wat hen daartoe heeft bewogen, zijn jammerlijk gestrand.30 aug. 2014


CDA: 'Krijgsmacht moet waarden weer verdedigen'


Deze zomer is gebleken dat ons omgaan met elkaar in vrede en vrijheid krachtig moet worden verdedigd, schrijft CDA-leider Sybrand Buma in een artikel in VK waaruit blijkt dat het CDA wakker is geschrokken. Hij heeft het over waarden die verdedigd moeten worden en bijzonder, vooral voor het CDA, hij plaatst die boven missies ingegeven door Just War Theory.

De zomer van 2014 was de zomer van de verschrikkelijke ramp met de MH17, het opnieuw oplaaiende Gaza-conflict en de nietsontziende terreur van IS in Irak en Syrië. We kunnen niet langer naïef zijn over de dreigingen in de wereld en de mate waarin zij Nederland direct raken. (...) De wereld is dreigender dan we lang gedacht hebben. En we weten niet wat er nog volgt. In dat licht was het wel heel kortzichtig dat het kabinet bij zijn aantreden de hele buitenlandtak van de AIVD wilde opheffen.  (...) Defensie is te lang sluitpost van de begroting geweest. Het vredesdividend is opgesoupeerd. Het actief beschermen van onze westerse waardengemeenschap moet weer de prioriteit worden in onze veiligheidsstrategie. Alleen als die duurzaam op orde is, kunnen wij zinvol bijdragen aan vrede en veiligheid elders. (Bron)23 aug. 2014

Weer Russische bommenwerpers boven Nederland

F-16's van de Koninklijke Luchtmacht zijn donderdag in actie gekomen om twee Russische bommenwerpers te onderscheppen. De Russische vliegtuigen vlogen boven Nederlands grondgebied. De Russische toestellen van het type Bear vlogen rond 14.45 uur het meest noordelijke deel van het Nederlandse luchtruim binnen onder escorte van twee Deense F-16's, aldus een woordvoerder van de luchtmacht tegen het ANP. Nadat de Nederlandse straaljagers de Russische toestellen bij het verlaten van het Nederlandse luchtruim hadden overdragen aan de Britse luchtmacht, maakten ze een draai en vlogen ze opnieuw Nederlands gebied binnen.  De Nederlandse F-16's namen de begeleiding vervolgens weer over van de Britten. Enige tijd later draaiden de Russen af naar het noorden. (Bron)
Nog zo'n helder grafiekje met onze defensie-uitgaven:

16 aug. 2014


100 miljoen euro voor Defensie stopt de afbraak niet

Defensie krijgt er volgend jaar waarschijnlijk honderd miljoen euro bij. Dat is de inschatting van ingewijden bij de begrotingsbesprekingen die volgende week van start gaan. Het bedrag ligt hoger dan de vijftig miljoen waar voor de zomer nog aan werd gedacht. VVD, CU en SGP gaven toen al aan dat ze extra geld voor Defensie willen, omdat daar de afgelopen jaren keihard op is bezuinigd. De recente brandhaarden in de wereld en het toenemende beroep dat op de krijgsmacht wordt gedaan, hebben die noodzaak alleen maar vergroot. De bedoeling is dat met het geld de slagkracht van Defensie wordt versterkt. Het geld moet worden ingezet voor materieel, wapens en operationele mensen. „Groen dus, geen kantoormedewerkers”, weet een bron. Ook D66 geeft aan dat het extra wil investeren in de ’buitenlandhoek’. (...) 4 aug. 2014


Spanning loopt op, het Westen ontwapent verder

Intussen bij de buren...
28 juni 2014


Heeft de politiek spijt van de afbraak van Defensie?

Mali, zeeroversbestrijding in de hoorn van Afrika en nu een post-oorlogsmissie in Afganistan om de scherven op te vangen als Obama de Amerikaanse troepen eenzijdig terugtrekt. Dat is zeer verstandig, want als het vacuum wordt opgevuld door jihadisten zijn alle bloed, zweet en tranen voor niks geweest, zoals we thans kunnen zien in Irak. Jammer is, dat Defensie in het kader van postmodern vredesdivident, de laatste jaren dusdanig is uitgekleed dat er geen vet meer op de botten zit. De politiek is zo geschrokken van het landjepik van Poetin en de blitzkrieg van ISIS in Irak, dat kamerleden deze week een bliksembezoek aan het veld brachten om ter plekke polshoogte te nemen van hun afbraak. In Duitsland moet dat alles nog doordringen.

Merkwaardig genoeg lijkt de afbraak van Defensie gelijke tred te houden met het aantal vrouwelijke ministers.


25 mei 2014


De Nederlandse marine bestaat niet meer 


UPDATE: In de kop refereerden we al aan deze kwestie. Nu maakt de buitenlandse pers er ook melding van:
In spite of a commitment to the NATO alliance, several years of budget cuts undermined the ability of European countries to perform routine duties, as providing escort to Russian vessels as they sail close to the territorial waters. Among the arms undermined by shrinking defense budgets, there is also the Royal Netherlands Navy. When on May 8 the Russian aircraft carrier Admiral Kuznetsov, sailed through the Channel on international waters, the Royal Netherlands Navy was unable to respond because it lacked warships for the task. As Lieuwe de Vries and Ruben Veenstra reported, Russia’s only aircraft carrier, with a task force of three tankers, an ocean-going tug and the Landing Support Ship Minsk, took an unusual route to return to its homebase. According to the Dutch reporters, “the Russians usually prefer to go around Ireland on the North Atlantic Ocean to avoid other maritime traffic. The journey plotted through the narrow waters can be seen as a typical show of force on behalf of the Russians.” The Royal Navy dispatched a modern air-defense destroyer, the HMS Dragon, to shadow the Kuznetsov but, as the task force moved up towards the North Sea, it would be a task of the Royal Netherlands Navy to escort the Russians. (Source
H/t @SciteCito


18 mei 2014

De hoogste Nederlandse militair moet aftreden! 

Dit is de moraal van de Nederlandse militaire top! Meewerken aan de ontmanteling van de nationale krijgsmacht en dan gaan klagen in de pers. Middendorp zou een kerel zijn met ruggengraad en ballen als ie aftrad!
Generaal Tom Middendorp, de hoogste militair van Nederland, maakt zich grote zorgen over de slagkracht van de Nederlandse krijgsmacht. Hij slaat alarm. Dat heeft de Commandant der Strijdkrachten (CDS) bevestigd aan de Volkskrant. Middendorp wijst erop dat voor de Tweede Wereldoorlog procentueel meer werd geïnvesteerd in de Nederlandse landsverdediging. "Het is zo goed als het laagste punt ooit. Zelfs in de periode van het Gebroken Geweertje investeerden we meer", aldus Middendorp in de Volkskrant. "De gereedschapskist van Defensie heeft inmiddels een aantal lege vakken (...) Een brullende Leeuw is veel geloofwaardiger als hij ook zijn tanden kan laten zien. We moeten van ons af kunnen bijten als dat nodig is." Er is een groot risico dat de huidige krijgsmacht niet altijd ingezet kan worden voor de veiligheid van Nederland, maar of het defensiebudget omhoog moet wil de CDS niet zeggen. (Bron)
H/t @MarcVVanDenHoek11 mei 2014

Freedom isn't free: komt het Westen tot inkeer? 

Het Westen in casu de NAVO heeft zijn krijgsmachten dusdanig afgebouwd dat we niet alleen van de Russen afhankelijk zijn voor transport naar het International Space Station, maar ook voor helicopters naar Mali. Vanmorgen steeg de tweede Russische Antonov op met materieel voor Mali.10 mei 2014

MinDef: 'Krijgsmacht afbouwen was naiefGerelateerd10 mei 2014

Ook is Europa, Nederland inclusief, naïef geweest door flink te bezuinigen op defensie. "We hebben de indruk gewekt dat onze vrijheid bijna als vanzelfsprekend mag worden beschouwd." Het Nederlandse defensiebudget is momenteel 1,25 procent van het bnp. In 2017 moet dat verder zijn teruggebracht tot 1,15 procent. Dat is ver onder het minimum van 2 procent dat de NAVO-landen met elkaar hebben afgesproken. In vergelijking: de Verenigde Staten besteden 4 procent van hun bnp aan defensie. (Bron) In realiteit bedraagt is defensiebudget niet meer dan 0,9%. 19 april 2014


Tijd voor de wederopbouw van de strijdkrachten

Tous rechts Nederland sprong vandaag op de bandwagon om de PvdA te verketteren om de sloop van de strijdkrachten. Maar laten we eerlijk zijn, heel regerend Nederland stond erbij en keek ernaar. Alle middenpartijen hebben ruimschoots misbruik gemaakt van het 'vredesdividend' en het feit dat we ons goedkoop veilig kunnen voelen onder de Amerikaanse verdedigingsparaplu. Maar freedom isn't free


Het is geen officieel beleid van de regering Obama, maar iedere goede observator weet, dat Obama het als zijn taak ziet de Pax Americana af te bouwen. Inderdaad heeft Obama enkele weken geleden aangekondigd dat de Amerikaanse krijgsmacht zal worden gereduceerd tot op het niveau van voor de Tweede Wereldoorlog.

Yeah, you heard that right! 

Inmiddels is Poetin bezig met de reconstitutie van het Sovjet imperium met behulp van een etnische strategie waarbij gebieden waarin Russen wonen, worden geannexeerd. Om ze te beschermen tegen aanvallen van neonazi's, is de doorzichtige logica. Dezelfde die de nazi's gebruikten om Sudetenland in te lijven. 

Het Westen lijkt vooralsnog te geloven dat Poetin onder controle kan worden gehouden met economische sancties. Poetin weet heel goed wat voor vlees hij in de kuip heeft met onze postmoderne leiders. Hun morele standaard is vrede tot elke prijs.

Wie denkt dat de sloop van de Westerse strijdkrachten hiermee staande gebracht zal worden, kan beter de adem niet inhouden. Het Westen schrikt waarschijnlijk pas wakker uit de amorele vredesslaap als de Russische tanks voor Boedapest staan.

Roepen dat Poetin een ouderwetse machtspoliticus is, die landjepik doet en de postmoderne, doorgeevolueerde ethiek van consensus en open-einde-onderhandelingen niet snapt, houdt de Russische opmars niet tegen. Als de Westerse leiders niet ontzettend snel wakker worden, volgt een hardhandige, hernieuwde kennismaking met de kunst van Macchiavelli.Gerelateerd