woensdag 29 januari 2014

Amerikanen zijn vrij, Europeanen zijn illegaal

In Amerika worden mensen vrij geboren, waarmee bedoeld wordt dat alles mag tenzij het bij wet verboden is. In continentaal Europa en vele andere landen is alles verboden tenzij de staat het toestaatDe Britse europarlementarier Dan Hannan spreekt over vrijheid in Europa en in Amerika voor de Heritage Foundation (kortere versie in Melbourne)

Een nieuw boek, "How We Invented Freedom and Why it Matters " van de libertarische europarlementarier Daniel Hannan @DanHannanMEP illustreert een essentieel verschil in denken over vrijheid in continentaal Europa enerzijds en in Groot Brittannie en Engelstalige landen anderzijds. Het beschrijft hoe verschillend Amerikanen en Europeanen altijd over vrijheid gedacht hebben. De beste manier om dat naar voren te brengen is dit: in de VS gaan mensen ervan uit dat alles legaal is tenzij er een wet is die het verbiedt. Dat wordt ze aangeleerd, maar het wordt ook gewoon aangenomen als een gegeven. 

Amerikanen worden vrij geboren

Zo belangrijk is vrijheid voor Amerikanen dat het concept gedefinieerd wordt in de oprichtingsdocumenten (Onafhankelijkheidsverklaring en Bill of Rights). Amerikanen worden vrij geboren als natuurlijke staat van de menselijke geest en er wordt vanuit gegaan dat alles is toegestaan tenzij er een wet is die het verbiedt. 

Maar als je kijkt naar Europa of naar andere werelddelen dan gaat men uit van het tegenovergestelde. Dat alles illegaal is, tot er een wet is die het toestaat. Dit illustreert waarom zovelen zich onderwerpen aan de staat. Als je als individu aanneemt dat alles illegaal is tot het wordt gelegaliseerd, ontken je in feite - of je het weet of niet - het principe van de in vrijheid geboren mens.

Dat leidt tot etatisme (statisme). En het leidt tot almachtige overheden. Het leidt ertoe dat mensen hun vrijheid opgeven en zelfs dat ze ervan uitgaan dat ze het nooit gehad hebben; dat vrijheid iets is dat wordt verleend door de staat. Het geloof dat de staat onfeilbaar is, en dat wat de staat zegt, of het nou de Verenigde Naties is, of de regering, of het staatshoofd, dat wat het gezag ook zegt, zonder meer als waar geaccepteerd wordt. 

Wat autoriteiten zeggen is waar

Met uitzondering van het afluisterschandaal van de NSA geloven ze alles dat een professor zegt over klimaatopwarming. Ze geloven alles wat de VN zegt zonder enige twijfel. Omdat ze denken dat deze mensen net zo zijn als zij: intellectueel, de elite, geleid door de wetenschap. "Wetenschappers liegen niet. Wetenschap liegt niet. Bla, bla, bla", en dus dezelfde mensen die kritiek hebben op het afluisteren door overheidsinstantie NSA, gaan er bij alle andere onderwerpen vanuit dat de regering onfeilbaar is. 

Vrijheid is moeilijk te verkopen. Niet alleen omdat vrijheid gepaard gaat met individuele verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Dat zijn zonder twijfel moeilijke dingen voor veel mensen. Het is gemakkelijker om afhankelijk te zijn. Het is gemakkelijker om op een ander te rekenen dan op jezelf, en uiteindelijk is het ook gemakkelijker anderen de schuld te geven als je faalt. Het gevolg is afhankelijkheid van de staat en acceptatie van vrijheid die geen vrijheid is. 

Onze toekomst hangt hiervan af. Onze toekomst hangt af hoe mensen kijken naar vrijheid en of meer mensen de Europese betekenis gaan aanhangen. Ze hebben de volgorde verkeerd. Als ze ervan uitgaan dat alles illegaal is tot een regering of een parlement het legaal maakt, waar gaan ze dan vanuit? Ze gaan ervan uit dat ze niet in vrijheid geboren zijn. De enige vrijheid die ze hebben is die ze denken gekregen te hebben van de staat, van de centrale autoriteit, door de goedertierenheid en de goede wil van de staat. 

Wat is de bron van de wet?  

Waar komen wetten vandaan? Wat is de bron? Als het uitgangspunt is, dat alles legaal is tot een wet zegt dat het niet het geval is, dan is het onze cultuur die het karakter bepaalt. Onze cultuur definieert wat goed, verkeerd, slecht, correct, kwaad, illegaal, etc. is.

Het andere standpunt daarentegen, dat alles illegaal is? Het menselijk wezen is totaal ondergeschikt aan wat de staat ook mag verordonneren. Ben je ooit mensen tegengekomen die bang zijn om iedere restrictie, wet of regel te schenden, of vanwege onvoorwaardelijk geloof of uit respect voor het gezag? Die mensen kom je constant tegen, en ze voelen zich echt bedreigd als er weerstand is tegen iets dat de staat illegaal heeft verklaard.  

Hier is een voorbeeld: de gloeilamp. Het is absoluut dom en stom en gebaseerd op frauduleuze wetenschap. Het is politiek onder het mom van wetenschap, het idee dat de gloeilamp aardopwarming veroorzaakt. Nu hebben we spaarlampen. Dat is corporatisme (of fascisme volgens de definitie van Mussolini). 

De lichtlobby heeft de palmen van politici gesmeerd, dus er kwam een verbod op de oude, vertrouwde gloeilamp. En de mensen accepteerden dat gewoon. Dit gaat over mentaliteit, vooral die van jongeren, die blind accepteren wat de overheid zegt.

Wetten en regulering

In Europa krijgen we onze wetten niet te zien, maar in de VS zien wetten eruit als enorme stapels papier (foto). Ze worden goedgekeurd en worden wet als de president ze getekend heeft. En dan heb je nog stapels van anderhalve meter hoog met reguleringen van de EPA (Amerikaanse Agentschap voor Milieubescherming) en andere bureaucratische instellingen, die niet door een democratisch proces zijn gegaan. Het zijn gewoon reguleringen die wet zijn geworden, maar waar niemand 'nee' tegen heeft kunnen zeggen. Het is buiten-grondwettelijk. 

Die verschillende bureaucratieen hebben het recht niet om ons te reguleren; en het aantal wetten dat we hebben is sowieso obsceen. Kijk dat relatief kleine stapeltje en dan die andere, van dit jaar alleen. Om moedeloos van te worden!

Hier is nog een voorbeeld. Een verhaal van het Franse persbureau: 202 miljoen mensen wereldwijd zijn werkloos. Bijna de helft daarvan, 92 miljoen, in de VS. Hoe kan dat nou? Hoe ter wereld kan dat terwijl wordt beweerd dat de economie zich aan het herstellen is, en we al 44 maanden achtereen banengroei hebben (zoals Obama zelf zegt). 

Deze situatie is niet nieuw. Het gebeurt ieder jaar. Het is tegen de hele geest van Amerikaans exceptionalisme: in de VS worden mensen vrij geboren en het wordt aangenomen dat alles legaal is tot een wet wordt aangenomen die het tegendeel zegt. Het is cultuurbeleving, moraal enzo, waar onze wetten vandaan komen; niet autoriteit, niet de staat. Dat maakt Obama anders. 

Hij heeft de VS etatisme en autoritair bestuur gebracht. De helft van deze reguleringen komen van Obama. Presidentiele orders zittten daar nog niet bij. De rest van de wereld denkt dat alles illegaal is. Ze worden geboren als illegalen. Ze worden wetteloos geboren. Tot de overheid zegt dat iets mag, is het buiten de wet. Moet je je voorstellen. 

Waarom vrijheid er toe doet

Op de site AdamSmith.org staat een stuk van Dr. Eamonn Butler, die het nieuwe boek van Dan Hannan, "How We Invented Freedom and Why it Matters" gelezen heeft. Hier is een passage waar zijn oog op is gevallen.

"De reactie is altijd dezelfde: 'Maar het oude systeem was ongereguleerd!' Het idee dat ongereguleerdheid de natuurlijke staat der dingen is, is uitzinnig. In socialistische landen is het idee dat er geen regulering zou zijn ongeloofwaardig. Wat? Maar dat kan niet. Er moeten regels zijn! 
"Op het continent zijn de concepten 'ongereguleerd' en 'illegaal' nauwer verwant dan in Engelstalige streken." 
Dr. Butler zegt:
"Dit is een diepzinnig punt. We hebben allemaal gehoord over de verschillen tussen Brits (vooral Engels) en continentaal recht. In Engeland worden de regels van 'common law' bepaald door rechters in antwoord op een specifiek probleem. Op het continent worden regels volgens Romeins recht bepaald door de autoriteiten. Dus in Groot Brittannie wordt ervan uitgegaan dat zaken toegstaan zijn, tenzij er een wet is die dat verbiedt. Op het continent wordt er vanuit gegaan dat zaken verboden zijn, tenzij er een wet is die het toestaat".
De linksen in Europa en Amerika en in de rest van de wereld geloven dat alles illegaal is tot zij zeggen dat het mag. Je hebt juristen en wetgevers die geloven dat niets legaal is totdat zij het zeggen. 

Wet vormt cultuur, of bepaalt cultuur de wet? 

Het is mode onder egalitaire relativisten om te zeggen dat er geen verschil is tussen links en rechts. Nou, hier is er een. Links gelooft dat wetten cultuur bepalen, behalve in autoritaire staten waar de regent de wet gebruikt om met geweld dictaten door te drukken en de staat goed en slecht deduceert. De staat dicteert wat crimineel is wat niet. In vrije maatschappijen bepaalt cultuur wat de wet is, en niet andersom. 

Uitspraken van rechtbanken zijn geen vrijheid, of zelfs democratie. Het zijn dictaten van een onafhankelijke arm van de staat. Ze interpreteren de wet, niet de moraal. Dit is belangrijk en het punt waar 'morele wetgeving' (zoals het eigendomsrechten schendende verticale non-discriminatiebeginsel) de mist in gaat. 

Van de aanname dat de staat alles beter weet, dat we in illegale staat geboren worden tot de staat ons gedrag goedkeurt, of de staat de autoriteit heeft om iets legaal te verklaren, hoe zijn we op het punt gekomen, dat iedere controversiele wet of controversieel onderwerp legaal of illegaal verklaard moet worden door rechters? 

En kijk hoeveel mensen dat gewoon accepteren. Het Hooggerechtshof of het Europese Hof voor de Mensenrechten is de finale autoriteit. Maar waarom? Vooral als een beslissing haaks staat op onze cultuur. Dat is een van de redenen voor de cultuuroorlog.
-- Bewerkt door de redactie van "Our Future Hinges on Our View of Freedom", audio door Rush Limbaugh (transcript) -- 

Noot van de redactie: aangeboren vrijheid is een onvervreemdbaar natuurrecht. Het kan je net zo min afgenomen worden als de kleur van je ogen. Maar 'vrijheid' door de staat is een tijdelijk privilege; wat de staat verleent, kan de staat morgen intrekken. 
"How We Invented Freedom and Why it Matters "Gerelateerd