donderdag 7 november 2013

De criminalisering van de verkeersdeelnemer

We worden nu bijna dagelijks opgeschrikt door berichten dat er iets goed mis is in onze rechtstaat. In plaats van het garanderen van rechten, gaat de overheid over tot onderdrukking
UPDATE:

.@WijkagentMirjam In juridische zin heb je gelijk. Maar ik doel op iets fundamentelers. De staat knijpt 1,1mld boetes uit burgers, 'antecedenten', en gebruikt daarvoor de politie, die in dienst is voor de bescherming van burgers. Je kunt de case maken dat het berechten van verkeersovertreders in hun belang is. Maar er is geen burger die dat zo ziet: hij ziet fuiken, razzia's en een steeds autoritairder overheid die in oorlog met hem lijkt te zien. Het is een gevaarlijk spel! Kijk:
Automobilisten die stelselmatig de verkeersregels aan hun laars lappen, komen weg met veel te lichte straffen. Een progressief strafsysteem moet de notoire verkeershufter harder gaan aanpakken. Met dat voorstel komt de Tweede Kamerfractie van de PvdA, schrijft het AD. Ook de VVD sluit zich aan bij het plan. (...) De eerste boete is mild, maar wie vaker de regels overtreedt, moet diep in de buidel tasten. Wie de regels blijft overtreden riskeert zelfs een celstraf. (Bron)
Dit is criminalisering van de burger. Velen hebben het gevoel dat normaal verkeersgebruik ALTIJD wel leidt tot boete of overtreding, omdat het voor de staat een inkomstenbron is en voor veel politici een manier om het gedrag van burgers te reguleren, oftewel, een onderdrukkingsinstrument.

6 nov. 2013

Linkse kerk: 'Overheid is hypocriet'

De eerste en laatste kerntaak van de overheid is de bescherming van individuele rechten. Wat dat zijn hebben we hier beantwoord: wie het niet weet is letterlijk rechtenloos. Een korte cursus vind je in deze primer. De overheid is totaal out of control. De overheid trekt taken naar zich toe die behoren tot het persoonlijke terrein van de burger. Dit proces van vrijheid naar 'zachte tirannie' is als een pan op het vuur met kikkers; de kikkers merken niet dat ze langzaam gaarkoken.

Zelfs Max Pam bij De Volkskrant merkt het op: hij schrijft vandaag in een column dat de overheid precies dat lijkt te doen wat ze van haar burgers niet wil. Dit is ernstig. In de rechten-primer deel 5 leren we dat in een toestand van vrijheid, vertegenwoordigers nooit meer rechten kunnen claimen dan hun bron, de burger.

Max Pam merkt een toestand op van 'zachte tirannie':
  • De overheid als fietsendief die burgers uitknijpt als een citroen en dan ook nog het lef heeft het geroofde geld weg te schenken aan een vreemde mogendheid. 
  • ING die een woekerrente moet betalen voor een bailout, rente die wordt terugbetaald door burgers omdat bedrijven eenvoudigweg geen belasting betalen! (het wordt doorberekend aan de klant via de kostprijs van een product). 
  • De Britse geheime dienst die de AIVD juridische adviezen geeft hoe je de Nederlandse wet moet omzeilen. Hier opereert de overheid niet alleen als inbreker, maar ook als malafide advocaat.
Ons Live Blog Nederland Politiestaat staat bol met voorbeelden waarbij de overheid haar rol als dienaar van de burger heeft omgedraaid en zelfs over de burger met een verkeersovertreding spreekt als een crimineel met 'antecedenten' (tweet boven). Zo'n staat is bezig zich in totalitaire richting te ontwikkelen.

De overheid handelt nu ook in strijd met artikel 1 van de Grondwet door onderscheid te maken tussen groepen burgers. Ze doen dat via 'zwemsubsidies', een privezaak van burgers waar ze sowieso van weg hadden moeten blijven: Schoolzwemmen in Delft alleen voor allochtonen.

Het laatste en meest stuitende voorbeeld vind je op het Live Blog over thuisscholen. Hier worden drie rechten met een klap vermorzeld: de vrijheid van godsdienst (geweten), de vrijheid van onderwijs (een Nederlands privilege) en het recht van ouders om te bepalen hoe hun kinderen worden opgevoed (ouderlijke autonomie): OM: religie kan een smoes zijn om kind thuis te houden.

Deze staatsgreep op grondrechten vindt plaats met een beroep op een anti-religieuze stemming bij veel Nederlanders. Dat hier meer aan de hand is bewijst dat ook de objectivistische filosofie erbij gelapt wordt. Dit is een frontale aanval op de vrijheid van denken, en wel door niemand minder dan het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie in een advies aan de landelijk jeugdofficier van justitie!

De fout blijkt gemaakt te zijn in 1969 bij de aanpassing van de leerplichtwet, die eigenlijk schoolplicht had moeten heten. Meer details over dit beest van Orwell op het thuisscholingsblog.

Gerelateerd