donderdag 3 april 2014

Macrofolie: de laatste miskleun van Thierry BaudetEr is iets vreemds aan de hand met de argumentaties van rechtsfilosoof Thierry Baudet. Oikofobie - angst voor het eigene - was zijn antwoord op multiculturisme en xenofobie. Maar het bijbrengen van haat voor de eigen vrijheidscultuur is een wapen van de multiculturalisten dat we al heel lang kennen onder de naam cultureel Marxisme.

Baudet plaatste etnisch nationalisme in plaats van constitutioneeel nationalisme, tegenover het autoritaire federalisme van de EU. Dat is een politieke keuze, een verkeerde voor de vrijheidsliefhebber, maar een keuze nevertheless. 

In zijn aanval op het vrijhandelsverdrag TTIP tussen de VS en de EU, maakte Baudet wederom een politieke keuze en plaatste hij isolationisme en etatistisch protectionisme tegenover corporatistische vrijhandel.

In zijn artikel in Trouw over 'macrofolie' maakt Baudet een valse vergelijking tussen federalisme en schaalvergroting. Maar de EU beoogt helemaal geen schaalvergroting, maar iets compleet anders. 

Schaalvergroting heeft quantumvoordeel tot doel: waar het gaat om kosten te besparen of voordeliger inkopen.  Maar dat is het doel van de federalisten helemaal niet: het gaat ze om machtsuitbreiding, imperiumvorming en de instandhouding van de EU-ideologie. 

Hoe kan het dat een filosoof, die zegt voor vrijheid te zijn, er keer op keer zo naast zit in zijn oplossingen en argumentatie? Het voordeel van de twijfel is hij nu definitief kwijt. 

Etatische maatregelen zijn de politieke keuze van een collectivist die passen bij de Europese variant van het conservatisme. Daarvoor kiezen is zijn goed recht, maar met vrijheid heeft dat niets te maken.

Maar het wapen van de vijand aanzien voor de angst voor het eigene is een analytische miskleun. Evenals machtsexpansie verwarren met een bezuinigingsoperatie.

Baudet heeft een probleem. Hij kan niet analyseren. Hij identificeert verkeerd omdat hij de essenties van concepten niet weet vast te stellen. En hij gaat uit van de gewenste uitkomst en zoekt daar later de argumenten bij, de verkeerde.


Gerelateerd