maandag 10 maart 2014

Wat hebben we te zoeken in Oekraïne?

Ja, wat hebben we er te zoeken? Om te beginnen is er een verschil met de interventies van de VN, die in principe onpartijdig zouden moeten zijn. "Onze jongens" worden als padvinders een geschil in gestuurd om de strijdende partijen uit elkaar te houden. Dit concept werkt alleen bij 'koude oorlogen' en zelfs dat mag betwijfeld worden. Dit is oneigenlijk gebruik van militaire macht. 

Een andere doctrine is die van de neocons, die actief en zonodig pre-emptief ingrijpen in dictaturen om er de democratie te brengen. Op zich niks mis mee, ware het niet dat die veranderingen van binnenuit moeten gebeuren.

In landen als Irak en Afghanistan was dit pertinent niet het geval. Een land kicking and screaming de democratie binnensleuren werkt natuurlijk niet, tenzij het gaat om een land dat al overwonnen is, zoals nazi Duitsland of shinto Japan. 

Dat alles moet niet verward worden met de situatie in Oekraine, waar verandering wel degelijk vanuit de grassroots komt. In ieder geval voor een belangrijk deel van de bevolking. Bovendien is Oekraine strategisch niet een gewoon land. Het wordt door Rusland misbruikt als bufferstaat om de klappen vanuit het zuiden op te vangen.

Velen hebben de notie aan boord genomen dat Oekraine nu eenmaal tot de Russische 'invloedssfeer' behoort. Daarmee accepteer je, dat een groot land het recht heeft zich te gedragen als een bullebak, en de vrije wensen en aspiraties van die bevolking mag wegwuiven.

Dat Amerika, het Westen of de NAVO ook zulke invloedssferen zou hebben is onzin. Het Westen kent alleen vrijwillige bondgenoten. En het is nu Oekraine dat zich daarbij wil aansluiten. 

Mensen die streven naar moderniteit verdienen onze steun, omdat die het fundament zijn voor een welvarende, vreedzame staat. Als we spreken over 'democratie' bedoelen we eigenlijk de burgermaatschappij en de rechtstaat die rechten en vrijheid garanderen.

Omdat die twee elementen niet aanwezig zijn in het Midden Oosten kwam de Arabische Lente niet tot bloei. Bovendien was een geschikte partner niet aanwezig. Dat alles ligt anders in Oekraine.

Wat hebben wij in Oekraine te zoeken? Nou, niet zo veel. Maar Oekrainers hebben onze steun nodig. Een volk dat zich wil ontworstelen aan het Russische premodernisme en Poetins persoonlijke FSB-autocratie, verdient onze steun. Vrijheid, blijheid!

Nootje: vergeet het geklets over Oekrainers en nazi's. Dat staat op pagina 1 van het KGB-handboek voor agit prop *ROFLOL*


Gerelateerd