dinsdag 11 februari 2014

Raadplegend referendum niet van toepassing op EU

De historische toespraak van Thierry Baudet markeert het door het BurgerForumEU afgedwongen debat in de Tweede Kamer. Het resultaat was voorspelbaarBaudet spreekt de Tweede Kamer toe op 21 januari 2014, de dag van het afgedwongen debat over de overdracht van soevereiniteit aan de post-democratische EU

UPDATE: 'Fopspeen' wekt de indruk dat we hier met een tamelijk onschuldig leugentje om bestwil te doen zouden hebben. Feitelijk is dit staaltje van deceptie een geval van onversneden volksverlakkerij. Het is een schandaal dat we dit onbestraft aan moeten zien in een *kuch* democratie: een posting van @Seven__
"Weet u nog, het BurgerforumEU-debat in de Tweede Kamer (...) Het voorstel werd verworpen. Gerard Schouw (van referendumpartij-als-het-uitkomt D66) verwees, evenals zijn PvdA-collega Marit Maij, tijdens het debat in de Kamer naar een nog niet eens aangenomen, gezamenlijk initiatiefwetsvoorstel van PvdA, GroenLinks en D66 voor een correctief referendum. Daarmee motiveerde hij zijn stem tégen een Europees referendum (...) Maar Schouw stond de Kamer, Baudet en de publieke tribune voor te liegen (...) Te paard, we zijn verraden!" @Seven__ (Bron)


30 jan. 2014

Tweede Kamer verwerpt moties mbt BurgerForumEU

De Tweede Kamer heeft dinsdag maar 1 van de 11 moties inzake het Burgerforum-EU aangenomen. (...) men wil de bevolking er niet bij betrekken, want 'te dom'. Een zoveelste dieptepunt in het functioneren van onze parlementaire democratie. De lijst met moties vindt u hier. (...) Laten we enkele van die moties eens langslopen, gewoon om te zien of het nu zo onredelijk is wat daarin gevraagd wordt. Uit die lijst van 11 ingediende moties zijn er een paar, die een nadere beschouwen verdienen, de rest is eigenlijk overbodig. De meer interessante moties zijn succesievelijk de moties 3, 6, 8 en 9. Ik zal kort ingaan op de inhoud van die moties (...) (Bron)


23 jan. 2014

Tweede Kamer geeft burgers de dikke middelvinger

De oppervlakkige kijker ziet een debat over een referendum dat gedoemd was te mislukken. De actie van het BurgerForum EU was een exercitie in kostbare tijd winnen voor de regenten. Maar de oplettende burger zag iets heel anders: een parlement vol volksvertegenwoordigers die de middelvinger ophieven naar de bron van hun gezag, het Nederlandse volk. Zoals Baudet terecht opmerkt, je kunt niet iets weggeven dat je niet hebt. Vertegenwoordigers kunnen nooit meer bevoegdheden hebben dan degenen die ze vertegenwoordigen. Als de regenten hun geschiedenisboekjes beter hadden gelezen, hadden ze geweten dat dit nooit goed kan aflopen. Een regentenklasse die zijn legitimiteit verliest, wordt een elite zonder morele grondslag die van bovenaf dicteert. Terugkijken (gesteld dat je dat zou willen) kan hier.

Gerelateerd