dinsdag 25 maart 2014

Schade en schande bij de Atoomtop NSS2014

Van 23 tot 26 maart 2014 werd in Den Haag de atoomtop NSS2014 gehouden. Een paar aardige plaatjes in de buitenlandse pers en dan heb je het eigenlijk wel gehad met het machtsvertoon van de NSS2014. De Nederlandse overheid heeft zich schandalig gedragen.

UPDATE: 

24 maart 2014

Frans Timmermans ervaart een boy crush
De randstad ontwaakte vanmorgen in een surrealistisch landschap. Behalve vogels, waren er nog minder levende wezens te bekennen dan op een zondagmorgen. Wie files uit de hel verwachtte kon onverwacht plank gas geven. Van verminderd OV was nauwelijks sprake, behoudens omleidingen en afsluitingen. Dinsdag, de tweede dag van de atoomtop, maybe not so much

De Obama daalde halverwege de morgen neer uit de Hemel, waarna de verzamelde adorerende pers het kindeke aanbad orgasme had en MinBuZa Frans Timmermans eenzelfde epifanie onderging als destijds Chris Matthews, die een thrill up his leg ervoer. By Fransje steeg de boy crush zichtbaar naar het hoofd.

Over de atomen gaan we het hier niet hebben. Poetin komt  niet eens. Het Russische staatspropagandakanaal dreigde vorige week nog de VS in een hoop smeulende radioactieve as te zullen veranderen, maar van het aanpassen van het atoomevenwicht is geen sprake. Sinds de ineenstorting van de Sovjetunie zijn belangrijke delen van het nucleair arsenaal verdwenen. Als dit in handen van terroristen is gevallen, dan is dat al lang geleden gebeurd. 

De veiligheid van de Oekraine is min of meer gegarandeerd door de Russen, de Britten en de Amerikanen in het Memorandum of Budapest, maar we weten nu de waarde van zulke overeenkomsten. Ze zijn het papier niet waard waarop ze geschreven zijn, omdat niemand van zins is ze na te komen. Iran en Noord Korea zijn schurkenstaten met atoommacht en daarom alleszins het bespreken waard. Maar daar gaat deze top ook al niet over. 


Eigendomsrechten en ons heilige grondwetsartikel 1 worden voor de duur van de top geschorst. Dit is de mentaliteit van de nieuwe wereldorde: overheden dienen geen burgers, de burgers zijn er voor de overheid. Dit land en deze top hebben alle geloofwaardigheid verloren. De belangrijkste partij komt niet en de belangrijkste onderwerpen staan niet eens op de agenda. 


23 maart 2014

Nieuwe Wereldorde bezet randstad


Intussen dringt zich de vraag op, waar zijn deze ongekende inbreuken op het burgerleven voor nodig. Den Haag als regeringszetel, hofstad en hoofdstad van internationaal recht is nogal wat gewend. Zelfs de Afghanistantop bracht niet zoveel ongerief. De halve Scheveningse middenstand is gedwongen te sluiten zonder een stuiver compensatie. De organisatie weert vrouwelijk personeel, waarmee Artikel 1 van de Grondwet buiten werking is gezet om de Arabieren niet te ontrieven. Kortom, grondrechten worden zonder enig excuus opzij gezet. Veertig procent van de Haarlemmermeer ligt ook plat. Lees het in Code Rood. Hier wat uitleg van de NAVO over de top. H/t @EmilyGoyaars. 
De wereld past zich zonder morren aan, aan door de islam vereiste sociale omgang. Segregatie in het zwembad is al lang een gepasseerd station. Seksuele Apartheid is mainstream en is nu zelfs protocolair

Drie golven feminisme verder en de wereldtop legitimeert seksuele discriminatie. Dit is ongrondwettelijk. We wachten op de aanklachten van de vrouwenorganisaties (als ze niet te druk zijn met de generalisering van Greet Wilders). 


22 maart 2014

Organisatie gedraagt zich als dhimmis

Een artikel in Het Parool gaat nog wat dieper in op de zaak. "Ook speelt een rol dat wereldleiders van islamitische afkomst [sic] liever niet te dicht in de buurt van vrouwen komen", denkt Jean Paul Wijers van het Protocolbureau. Zijn organisatie is betrokken bij de top. "Wereldleiders uit islamitische landen beseffen goed dat in het Westen andere normen gelden. Als zij naar ons komen passen zij zich aan. Maar gastland Nederland is een klein land dat gewend is zich sneller aan te passen aan grotere landen. We willen alles graag goed doen. Ook vermoedt hij dat voor mannen is gekozen om de afleiding voor wereldleiders zoveel mogelijk te beperken. (Bron) (Close up)

De essentie van de rechtstaat is, dat iedereen ondergeschikt is aan de wet, dat geldt inclusief en vooral voor de overheid. Een regering die zich boven de wet stelt is een regime, een tirannie, en verdient het predicaat 'regering' niet eens. Dat op de een of andere manier de rechtstaat zou moeten wijken voor de etiquette van de NWO is onbestaanbaar en geeft weer hoe we in dit land de weg kwijt zijn.

Al aangifte gedaan wegens schending door de overheid van Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet? Doe het hier online (eventueel anoniem).


Zelfislamsering en vrouwendiscriminatie

Tijdens het ontbijt, lunch en diner op de nucleaire top in Den Haag krijgen de wereldleiders geen vrouwelijke bediening te zien. Cateraar Van der Linde uit Berkel en Rodenrijs heeft gekozen voor uitsluitend mannen. Dat zegt directeur Hans van der Linde. Hij benadrukt dat hij die keuze zelf heeft gemaakt: ,,Er is ons geen verbod op vrouwelijke bediening opgelegd. Wel werd ons gevraagd eenheid uit te stralen in de bediening, die verder zo onopvallend mogelijk moet zijn. Alleen dames had ook gekund. Maar met alleen mannen bedienen gaf ook een bijkomend voordeel." Van der Linde doelt daarmee op het feit dat er een aantal islamitische leiders bij de lunch zal zijn, al wil hij dat niet met zoveel woorden zeggen. (Bron)

Lijst met afgevaardigden van verlichte, democratische deelnemende landen

Doe hier online aangifte (eventueel anoniem) wegens ongrondwettelijke discriminatie

Gerelateerd