vrijdag 28 maart 2014

Reactie uit VS op racistisch Belgisch Obama cadeau

"We weten gewoon niet meer wat racisme is", verzucht Tom Vandyck op Knack.be en geeft vervolgens het Vlaams Blok de schuld omdat die policor bestrijdt. Maar weten Nederlanders nog wel wat racisme is? 


Talk about the best gift ever, for the black president who has everything! 

UPDATED: Belgium gets the “perfect gift” award, as they present Barack Obama a cookie of his basketball playing self. Like Obama, the cookie is a mulatto, with a caramel complexion and of course, no Negro dialect. The cookie is certainly non-threatening to guilty white Liberals. The cookie was examined by the FDA and has been deemed “articulate” and most of all “clean.” The cookie has been approved for consumption. The NAACP is happy that Obama is represented as “black,” in that the cookie was made in the image of a “baller” and not a golfer. Asked for comment, and NAACP spokesperson commented,
“Had the cookie been made into a golfer, there would have been hell to pay…or at the very least ‘reparations.’ Hallelujah!”
It’s safe to say that Obama will likely “re-gift” this one. Read more here at Fox News Online… (Bron)27 maart 2014

"We weten gewoon niet meer wat racisme is"


"Minder Marokkanen" is geen racisme, maar een generalisering. Greet had meteen specifiek moeten melden dat het hem om criminelen ging. Daar staat nu al een week het halve land voor op z'n kop. Wat is dan wel racisme? Het volgende is een totaal overbodig racisme uit politieke correctheid en geen haan die er naar kraait:


Emoticons zijn universele symbolen: dat is hun bestaansreden. Voor ieder mens heeft :-) en :-( dezelfde betekenis. Waarom dan in naam van de hemel daar onderscheid in aanbrengen langs etnische lijnen (etnisch is een net woord voor ras, maar de betekenis is hetzelfde)?

Bij de niet-racist speelt ras geen rol van betekenis. Iedere poging ras een rol toe te delen die in realiteit niet bestaat, is racisme. De hele filosofie van het multiculturalisme gaat uit van onversneden racisme: het heet tegenwoordig diversiteit en 'viert' de vermeende verschillen tussen mensen, die doorgaans alleen cultureel zijn, dat wil zeggen aangeleerd, niet aangeboren. 

Wat precies is de definitie? Nog maar weer eens de vertaling uit de Ayn Rand Lexicon:
Racisme is de laagste, meest ruwe en primitiefste vorm van collectivisme. De notie schrijft een morele, sociale of politieke betekenis toe aan iemands genetische afkomst—het idee dat de intellectuele en karakterologische eigenschappen worden bepaald door lichamelijke chemie. Dat betekent in de praktijk dat de mens beoordeeld wordt, niet naar eigen karakter en daden als individu, maar de karakters en daden van de gezamenlijke voorouders. 
Racisme zegt dat de inhoud van de geest erfelijk is; dat overtuigingen, waarden (moraal) en karakter bepaald worden voor de geboorte door lichamelijke factoren buiten de wil. Dit is de grotbewoners versie van de doctrine van de aangeboren ideeen—of van geerfde kennis—dat al lang door filosofie en wetenschap is weerlegd. Racisme is een doctrine van, door en voor bruten. De boerenvariant op collectivisme die hoort bij de mentaliteit die onderscheid maakt tussen diersoorten, maar niet tussen dieren en mensen.*
Zoals iedere andere vorm van collectivisme ontkent racisme waarin de mens zich onderscheid van alle andere levende soorten: het rationeel vermogen. Racisme ontkent twee aspecten van ons leven: rede en keuze, of geest en moraliteit, en stelt chemische voorbestemming ervoor in de plaats. (Bron)
*Daarom leidt de postmoderne idee, dat de mens 'gewoon' een diersoort is zoals alle andere, logischerwijze tot racisme, de weerlegde veronderstelling dat kennis inherent is en de ontkenning van vrije wil.

Generaliseren hoort daar niet onder. Evenmin als Gordons botte stereotypering.

Maar laten we er duidelijk over zijn waar dit type hysterie werkelijk over gaat (hetzelfde geldt voor valse nazimetaforen en alles wat daarmee te maken heeft: het is een kunstmatig opgewekte woede om de politieke tegenstander het zwijgen op te leggen, of de aandacht te verleggen (in dit geval van een ongekende verkiezingsnederlaag).

Rationale discussie over dit onderwerp valt op voorhand niet te verwachten. Dat is de bedoeling ook niet. Lees daarom nog eens door: "Regels voor Rechts: Hoe ga je om met linkse hyena's".


Gerelateerd