zondag 13 april 2014

(Video) Ayaan Hirsi Ali geeft commentaar op Brandeis actie

"In een tijd van universele leugen wordt het spreken van waarheid een revolutionaire daad".  ~~ George OrwellAyaan Hirsi Ali - Volledige toespraak bij de Universiteit van Wisconsin, 2011. Vragen en antwoorden.

UPDATE: Afgelopen donderdag en vrijdag sprak Fox News presentator Megyn Kelly met Ibrahim Hooper van CAIR (Council of American-Islamic Relations) en Ayaan Hirsi Ali. Hier zijn de opnamen:Deel 1: Kelly spreekt met Hooper en Hirsi Ali geeft commentaar op de actie van Brandeis. Deel 2 van het interview met Hooper.11 april 2014

Ayaan Hirsi Ali geschokt door afgezegd eredoctoraat

Brandeis Universiteit heeft toegegeven aan de druk, van onder andere CAIR (Council of American-Islamic Relations) om de voorgenomen uitreiking van het eredoctoraat aan Ayaan Hirsi Ali te cancellen. Brandeis heeft niet alleen de naam van Louis Brandeis verraden, ze hebben ook steun gegeven aan de smaad en laster van crypto jihadisten en hun apaisseerders. Vandaag reageert Ayaan en ontmaskert ze het bestuur van Brandeis als lafaards.

Pamela Geller in een editorial op Atlas Shrugs roept de sponsors op hun steun aan de universiteit in te trekken. Louis Brandeis heeft eens gezegd, dat zonlicht het beste ontsmettingsmiddel is, waarmee hij bedoelde dat openbaarheid het beste middel is tegen kwaad. De Brandeis Universiteit heeft dat principe en die missie verloochend.  (Source)

Hulde aan het normaal gesproken zwakke en ruggengraatloze TIME voor het publiceren van de respons van Ayaan Hirsi Ali op het afzeggen van het eredoctoraat:
In reactie op vele verzoeken van leden van de faculteit en een online petitie is de Brandeis Univerteit op dinsdag 8 april teruggekomen op zijn besluit een eredoctaraat te verlenen aan de voorvechtster van vrouwenrechten en islamcritica, Ayaan Hirsi Ali. Hier is de reactie van Hirsi Ali: 
Gisteren heeft de Brandeis Universiteit besloten het eredoctoraat in te trekken dat mij volgende maand verleend zou worden. Ik wil me hierbij distantieren van de mededeling van de uiversiteit, die insinueert dat ik in de beslissing zou zijn gekend. Integendeel. Ik was geschokt het te vernemen van de voorzitter Frederick Lawrence, luttele uren voor het publiceren van het officiele bericht. 
Toen Brandeis me het eredoctaraat aanbood heb ik dat mede geaccepteerd vanwege de eervolle geschiedenis van het intituut. Brandeis werd gesticht in 1948, vlak na de Tweede Wereldoorlog en de holocaust, als een non-sectarische universiteit in een tijd dat Amerikaanse universiteiten nog strenge quota's hadden voor het toelaten van joodse studenten. Ik nam aan dat Brandeis mij deze eer wilde betuigen voor mijn werk als verdediger van vrouwenrechten tegen de mishandelingen die vaak religieus van oorsprong zijn. Al meer dan tien jaar spreek ik me uit tegen praktijken als vrouwelijke genitale verminking, zogenaamde eerwraak en het toepassen van shariawet die geweld tegen vrouwen en kinderen legitimeert. Een deel van mijn werk is de rol van de islam hierin te bevragen. Ik ben dus niet bijzonder verbaasd als mijn criticasters, zoals Council of American-Islamic Relations (CAIR), bezwaar maakt dat mij deze eer wordt bewezen. 
Wat mij wel verbaasd is het gedrag van Brandeis. Terwijl er maanden plannen zijn gemaakt voor mijn toespraak tot de studenten, maakte de universiteit gisteren plotseling bekend dat het "enkele van mijn uitspraken niet kan negeren" waarvan men eerder niet van op de hoogte was. Mijn critici hebben zich sinds lang gespecialiseerd in selectief citeren — delen  van interviews uit de context lichten — om mij en mijn werk verkeerd voor te stellen. Het is nauwelijks te bevatten dat Brandeis hier niets van wist toen ze mij het doctoraat aanboden.
Wat bedoeld was als een eer, is nu een moment van schaamte geworden. Maar het besmeuren van mijn reputatie is niet het ergste aspect van deze episode. Het is veel erger dat een instituut dat begonnen is met het oog op geloofsvrijheid vandaag die principes verloochent. De "geest van uitingsvrijheid" waaraan Brandeis refereeert aan in zijn verklaring wordt hier gesmoord omdat mijn critici erin geslaagd zijn mijn toespraak te verhinderen. Noch Brandeis, noch mijn critici, wisten of hebben gevraagd, wat ik zou gaan zeggen. Ze wilden me gewoon het zwijgen opleggen. Dat is spijtig. 
Niet tevreden met deze publiekelijke schande, heeft Brandeis me uitgenodigd om "in de toekomst op de campus mee te praten over belangrijke onderewerpen". Helaas heeft de universiteit, zowel in woord als in daad, gezegd hoe het over zaken denkt. In wens niet "deel te nemen" aan een eenzijdige dialoog. Ik kan alleen de studenten geluk wensen en hopen dat zij betere voorvechters voor de vrijheid van meningsuiting en vrijdenken zullen worden dan hun alma mater. 
Bij dezen bedank ik allen die mij en mijn werk voor onderdrukte vrouwen en meisjes overal ter wereld, gesteund hebben.
We leven in een tijd van grote morele crsis. De wereld bestaat uit bullebakken, hun apaisseerders* en een grote massa mensen die wanhopig vasthouden aan het idee dat ze aan de goede kant staan als ze moslims steunen in plaats van opkomen voor de rechten van vrouwen, homo's en ongelovigen.

*Apaisseerders zijn mensen die geloven dat als je krokodillen maar genoeg biefstukken voert, ze vanzelf vegetarisch worden.


Gerelateerd