zaterdag 12 april 2014

Wees niet bang om 'racist' genoemd te worden

Word je het wel eens zat uitgemaakt te worden voor fascist? Of trekken ze bij voortduring de rassen- of de klassenkaart om je het zwijgen op te leggen? 


Bedenkt wat rechtse, zwarte mensen te verduren hebben! Ze worden uitgemaakt voor Oom Tom en erger. Ze worden beschouwd als verraders. Dat is het 'sociaal contract' dat links gesloten heeft met minderheden en vroeger met de arbeidersklasse toen die nog bestond: in ruil voor stemmen komen ze op voor hun belangen. Maar waag het niet van de plantage af te wandelen om een vrij mens te worden. Want dan kent hun wraakzucht geen weerga. Dat verklaart voor een groot deel de haat tegen PVV'ers. Dat zijn veelal oud PvdA'ers die zich in de steek gelaten voelden toen de socialisten besloten de belangen van moslims te moeten behartigen. Maar de PvdA moest wel: de arbeidersklasse stierf uit. En socialisme kan alleen bestaan bij een permanente aanwas van mensen uit een slachtofferklasse. Waar moeten ze de volgende vandaan halen als ook de moslimse medemens zich heeft geemancipeerd? Als ook Berberse bergbewoners en de boeren van het Anatolische platteland zich hebben opgewerkt tot middenklasse? Het werk van de socialisten zit er wel zo'n beetje op. En dat is natuurlijk geen prettige gedachte. Daarom, laat ze maar, de volgende keer als ze de rassenkaart naar je gooien.Gerelateerd