zaterdag 15 februari 2014

Nu kiezen: Vrijheid of De Staat!


Rechts-etatisme en etno-determinisme zijn collectivismen uit dezelfde denkschool als socialisme. Benjamin Franklin heeft het over individualisme: inclusiviteit en diversiteit onder een idee, een ideaal, een leefwijze en een filosofie van volkssoevereiniteit, die niet gebonden is aan regering, bloed of bodem. In de Grondwet staat het recept voor vrijheid beschreven. Daarom heet het constitutioneel nationalisme. Dat is pas fundamentele CHANGE. Niét méér van hetzelfde, maar dan anders.