zaterdag 16 november 2013

Ewald Engelen, propagandist voor het neo-socialisme

Een golf van neo-socialisme overspoelt de Westerse wereld. De fouten van voor 1980 worden van stal gehaald en gerecycled als remedie tegen de crisis. 

Terwijl de bewijzen liggen opgestapeld dat overheden, die nog geen verkeersstroom kunnen regelen, al helemaal niet in staat zijn een planeconomie te runnen.

Waar moet je beginnen met het parsen van een stuk van Ewald Engelen @Ewaldeng, professor financiele geografie (whatever!) en columnist voor de Groene Amsterdammer en het Parool? Hij lijkt te leven in een zelfgecreeerde realiteit. In eigen geval niet de economische. In het stuk van vandaag in het Parool staan de Nederlandse Bank (DNB), Klaas Knot en een aantal economen centraal, die zich verbeten afvragen wat te doen aan de fundamentele onevenwichtigheden in Nederland en de eurozone. DNB had daarover een seminar belegd. Engelen was erbij. Het thema gaat om drie vragen:

  • Waarom zijn de bedrijfsbesparingen in Nederland zo hoog?
  • Waarom zijn de consumentenbestedingen zo laag?
  • Hoe past de loonontwikkeling in dat plaatje?
  • En is het niet tijd voor loonsverhogingen?
De bijeenkomst bouwde voort op een tweetal lezingen van Knot, waarin hij had betoogd dat de slechte Nederlandse prestaties komen door krimpende consumentenbestedingen. Dat komt door hoge hypothecaire schuldenlasten, volgens Knot. Daarbij komen "historisch ongekend hoge bedrijfsbesparingen" (besparing ten opzichte van wat?) en lage bedrijfsinvesteringen.

De oplossing daarvoor is volgens Engelen, het opkrikken van de lonen. Pardon? Daardoor gaan bedrijven investeren? In wat voor realiteit leeft Engelen? Bedrijven investeren niet, omdat ze geen vertrouwen hebben in de groei. Dat is ook niet merkwaardig, als het experiment van de euro zo goed als mislukt is en niemand weet hoe dat precedentloze drama gaat aflopen. Niemand investeert bij zoveel onzekere factoren.

Daarbij moet worden opgemerkt dat het pleidooi van Engelen precies aansluit bij wat Eurocommisar Olli Rehn enkele dagen geleden betoogde voor Duitsland: lonen verhogen, waardoor de export afneemt, hetgeen moet leiden tot hogere export in de zwakke eurolanden. Zo werkt gelijkheidsnihilisme: hak de sterken een been af zodat de lammen kunnen winnen.

Komt bij dat landen binnen de eurozone alleen hun concurrentie kunnen verbeteren met goedkoper produceren (en dus lagere lonen) en het verhogen van de productiviteit. Plus dat loonsverhoging zich uiteraard vertaalt in hogere prijzen en dus meer inflatie. Hoezo loonsverhogingen in een tijd waarin bedrijven werknemers vragen loon in te leveren voor behoud van hun baan!

Om zijn rampzalige pleidooi kracht bij te zetten neemt Engelen zijn toevlucht tot leugen en laster.
"Sinds Thatcher, Reagan en het Akkoord van Wassenaar had de vakbeweging genoegen moeten nemen met lagere salarissen en slechtere arbeidsvoorwaarden. De resulterende winsten waren niet gebruikt om te investeren - de bedrijfsinvesteringen in Nederland zijn sinds 1945 niet zo laag geweest - maar zijn, in de vorm van dividenden en de inkoop van eigen aandelen, voornamelijk ten goede gekomen aan managers en aandeelhouders."
Het is objectief onjuist dat de salarissen lager zijn geworden en de arbeidsvoorwaarden slechter. Ze zijn hooguit minder gestegen dan Engelen en de vakbonden hadden gewilt. Dat de winsten zijn gegaan naar stakeholders is niet zo vreemd: waarom zou je anders investeren in een bedrijf! Maar blijkbaar is er geen geloof in groei. Dan neem je winst, maar je investeert die niet. Dat is het recht van investeerders, en niet de 'immorele daad' die Engelen suggereert.

In andere landen kan je met een redelijke baan sparen. Maar in Nederland mag je hooguit een huis kopen; verdere kapitaalvergaring wordt ontmoedigd met hoge belastingen en hoge BTW die zich vertaalt in dure retail. Daarom kunnen buitenlandse prijsvechters (IKEA, Primark, MediaMarkt, Hornbach) de boel zo snel opschudden: zie zeepkist vandaag @Objectivist_Def

Een vertegenwoordiger van werkgeverslobby VNO-NCW die wijst op de arbeidsinkomensquote, wordt door Engelen badinerend afgedaan als "geroep van een huursoldaat van het grootkapitaal", waarmee hij zijn cover voorgoed prijsgeeft, waarvoor dank. Engelen brengt daartegen in dat de vennootsschapsbelasting in tien jaar is gehalveerd. 

Volgens Engelen moeten bedrijven meebetalen aan publieke zaken als spoorwegen, wegen, dijken, onderwijs, zorg, en bescherming. Maar hij vergeet dat bedrijven geen bakstenen zijn, maar mensen die via hun eigen belastingafdrachten al meebetalen aan al dat moois dat in Nederland wordt herverdeeld.

De linker flank is al een paar jaar bezig met een nieuw offensief en propageert de 'logica' dat belastingbetalen dwingende ethiek is. Verdiensten zijn oneerlijk, graaiers (in de private sector) moeten worden gepakt en legitiem gebruik maken van gaten in de belastingwet is crimineel. De brandstof voor deze "politieke opstand" is de nieuw opgewekte klassennijd die burgers uit elkaar speelt. Engelen geeft het grif toe:
"Het was vermoedelijk de eerste keer in de geschiedenis van dat bijna twee eeuwen oude instituut (1814) dat onder de geschilderde ogen van de voorgangers van Klaas Knot en in aanwezigheid van het portret van Zijne Koninklijke Hoogheid het woord 'klassenstrijd' werd gebruikt". 
Frankrijk onder de neo-socialistische president Hollande bevindt zich in de voorhoede van het offensief. Check dan hoe goed dat gaat: Socialisme brengt Frankrijk op de rand van de afgrond! Uit propaganda-overwegingen mag je de naam socialisme niet meer noemen. Maar aan de vruchten herken je de boom. Deze economische destructie is geen natuurramp, maar het bewust recyclen van bekende ellende. 

Niet missen! De Tragedie van de Euro (gratis PDF)


Gerelateerd