dinsdag 11 maart 2014

Ontluikende Marokkaanse emancipatie

Het islamdebat is klaar voor een nieuwe fase. De steun die radicalo's van links krijgen heeft een desastreuse invloed op de liberalisering van moslims. Iedere moedige poging daartoe verdient onze steun


Gematigden hebben weinig tot geen invloed op het geloof en het gedrag van radicalen. Hun dissent wordt beantwoord met dreigementen. Daarom zwijgen gematigden. De cartoon illustreert dat dilemma. 

UPDATE: (...) Binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland lijkt er een frisse wind op te steken. Sommigen noemen het openheid en eerlijkheid. Anderen hebben het over nestbevuilers en opportunisten. Ik zie het werk van auteurs als Nadia Ezzeroili (in de Volkskrant en in De Groene Amsterdammer), Said El Haji en ook Mano Bouzamour als baanbrekend. Letterlijk. Net zoals het feit dat Elou Akhiat, ondanks alle bezwaren uit de Marokkaanse gemeenschap, als zakenvrouw en ondernemer een wijnbar in Rotterdam heeft geopend. En net zoals er sinds kort een “Meldpunt Marokkaanse Schandpalen” is gestart door Yuba Zalen die het samen met een aantal anderen zat is dat allerlei roddels en compromitterende foto’s via social media worden verspreid (bron). Al deze mensen komen in de publiciteit met hun verhalen en initiatieven die de individuele vrijheid van Nederlandse burgers bevestigen. Het vraagt moed om zoiets te doen en het verdient daarom ondersteuning. (Bron)


17 feb. 2014

Mooie avond in de bar bij de wijn-moslima (foto)
13 feb. 2014

Wijn-moslima scheidt bodega van moskee

Elou Akhiat (40), de via internet met de dood bedreigde bodegahoudster uit Rotterdam, laat zich niet uit het veld slaan. Bij Pauw en Witteman zei ze vanavond: 'Ik snap de ophef vanuit de hoek van moslims niet, ik heb nooit over religie gesproken. In tegenstellig tot wat sommigen beweerden ben ik ook niet van mijn geloof gevallen, maar ik ben een zakenvrouw die haar drie kinderen van levensonderhoud voorziet.' Intussen bevestigt ze onze stelling dat moslims - zelfs de liberale, als het puntje bij het paaltje komt, een collectief zijn met navenante moraal en prioriteiten: 'Ik ben ook onderdeel van een sociaal collectief, namelijk de moslims in Nederland. Als je het anders doet, wordt je dat kennelijk kwalijk genomen.' Dat is de reden waarom het zo moeilijk is los te komen (Bron)


11 feb. 2014

Proost! Steun de 'afvallige' wijn-moslima!

Gans het land zou een wijntje moeten halen bij de Rotterdamse horecaonderneemster die bedreigd wordt met zweep- en/of stokslagen en de dood. Akhiat komt uit een strengislamitische familie. Haar vader is imam en ze liep zelf tot zes jaar geleden nog rond met een sluier. Na een mislukt gedwongen huwelijk met een neef besloot ze het roer om te gooien. Sindsdien stort ze zich met hart en ziel op het ondernemen. (Bron, inclusief video)

 

Volgens moslim-regenten staat Akhiat in haar recht, want "dat garandeert de grondwet". Ze hebben duidelijk geen benul hoe snel een grondwet in pleepapier kan veranderen.  


28 december 2013

Debat over islam gaat nieuwe fase in

Het debat over de islam lijkt in een nieuwe fase gekomen te zijn. We weten het nu wel: de islam is een totalitaire, collectivistische ideologie die de rechten van het individu verpulvert en de bron van de vrije staat, de democratie, nietig verklaart. Dat is kwalijk en daarom moeten moslims voor hun en onze eigen vrijheid maar wat godsdienstprivileges inleveren.

De vraag die in de tweede fase beantwoord dient te worden, is: wat is de definitie van de 'gematigde' islam en wanneer levert die geen gevaar op voor de seculiere rechtstaat?

In een artikel eerder dit jaar, "We verliezen de oorlog tegen de islam" hebben we geanaliseerd waar de knelpunten precies zitten. We concludeerden toen als volgt:

Het Westen moet onderkennen, dat:
  • islam naast een religie (of een sekte, zo je wilt) ook een ideologie is, die geweld, onderdrukking en dictatuur genereert;
  • dat er verband is tussen de 20.700 terreurdaden sinds 9/11; het zijn geen 20.700 ongerelateerde incidenten (inmiddels staat de teller op 22.157; check de teller van TROP voor de laatste update);
  • dat de door islam geinspireerde terreur geen misdaden zijn die gepleegd worden door burgers, maar onverklaarde oorlogsvoering in opdracht van islamo-fascistische staten.
Maar wat moeten moslims doen om de islam inpasbaar te maken aan de vrije, Westerse samenleving, waarvan zij (en vooral hun nageslacht) uiteindelijk ook de vruchten zullen plukken? Kort gezegd, wat is de definitie van de gematigde islam? 

Een van de kernproblemen is dat islam geen scheiding van machten kent, maar ook geen scheiding van moskee en staat, of een verdeling in de wereld van burger en die van de politiek. De verdediging van het geloof wordt toevertrouwd aan het geheel van de geloofsgemeenschap, de oemah, het collectief van moslims, het leger van allah. Het is een organische eenheid.
1. De eerste voorwaarde is, dat individuele moslims zich los zullen moeten maken uit hun inbedding in de oemah. Moslims moeten leren eerst individu te zijn, en zich pas daarna te identificeren met hun geloof. Bij christenen is dit al erg lang het geval.
2. De tweede conditie is dat ze de de politieke machtenscheiding gaan erkennen. Het kalifaat is verleden tijd, imperialisme is passé. Kenmerk van een vrij land is scheiding van machten en scheiding van machtsgebieden. Niet alleen van individu en burger van geloof, maar ook van politiek: de wereld van moraal en die van wetgeving.
Sharia als arbiter in disputen en binnen het huwelijk moet worden afgezworen. Moslims erkennen alleen nog objectieve, Nederlandse wetgeving waarbij iedere burger gelijk wordt behandeld. Privileges uit hoofde van lid van moslimgemeenschap behoren tot het verleden. 
3. De derde voorwaarde die voortvloeit uit het voorgaande is respect voor de individualiteit van mede-moslims. Trouw aan het geloof kan niet worden afgedwongen door geweld en bedreiging met de dood. De 'geloofsgemeenschap' als monolitisch gegeven houdt op te bestaan. Ook binnen de familiekring voor zover men daar invloed op kan uitoefenen.
Moslims die deze drie kernpunten erkennen en praktiseren hebben recht het predikaat 'gematigd' of 'liberaal' zo men wil, en verdienen alle steun die we ze kunnen geven. Oogluikende support, het goedpraten van radicalo's en verbloemen van geweld moet afgelopen zijn. Dat geldt vooral ook voor Nederlanders! 

Het is uitgesloten dat er op deze kernpunten een 'gulden middenweg' mogelijk is. Met vrijheid valt niet te marchanderen: het compromis tussen eten en vergif is een beetje vergif, dat ook op termijn dodelijk is. Alleen op deze manier is een impasse uit de strijd tussen islam en de vrije wereld mogelijk en is er hoop op een gezamenlijke toekomst.

Noot: veel mensen brengen geen scheiding aan tussen het metaphysische en het mensgemaakte. Dat laatste is geen natuurverschijnsel, iets dat we moeten accepteren als natuurlijk gegeven. Religionisten mogen hun boeken zien als woord van God, maar het zijn uiteindelijk menselijke bedenksels. En wat met mensenhanden gemaakt is, kan met mensenhanden worden afgebroken. 

Gerelateerd