maandag 11 november 2013

Objectivisme gaat mainstream op FunX

Objectivist Yernaz Ramautarsing @YerRamautarsing was gisteren te gast in FunX radioprogramma, Spoken. Manu sprak met hem over Ayn Rands filosofieInterview op 13:15, 22:10 en 33:10.

Objectivisme gaat uit van de mens als rationeel, soeverein wezen met onvervreemdbare individuele grondrechten en een vrije wil. De economische toepassing van dit principe is een beperkte opvatting van de kerntaken van de staat en strikte scheiding van staat en economie. Dat laatste zou je kunnen vertalen in kapitalisme in zijn meest pure vorm.

Er werd primair ingehaakt op het morele aspect van het rationeel egoisme, dat contraire is aan de mystieke en collectivistische ethiek van het altruisme.

Het objectivisme is een open filosofie voor leven op aarde, die door iedereen vrij toepasbaar is die daarvoor kiest.

Gerelateerd