zondag 24 november 2013

Wilders: 'Revolutie in de EU om de natiestaat te redden'

Donderdag publiceerde Geert Wilders een artikel in de Wall Street Journal, getiteld "De opleving van patriotisme in Europa. Hoe je bureaucraten en politici in Brussel kan pesten"


Geert Wilders door de objectivistische cartoonist Bosch Fawstin @BoschFawstin Meer op het blog van Fawstin. Meer op Pomonews en Pomonieuws

Hier is een tip als je de dag van bureaucraten en politici in Brussel wilt verpesten. Begin over de Europese verkiezingen van volgend jaar en ze worden enorm nerveus en geagiteerd. Ze beginnen te koken van woede en uiten waarschuwingen over opkomend populisme, dat het een bedreiging is voor de democratie. 

De Europese verkiezingen van volgend jaar mei, wanneer 400 miljoen kiezers in 28 EU-landen hun stem mogen uitbrengen, zal waarschijnlijk uitlopen op een overwinning tegen de eurocraten. Maar dat betekent niet opkomend populisme, maar een overwinning voor de democratie.

Al tientallen jaren doet Brussel precies waar ze zin in hebben. Die tijd is geweest. Burgers zijn zich eindelijk gaan realiseren dat zogenaamde eurofielen het gemunt hebben op de naties van Europa, de zetels van de nationale democratie. En ze laten dat niet gebeuren. Ze trappen niet langer in de leugen dat patriotisme gevaarlijk is, dat het een zonde is, geen deugd. Ze herstellen hun nationale trots en identiteit. 

Robert Schuman, een van de grondleggers van de EU van 60 jaar geleden, heeft gezegd dat het doel van de Europese integratie was, "oorlog niet ondenkbaar, maar praktisch onmogelijk te maken". Maar het idee dat Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannie en andere naties in het verleden oorlogvoerden omdat ze onafhankelijke staten waren, is absurd. Ze voerden oorlog omdat ze bestuurd werden door totalitaire ideologieen. Democratieen voeren geen oorlog: ze voeren handel.

Schuman en zijn bondgenoten, die nog steeds proberen de oude Europese natiestaten te vervangen door een federale, pan-Europese superstaat, zijn de politici van het verleden. De EU is een symbool van die oude orde. Vandaag is er een nieuwe generatie kiezers en politici opgestaan. Ik ben een van hen. Mijn held is niet Robert Schuman, maar de Amerikaanse visionair, Ronald Reagan, die in zijn afscheidsspeech pleitte voor de heropleving van nationale trots, die hij het "new patriotism noemde". Hij had het over liefde voor het land en waardering voor de instituten". 

De crisis van de euro van de laatste vijf jaar heeft gewerkt als een katalisator. De burgers van Europa, van Finland tot Portugal en van Ierland tot Griekenland, hebben gezien dat Brussel niet bij machte is om de economische crisis op te lossen. De bezuinigingsmaatregelen hebben geleid tot hogere belastingen en hebben de zaak verergerd. 

De EU heeft Europa geen vrede gebracht; dat heeft de NAVO gedaan. De EU heeft geen welvaart gebracht; dat heeft de vrije markt gedaan. Zwitserland heeft de meest competitieve economie van de wereld en Noorwegen kent de meeste welvaart. Geen van beide is lid van de EU. Beide zijn lid van het Europese Vrijhandelsverdrag, de EFTA. 

De EU heeft Europeanen ook geen democratie en vrijheid gebracht. Integendeel: de EU is een gevangenis van naties. Het ondermijnt onze nationale democratieen. Het lijkt op de Sovjet Unie.

Nederlandse en Franse kiezers hebben in referenda in 2005 de Europese Grondwet afgewezen; die voorzag erin van de EU een federale staat te maken. Maar Brussel weigerde zich daarbij neer te leggen. De plannen voor een grondwetsverdrag werden doorgezet, ondanks het verzet. Brussel weet het beter. Volgend jaar mei zullen ze erachter komen dat de mensen het bedrog niet zijn vergeten. 

Dit heeft niets te maken met populisme; dit gaat over democratie. Democratie is niet mogelijk op supranationaal niveau. Voor democratie heb je een natie nodig. Je kunt de Europese Unie niet vergelijken met de Verenigde Staten. Amerika is een natie, maar Europa is dat niet. Europa is een continent van verschillende naties met afzonderlijke identiteiten, tradities en talen. Landen hun nationale democratie ontnemen resulteert niet in een Europese democratie. Het vernietigt de democratie in Europa. 

Mijn partij, de Partij voor de Vrijheid stijgt al maanden in de peilingen. Wij zijn een jonge partij. We willen dat Nederland uit de EU stapt en lid wordt van EFTA, en net als Zwitserland, bilateriale handelsovereenkomsten sluit met de EU en de rest van de wereld. We gaan de Europese verkiezingen winnen in mei. 

Ook in andere landen is de EU nog nooit zo impopulair geweest als vandaag. Vertrouwen in de EU is nog nooit zo laag geweest. Zes van de tien Europeanen vertrouwen de EU niet, volgens een eigen poll. Europeanen zullen overeenkomstig hun stem uitbrengen. De oude orde van de bureaucraten in Brussel is aan het afbrokkelen. 

In Groot-Brittannie wil de United Kingdom Independence Party (UKIP) het land uit de EU leiden. De partij staat momenteel op bijna 20% van de stemmen. In Frankrijk wil het Front National, onder de nieuwe leiding van Marine Le Pen, de soevereinititeit terugbrengen uit Brussel naar Parijs; de partij leidt in de peilingen.

Europa staat aan de vooravond van een glorieuze revolutie, geweldloos en democratisch. Volgend jaar mei zullen kiezers over heel Europa bij de stembus rebelleren. Ze zullen het supranationale experiment van de Europese Unie verwerpen. Ze zullen stemmen voor de restauratie van de nationale soevereiniteit. 

Het zijn geen extremisten, het zijn democraten. 

De heer Wilders is lid van het Nederlandse parlement en leider van de Nederlandse Partij voor de Vrijheid (PVV).