zaterdag 7 december 2013

Sluipmoord op de filosofie, want God weet het beter

Filosofie als dienstmeisje van de wetenschap werd door reactionairen als een gevaarlijke ontwikkeling gezien. Filosofie moest DOOD! 


Sinds Emmanuel Kant is filosofie niet meer duiding van de realiteit, maar duiding van de persoonlijke belevingswereld die altijd, per definitie beperkt en vertekend is, want God weet het beter. Uit: Pomofilosofie voor dummies. - H/t @Penny_Mon_ynneP

Een niet onaanzienlijk onderdeel van de pomo oorlog tegen de realiteit is intrige en het zaaien van verwarring door het inzetten van wordfucks. Hele soortnamen worden geconfisqueerd en vervangen door een eigen versie. Hier een paar rijpe voorbeelden.

Neem ethiek, de leer van goed en kwaad. Het is een neutraal woord. Ethiek kan goed, of slecht zijn. Maar welke betekenis heeft de pomo intrigant aan ethiek gegeven? 'Ethiek' is altijd collectief-altruistisch van aard en dus hoogwaardig. Iedere andere ethische code wordt bij voorbaat weggefilteerd. Het is zoiets als spruitjes geserveerd krijgen omdat je naar groenten vroeg.

Volgende voorbeeld. Filosofie is realiteitsduiding. Maar filosofie is ook het grote strijdtoneel waarop de oorlog van pomo tegen de realiteit plaatsvindt. Er zijn maar weinig mensen die zich dat realiseren. Want wat is filosofie voor de meesten? Vaag gewauwel van dwaallichten die handelen in obscurantisme. Maar dat was niet altijd zo. 

250 jaar geleden stond er in Duitsland een reactionair op, een intellectuele crimineel die filosofie als dienstmeisje van de wetenschap riskant vond voor het voortbestaan van de oude orde gebaseerd op feodaal bestuur dat zich beriep op religie. Filosofie moest dood! Pomo was geboren...

Emmanuel Kant heeft de filosofie eigenhandig de nek omgedraaid door er duiding van "een realiteit" van te maken. "De" realiteit, zo die al bestaat, is per Kants definitie altijd onduidbaar omdat hij mensen niet in staat acht tot objectieve waarneming (zie illustratie boven). Dat kan alleen God, volgens Kant dan. 

Sindsdien durft niemand de filosofie nog te vertrouwen als instrument voor kennis. Vraag je nu om filosofie, dan krijg je niet het hele boek geleverd, maar alleen het deel dat door Kant en zijn volgelingen is geschreven. Vraag om groenten, en je krijgt pomospruiten.

Dat is tragisch, want filosofie is een van de weinige trefzekere methoden die ons ter beschikking staan om kennis te vergaren. Het enige dat we moeten doen is de spruitjes aan de ratten voeren en zorgen dat we gezonde, frisse sla te eten krijgen.

Lang leve de filosofie, weg met smerige stinkspruiten!

Gerelateerd