zaterdag 21 december 2013

Mentaal gezond in 13 stappen

Mentale weerbaarheid is een nieuwe trend in management training. In de sport is de aandacht voor mental coaching nooit weggeweest: winnaars onderscheiden zich van losers door hun mentale kracht. Maar je kunt jezelf nu ook trainen.  


Mentaliteit kun je niet 'mentaal trainen'; het gaat erom hoe je over kennis denkt, wat de aard is van de mens en zijn plaats in het universum.

Het enfant terrible van de Amerikaanse talkshows, Rush Limbaugh behandelde recentelijk een item over mentaal sterke mensen en 13 situaties die ze uit de weg zouden gaan. De 13 punten werden voor het eerst gepubliceerd op Forbes en werden samengesteld door Amy Morin, een psychotherapeut en klinisch sociaal werkter. Limbaugh geeft zijn persprectief op de zaak (transcript), waarna wij ons commentaar zullen toevoegen vanuit objectivitisch standpunt.

Onze geest wordt natuurlijk niet gevormd door 'situaties die we uit de weg gaan' of door vijf minuten per dag 'mentale training'. Je mentale vitaliteit hangt af van je levensfilosofie, hoe je denkt over de aard van de mens en zijn plaats in de wereld. 

Het postmoderne standpunt is een ramp voor de menselijke geest: het is specifiek bedacht om die te vernietigen. Het idee, dat de realiteit een subjectieve projectie is, dat moraal gevormd wordt door de sociale groep (of genetisch wordt bepaald), dat objectieve kennis niet mogelijk is, en dat de mens geen vrije wil heeft maar bepaald wordt door sociale en fysieke toevalligheden, zijn stuk voor stuk aanslagen op de menselijke geest. 

Hier zijn de 13 punten waarmee je kunt beginnen de controle over je mentale weerbaarheid terug te vinden. En mijn advies daarbij is: ga wat lezen over objectivistische filosofie elders in dit blog (begin bij Over Ons). 

Nummer 1

Mentaal sterke mensen verdoen geen tijd met zelfmedelijden. "Je ziet mentaal sterke mensen nooit klagen over hun omstandigheden of zeuren over hoe ze zijn benadeeld. Ze hebben geleerd verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden en voor de consequenties, en ze hebben een vanzelfsprekend begrip voor het feit dat het leven niet altijd eerlijk is", en ze blijven daar niet in hangen. 

Laat me je wat zeggen. Als je zaken niet op orde zijn, begin daar dan mee. Het heeft ermee te maken dat je mensen niet de macht moet geven over je kwetsbaarheid. Ik denk dat mentaal sterke mensen zich realiseren dat ze niet zijn als de meesten die zich druk maken over vermeende beledigingen of van, "Jee, wat oneerlijk"; ze staan daarboven. De realiteit is, dat veel mensen niet erg beleefd zijn. De meesten zijn erg met zichzelf bezig. Dus ik denk dat dit een sleutelpunt is voor mentale weerbaarheid. 
Het is terug te voeren op vrije wil. Het bewustzijn dat jij de regie hebt over je eigen leven en vrij bent om de keuzen te maken die je wilt. Slachtoffers, mensen die hun leven laten bepalen door anderen, zijn de speelballen van de maatschappij of van anderen sociale groepen, of zijn de slaven van hun genen, hun neurologische bedrading of van een andere kracht die ze hun leven laten bepalen. 

Nummer 2

Mentaal krachtige mensen staan de macht over zichzelf niet af. "Mentaal sterke mensen zorgen ervoor dat ze anderen niet de macht geven hen te kleineren". Stel grenzen en zorg ervoor dat zulke dingen je niet raken, vooral als het onwaar is. Ken je eigenwaarde. 

Weet je, als ik een toverstokje had om mensen te veranderen, dan zou ik zorgen dat ze er niet om geven hoe anderen over ze denken, vooral mensen die je helemaal niet kent. Het maakt niet uit wat die denken. Jij en hoe je over jezelf denkt is belangrijk; en helemaal als iemand iets denkt dat helemaal niet waar is. Je kunt er niets aan doen, dus het is zonde van de tijd en energie om te proberen dat te veranderen. 
Dit gaat over Ayn Rands Occasionist. Als je je waarden volgt en die trouw bent, put je eigenwaarde uit je integriteit en je morele daden en besluiten. Mensen zonder waarden moeten eigenwaarde tweedehands halen uit populariteit en hoe anderen over hen denken. 

Nummer 3

Mentaal sterke mensen juigen verandering en uitdagingen toe. Hun grootste angst is niet het onbekende, maar stagnatie en onverschilligheid. Verandering en onzekerheid geven een mentaal krachtig mens nieuwe energie en maken het beste in hem wakker.
Een mentaal gezond mens ziet alles dat hem overkomt als een kans om de geest verder te slijpen en nog beter te worden in omgaan met het onbekende. 

Nummer 4

Mentaal sterke mensen verspillen geen energie aan dingen waarop ze geen invloed hebben. "Mentaal sterke mensen klagen niet over het verkeer, verloren bagage of over anderen". 'Road rage' kennen ze niet. Je weet niet wat er aan de hand is met een chauffeur die zwalkend door rood licht rijdt. 
Het metafysische is een feit dat we moeten accepteren; we hebben er geen invloed op. Maar omdat het mens-gemaakte wel veranderd kan worden mag het ongewenste nooit zomaar geaccepteerd worden. Verloren bagage kan een kwestie van pech zijn, waarop we geen invloed hebben. Maar als een vluchtvaartmaatschappij er een gewoonte van maakt bagage kwijt te raken, dan moet je een klacht indienen en voortaan met de concurrent vliegen. 

Nummer 5

Mentaal sterke mensen maken zich geen zorgen over hoe anderen over ze denken. Daar is ie weer. Je kunt anderen niet gelukkig maken. En het is ook niet je taak of verantwoordelijkheid. Als je toestaat dat iemand je daarvoor verantwoordelijk maakt, word je doodongelukkig.

Als je een relatie hebt, getrouwd bent, in je werk, of waar dan ook, en iemand maakt je verantwoordelijk voor zijn of haar geluk, ben je het haasje. Want A. je hebt te maken met iemand die niet bij machte is om gelukkig te worden, en bovendien, het lukt je toch niet. Tevredenheid is iets vanuit jezelf en het komt voort uit najagen van geluk. Geluk komt niet uit het niets. 
Het werk van Ayn Rand is rijk gevuld met toepasselijke citaten: "Happiness is that state of consciousness which proceeds from the achievement of one's values". "I swear by my life, and my love of it, that I will never live for the sake of another man, nor ask another man to live for mine". "Love is our response to our highest values". "My philosophy, in essence, is the concept of man as a heroic being, with his own happiness as the moral purpose of his life, with productive achievement as his noblest activity, and reason as his only absolute".

Nummer 6

Mentaal weerbare mensen zijn niet bang om berekenbare risico's te nemen. 
Als je goed gededuceerd en gereduceerd hebt op basis van de wet van de identiteit, en de voors en tegens tegen elkaar hebt afgewogen, ken je de realiteit en weet je waar je mee te maken hebt. Op die basis maak je alle beslissingen in het leven.  

Nummer 7

Mentaal sterke mensen leven niet in het verleden. 
Het verleden is wat het is. Je kan het niet veranderen. Accepteer dat, verwerk het, en ga door met je leven. 

Nummer 8

Mentaal sterke mensen maken niet steeds dezelfde fouten. 
Alleen idioten doen keer op keer hetzelfde en verwachten een verschillende uitkomst. Breng constant verbeteringen aan. 

Nummer 9

Mentaal sterke mensen zijn niet jaloers op het succes van anderen. Dit is een lastig punt, gegeven de menselijke aard. 
Ik ben het oneens dat dit een lastig punt zou zijn. Socialisme wordt gevoed door het exploiteren van menselijke afgunst. Volg je waarden en je passies en laat je niet afleiden door bezit of daden van anderen. 
"A creative man is motivated by desire to achieve his values, not by the desire to beat others". 

Nummer 10

Mentaal sterke mensen geven niet op na mislukking.
Je leeft maar een keer, je hebt maar een kans. Maak er het aller-allerbeste van. En geef nooit op. Opgeven is geen optie. 

Nummer 11

Mentaal sterke mensen zijn niet bang om alleen te zijn. "Mentaal krachtige mensen genieten en koesteren de tijd alleen. Ze gebruiken vrije tijd om na te denken, te plannen en om productief te zijn. Maar het belangrijkste, ze verwachten geluk niet van anderen. Ze kunnen gelukkig zijn met anderen, maar ze zijn ook graag alleen".

Nummer 12

Mentaal sterke mensen denken niet dat de wereld ze iets verschuldigd is. 

En nummer 13

Mentaal sterke mensen verwachten geen instant succes. 

Oorspronkelijke bron, en 'oefeningen' voor mentale training ;-)

Gerelateerd