dinsdag 7 januari 2014

Het anti-EU front is niet de TEA Party

In een editorial maakt The Economist een valse vergelijking tussen de "Europese Tea Parties", UKIP, FN en PVV met de Amerikaanse Tea Party


Cover van The Economist: Wilders, Le Pen en Farage leiden de 'Europese Tea Parties'. 

UPDATE: Manke vergelijking Tea Party en anti-EU front, door Derk-Jan Eppink
(...) de Tea Party is geen partij. Er is zelfs geen partijleider. Het is een beweging van bezorgde burgers die vinden dat de federale regering in Washington te veel macht opeist en te veel belastingen oplegt. De drijvende kracht binnen de Democratische partij zijn nu vooral de vakbonden die een grote overheid willen. Het is dus journalistiek oneerlijk de Tea Party af te schilderen als ‘gekken, halve garen en idioten’.

De protestpartijen in Europa komen niet uit de lucht vallen. De Europese elite beloofde gouden bergen met de euro maar produceerde recessie en hoge werkloosheid. De Europese elite voelt zich ver staan boven de gewone burger en is allergisch voor kritiek. Toen ik in 2009 begon als Europees parlementslid en deel werd van de fractie van Europese Conservatieven Hervormers (ECR) werd ik met de nek aangekeken door leden van gevestigde fracties. De leider van de Europese socialisten, Martin Schulz, begon gewoon te schelden. Waarna ik hem uitmaakte voor Feldwebel, wat hem nog kwader maakte. Ik kreeg zelfs een berisping nadat ik plannen om Nederland financieel te straffen doorspeelde aan de Nederlandse media. Zelfs Nederlandse collega’s vertelden me dat ik ‘niet uit de school mocht klappen’. Mijn kritiek op EU-leiders die de Libische leider Ghadaffi omhelsden, werd door EU President Van Rompuy als volgt beantwoord: ‘U toont moet meer respect tonen voor EU leiders’. Waar de Amerikaanse politiek openstaat voor kritiek, is Europa gesloten. Er is een enkele filosofie: meer Europa. Wie het daar niet mee eens is, wordt verketterd. De Europese elite heeft het anti EU front zelf over zich afgeroepen. (...) (Bron)


4 jan. 2014

The Economist: de 'Tea Parties' van Wilders en Le Pen

The Tea Party is een verwijzing naar de Boston Tea Party, symbool van het verzet van de Engelse kolonies in Amerika tegen de moederstaat en de regering van koning George III (website). Maar TEA staat ook voor Taxed Enough Already, met andere woorden, het centrale thema is verzet tegen de heersende 'confiscatoire' belastingmoraal en Obama's veel te grote, neosocialistische federale overheid.

Het geld dat de overheid uitgeeft, moet door burgers en hun bedrijven worden verdiend. De verhouding is daarom belangrijk. Als de staat te groot wordt, kan de private sector het geld niet meer opbrengen. Om een idee te geven: momenteel is de Nederlandse staat goed voor 55-60 procent van het BNP. In de gemiddelde Sovjetstaat ten tijde van de implosie, was dat 70 procent (Bron met infographic in de comments). 

UKIP is fiscaal behoorlijk libertarisch en het buitenbeentje in de valse vergelijking van The Economist; maar het Front National en de PVV horen we niet over dit onderwerp, of het moet zijn met retoriek om de grote verzorgingsstaat te redden uit de tengels van de EU. Le Pen en Wilders voeren weliswaar campagne gericht tegen de supranationale overheersing van de Europese Unie, maar dat is nog iets anders dan een kleinere staat en meer vrijheid voor burgers.

Le Pen en Wilders stellen tegenover de EU en hun ruime immigratiepolitiek, de soevereine natiestaat die in staat zou zijn grenzen te sluiten. Dit is een valse dichotomie. In de eerste plaats zijn migranten in zijn algemeenheid niet het probleem, maar de contrademocratische en mensenrechtenschendende islam. 

Ten tweede kan de verzorgingsstaat niet gered worden door de grenzen te sluiten en de EU op afstand te plaatsen. Op termijn was het bedenksel van Bismarck, die tot doel had de arbeiders afhankelijk te maken van de staat, altijd een onbetaalbare en immorele onderneming. 

Wie baas wil zijn in het eigen nationale huis moet waarden voorop stellen die leiden tot meer vrijheid: dat is in de eerste plaats een kleine overheid, een staat die zich beperkt tot een aantal kernterreinen en een stop op de huidige belastingpolitiek die zelfs rechtmatige aftrekposten moreel verdacht maakt. 

Het etnodeterminisme waar aanhangers van Le Pen en Wilders in geloven leidt alleen tot meer van hetzelfde en lost het probleem niet op. Links- of rechtscollectivisme is een valse keuze. Alleen als de burger bereid is mentaal volwassen te worden en zijn afhankelijkheid van de staat op te geven, zal er iets wezenlijks in Europa en Nederland veranderen. 

Inderdaad: we moeten veel meer TEA Partijen!

Gerelateerd