maandag 3 februari 2014

Donorlanden doen rasverbetering in Afrika

Een groepje verontruste ouders biedt dinsdag een petitie aan bij de Tweede Kamer uit protest tegen seksuele voorlichting door Dokter Corrie van het Schooltv Weekjournaal8000 ouders hebben hun handtekening gezet onder de petitie, omdat ze vinden dat het niet aan Dokter Corrie is hun kinderen van 10-12 jaar seksueel op te voeden.

UPDATE: Een aantal donorlanden zetten de politiek van rassenverbetering door in Afrika door middel van ontwikkelingshulp (die ze fijntjes verkopen als 'samenwerking' en 'genderpolitiek', want dat klinkt pomo en minder paternalistisch). (Bron) H/t @MartijnHeeroma

In de PDF (p 7) lezen we dat... "The EPWG It has currently around 50 members and is chaired by Dutch liberal MEP Sophie In’t Veld" H/t @Fub_Fub


18 nov. 2013

Schoolkinderen krijgen voorlichting van racistenclub

Het is aan scholen om kennis over te dragen. Niet meer en niet minder. Seksuele voorlichting valt onder de autonomie van ouders: zo hoort dat in een vrij land. Achter het front van de malle 'dokter Corrie' in de geruststellende witte jas, gaat de cabaretière Martine Sandifort schuil, inhoudelijk bijgestaan door adviseurs van het kenniscentrum voor seksualiteit, Rutgers WPF.

De directeur van dit instituut geeft blijk van zijn progresssieve wortels: bezwaren van ouders serveert hij simpelweg af met de paternalistische opmerking dat ze niet weten hoe de jeugd van tegenwoordig met seks bezig is. Rutgers WPF heeft een bont verleden dat rechtstreeks terugvoert op de racistische theorie van de genetische selectie: de eugenetica.

Ouderen kennen de organisatie waarschijnlijk nog wel als de Rutgersstichting, die de NVSH, de Nederlandse Vereniging van Seksuele Hervorming opvolgde. Voor die tijd stond het instituut bekend als de Nieuw-Malthusiaanse Bond die rechtstreeks tapt in de hoofdslagader die eugenetica verbindt met de grondlegger, Francis Galton, een achterneef van Charles Darwin.

We bevinden ons nu in de eerste dagen van de progressieve beweging. De Nieuw-Malthusiaanse Bond bepleitte rasverbetering van de menselijke soort en voorzag erin minderwaardigen uit te faseren door uitsterving. Vandaar het propageren van abortus en het gebruik van voorbehoedsmiddelen.

De progressieve beweging beziet de mensheid in collectieven: allereerst natuurlijk naar Darwin, met de mensheid als diersoort, en vervolgens de socialistische benadering die de hele samenleving ziet als levend en ademend organisme. Heel iets anders dan nationalisme, die de natie ziet als levend en ademend organisme... *kuch*

De theorie van het Nationaal Socialisme baseerde zich natuurlijk grotendeels op de sociale en etnische toepassing van de principes van Darwin, waarna nazi-Duitsland de systematische uitroeiing van genetisch 'minderwaardigen' voortvarend ter hand heeft genomen.

Planned Parenthood, de Amerikaanse tak van Rutgers, werd opgericht door de eugenetica-aanhanger, Margaret Sanger. Dit is zo algemeen bekend, dat in 2009 een opper-rechter verbaasd reageerde dat dit "toch de bedoeling is van abortus": U.S. Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg says she was under the impression that legalizing abortion with the 1973 Roe. v. Wade case would eliminate “populations that we don’t want to have too many of.” (Bron)
Vandaag de dag beleven we een renaissance van deze pseudo-wetenschap. Het neemt de vorm aan van genetisch determinisme, maar we vinden het tevens terug in andere vormen van bio-chemische bepaaldheid: neurologische en endocrinologische ('stofjes') opmaak, al dan niet in combinatie met genetica. Het blijft natuurlijk gewoon racisme, dat door Ayn Rand als volgt werd omschreven:
Racisme is de laagste, meest primitieve vorm van collectivisme. Het idee schrijft moreel, sociaal of politiek belang toe aan genetische afstamming — de idee dat de intellectuele en karakterologische kenmerken van een mens moeten worden beoordeeld naar de daden van de voorouders, niet naar het karakter en de daden van het individu. 
Racisme zegt dat de inhoud van de geest (niet het cognitieve instrument, maar de inhoud) overerfbaar is; dat overtuigingen, waarden en karakter worden bepaald voor de geboorte door lichamelijke factoren buiten zijn controle.  
Dit is de grotbewoners versie van de theorie van inherente kennis, dat reeds lang weerlegt is door filosofie en wetenschap. Racisme is een doctrine voor en door bruten. Het is een boerenversie van collectivisme, die eigen is aan de mentaliteit die denkt in verschillen tussen diersoorten, niet waarin de mens verschilt van het dier. 
Zoals iedere vorm van determisme ontkent racisme dat specifieke kenmerk waarin de mens verschilt van iedere andere diersoort: rede. Racisme ontkent twee aspecten in het leven van de mens: rede en vrije wil, of geest en moraal, en verruilt dat voor chemische bepaaldheid. 
(Bron)

Gerelateerd