dinsdag 3 december 2013

Politici beschermen liever beledigden dan vrijheid

Pagina uit het werk van Franz Kafka vandaag in het centrum van de Nederlandse democratie. Eerste Kamer speelt balletje, balletje met de kiezer als een goedkope goochelaar op een kinderpartijtje


De kiezer wordt niet meer serieus genomen, maar gemanipuleerd als een kleuter.

FEEEEST, TAART, TOETERS en SERPENTINES eerder vandaag op D66-website met informatief commentaar van senator Gerard Schouw:
Vandaag stemt ook de Eerste Kamer in met het initiatiefwetsvoorstel voor het verbod op godslastering van D66 en SP. In april behaalde dit voorstel al een meerderheid in de Tweede Kamer. Nu de Eerste Kamer ook heeft ingestemd komt er definitief een einde aan het verbod op godslastering. 
D66-Kamerlid Gerard Schouw en initiatiefnemer van de wet: “Vrijheid van meningsuiting is de basis van elke democratische samenleving en een fundamenteel recht. Een zo groot mogelijke vrijheid van meningsuiting moet het uitgangspunt zijn. Voor een wettelijke beperking moet een goede reden bestaan, die is er voor dit verbod niet. Ik ben blij dat na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer deze mening is toegedaan.” 
Waarborgen: Er zijn voldoende waarborgen in het Nederlands strafrecht en internationale verdragen die vastleggen dat het groepsbelediging, het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld verboden is. Schouw: “Het is wat D66 betreft dan ook niet nodig om dit verbod als apart artikel te handhaven.”

WELL, NOT SO FAST. De Eerste Kamer wil graag gehoor geven aan "genoegzame bescherming tegen als ernstig ervaren belediging van burgers door belediging van hun geloof en geloofsbeleving, zonder de werking van de vrijheid van meningsuiting onnodig te beperken". Dat laatste LOL natuurlijk, want sparen van kool en geit, have your cake and eat it, hebben en tegoed houden, A=B tegelijkertijd in dezelfde zin.

Dus vergeet het maar! Deze motie van de hypocriete lafaards bij de VVD en de PvdA is aangenomen (mede door uberhypocriete D66) om het oude artikel 147 in andere vorm weer aan te nemen in artikel 137. Daarna is artikel 147, het verbod op smadelijke godslastering, geschrapt met 49 vóór en 21 tegen. Maar binnenkort dus gewoon terug in artikel 137. 

Gerelateerd