maandag 30 december 2013

Letland voert de euro in, en verbrandt EU-vlaggen

In de Ukraine wapperen demonstranten met EU-vlaggen als vrijheidssymbool. Iedereen zal moeten toegeven dat de EU het qua tirannie niet haalt bij Viktor Yanukovich of de Russische autocraat, Vladimir Poetin. Maar dat is geen verdienste!


Critici noemen de toetreding van Letland tot de euro per 1 januari 2014 weer een nieuwe slag voor de democratie. Uit opiniepeilingen blijkt dat 60 procent van de Letlanders tegen de toetreding is. 

De EU is geen democratie, ook al voert het blok dat op als kernwaarde (tezamen met pomo neologismen als 'diversiteit' en 'duurzaamheid'). Op kosten van andere landen heeft de ECB miljoenen uitgegeven aan propaganda om Letlanders de voordelen van de euro te laten inzien. Volgens het Letlandse persbureau heeft het hoofd van de zogenaamde "euro communication group", Margrieta Ulmane de operatie een succes genoemd, omdat volgens een poll van Factum 98 percent van de ondervraagden wist op welke dag de euro zal worden  ingevoerd; en wel 76 procent zei dat ze genoeg informatie hadden over het invoeringsproces. Maar wat de Letlanders werkelijk willen werd niet over bericht, zoals blijkt uit een rapportage van het Franse persbureau AFP: "Letlanders zullen op 1 januari toetreden maar 60 procent is tegen.

Om aan de voorwaarden te voldoen hebben Letlanders loonsverlagingen moeten doorvoeren, in plaats van een devaluatie van de nationale munt.

De Letlanders mochten geen referendum houden, omdat politici als de dood waren dat ze het voorstel zouden wegstemmen, zoals de Fransen en de Nederlanders eerder hebben gedaan met de 'grondwet'. De anti-democraten gaven het document gewoon een andere naam - Verdrag van Lissabon - en het verdrag werd alsnog ingevoerd. Zo doen ze dat in Brussel.

Er is grote woede in Letland over de gang van zaken (zie pic boven waarin een EU vlag wordt verbrand). Ierland stemde tegen het Verdrag van Nice in 2001 en tegen Lissabon in 2008. In beide gevallen werden er opnieuw gestemd tot de uitkomst 'correct' was.

Critici geven de euro de schuld voor de diepte en de lengte van de economische crisis. Duitsland werd gevraagd het een tandje minder te doen, omdat de landen in de periferie het uiterst trage groeitempo van het noord-westen niet kunnen bijbenen! Het is immoreel voor alle betrokkenen. 

UKIP wil dat Groot Brittannie, niet eens lid van het EMS, de hele EU zo spoedig mogelijk verlaat. De partij heeft de geforceerde toetreding van Letland veroordeeld. "Letland, een Baltische staat, is deel geweest van de Sovjet Unie. Dit is vreselijk anti-democratisch. Is het een wonder dat ze vlaggen verbranden?" De EU wil dat alle lidstaten op termijn de euro invoeren. Letland is het 18e land.

Letland is een klein land met net 2 miljoen inwoners, maar ze tellen net zo goed mee en ook zij hebben democratische rechten. Wie volgt? Hoe dan ook, Letland treedt toe tot het EMS terwijl 60 procent daartegen is.

Brussel is blind, maar Letlanders hebben gezien dat de euro hele economieen ten gronde richt en de problemen verergert. Dus de EU-vlag gaat in Riga in vlammen op. Brussel kan het niet schelen. De ideologie die de grondslag is voor het anti-democratische federalisme gaat boven de wensen van burgers.

De postmoderne mens heeft er moeite mee een patroon te ontdekken in een aantal specifieke gevallen. Maar zelfs zij zouden toch een keer wakker moeten worden en ontdekken dat zich hier iets aftekent dat je alleen maar neo-autoritair zou kunnen noemen? 

Recentelijk is een document opgedoken dat het bloed van iedere democraat zou moeten laten stollen. Het is een teken aan de wand dat juist zij het negeren. Het laat zich als volgt omschrijven: het is een ontwerp voor wetgeving en 'voorlichting' (propaganda) in de nationale staten dat zogenaamde discriminatie zou moeten tegengaan; maar de facto is het een ideologische aanval op de vrijheid van meningsuiting: de EU gaat steeds meer lijken op de EUSSR. 

(Bron)


Gerelateerd