donderdag 21 november 2013

Gordon is een racist. Gordon moet deaud.

Gordon is een racist. Gordon moet ontslagen worden. Gordon moet deaud, want Gordon is politiek incorrect. Wat is racisme? Wat is stereotypering? Wat is het verschil?


Gordon deed aan stereotypering. Dat identificeert het individu met de groep, maar verbindt daar geen moreel oordeel aan. 
De ‘racistische’ uitspraak die Gordon zaterdag deed in Holland’s Got Talent kan niet ongestraft blijven. Dat vinden lezers van de populaire Amerikaanse social news-website Reddit. Toen een Aziaat het podium betrad, grapte Gordon dat hij vast ’39 met rijst’ zou gaan zingen, maar die grap kunnen de Amerikanen niet waarderen. (Bron)

Dit is het soort politiek correcte bullshit waar ze op links in grossieren. Het heeft niets met racisme te maken. Het is de wens het gedrag van anderen te willen beheersen om het in overeenstemming te brengen met de eigen ideologie.

We behandelen de racismekwestie met enige intensiteit in deze pages, mede omdat er zoveel verwarring heerscht, zowel ter linker als ter rechter zijde. Beide zijden denken in groepen. Weliswaar verschillende, maar groepsdenken is 't.

Links ziet 'de maatschappij' als de allesbepalende groep, terwijl rechts de neiging heeft om die eigenschap aan 'de natie' toe te schrijven. In feite is 't het individu die in vrije wil zijn eigen moraal en daden bepaalt.

Wat is racisme? Ayn Rand definieert racisme als volgt:
Het idee schrijft moreel, sociaal of politiek belang toe aan genetische afstamming — de idee dat de intellectuele en karakterologische kenmerken van een mens moeten worden beoordeeld naar de daden van de voorouders, niet naar het karakter en de daden van het individu. Racisme zegt dat de inhoud van de geest (niet het cognitieve instrument, maar de inhoud) overerfbaar is; dat overtuigingen, waarden en karakter worden bepaald voor de geboorte door lichamelijke factoren buiten zijn controle.  
Wat heeft een opmerking als die van Gordon daarmee te maken? Niets. Hij brengt een Aziatische kandidaat in verband met het eten van rijst, een gewoonte die ook wordt toegeschreven aan zijn etnische groep. Niets meer, en niets minder. 

Het is een stereotypering die moreel, sociaal of politiek niets toeschrijft aan genetische afstamming. Het zegt niets over de kandidaat als mens, behalve dat hij waarschijnlijk wel rijst zal eten. So what? 

Als we het stukkie in de Mediacourant moeten geloven zijn er mensen die hier in Nederland het Amerika van Obama en de Democraten willen uitroepen. De cultuuroorlog wordt er met verve gevoerd. Als de Linksche Kerk inderdaad die kant uit wil, moeten ze vooral doorgaan op de weg van de politieke correctheid. Hier zijn een paar rijpe voorbeelden:


Check deze draad hoe journo's over de kwestie denken:


Gerelateerd