dinsdag 3 december 2013

Angola: Islam is te klein voor erkenning

In een poging te voorkomen wat er elders met non-moslims gebeurd is - met name in Afrika - heeft Angola besloten de islam te verbieden en moskeeën te slopenDeze video is gedateerd van 14 september 2013 met de volgende tekst vertaald uit het Portugees: Waarschuwing - Inzake vernietiging van negen moskeeën, moet onmiddellijk worden gestopt en de eis dat de president Angola excuses aan moslims aanbiedt.  Zo niet, dan zouden we de moslimgemeenschap uitnodigen om vreedzame demonstraties te houden bij de gebouwen van Angolese ambassades.. H/t @JacquelineWxxx blog 

Er zijn aanwijzingen dat er al 
moskeeën gesloopt worden in Angola sinds september dit jaar. De VAE lopen al te hoop (Bron) (autovertaling uit CNN Arabic)

UPDATE: The Guardian lijkt de puzzel over de Angolese 'ban on Islam' opgelost te hebben. Tegelijkertijd hebben ze het onderwerp onderdeel gemaakt van de jihad. Onder de Angolese wet moet een religieuse organisatie minimaal 90,000 leden hebben om te worden erkend (uit 18 miljoen inwoners). Atlas Shrugs heeft details:
The Guardian newspaper, in its unending service to the jihad, has successfully ginned up the Muslims in the UK to protest against the tiny nation of Angola for a news story that the Guardian more than manufactured ("Angola bans Islam!"). 
What actually happened is that the Angolan justice ministry last month “rejected the applications of 194 organisations, including one from the Islamic community.” But the protesters do not appear to want religious freedom either, but called for a ban on democracy and the establishment of a Islamic Khilafah (caliphate) in Angola, establishing Sharia law. 'Islam', stated one of the posters some held, 'Will Dominate the World'. 
Not content to destroy just Great Britain, the Guardian wants the rest of the world to suffer Britain's grave fate. It seems to me that the Guardian is "not conducive to the public good" -- perhaps the British government should silence the Guardian. Did they not ban Robert Spencer and me for this very reason? (Source)


27 nov. 2013

Islamverbod in Angola: 'Er zijn moskeeën gesloopt'

Een van de meest vooraanstaande geestelijken in de islamitische wereld, de Egyptische moefti Shawqi Allam heeft gezegd dat de actie van de Angolese regering "niet alleen een provocatie" is van moslims in Angola, maar ook "tegenover de overige 1,5 miljard moslims in de rest van de wereld".
David Ja, een woordvoerder voor lokale moslims heeft de toedracht van de regering betwist en heeft gezegd dat een aantal moskeeën al gesloten zijn. Maar volgens het ministerie van Cultuur hielden die sluitingen verband met kwesties over landeigendom, vergunningen en andere officiele documenten. Een getuige in de provincie Uige (Carmona) heeft Al Jazeera verteld, dat de gesloten moskeeën inderhaast waren gebouwd door moslims uit het westen en het noorden van Afrika, die een gebedsplaats nodig hadden. “Het is waar dat een aantal moskeeën al zijn gesloopt en andere gesloten in de laatste paar maanden. De meeste van de gesloopte gebouwen waren gebouwd zonder vergunningen. Twee moskeeën in Luanda met de nodige vergunningen zijn gewoon open zonder problemen. "Ik heb niets gehoord over een officiele beslissing om islam te verbieden of om gebeden in moskeeën te verbieden", zei Ahmed ould Taher tegen Al Jazeera. (Bron)

Nov. 26, 2013


Verwarrende meldingen over Angola's islamverbod

Geen commentaar van officiele zijde...

Angolese diplomaten in de VS hebben meldingen tegengesproken dat de regering de islam verboden heeft en moskeeen sloopt. (Bron)Nov. 25, 2013


Angola ontkent verbod op islam, sloop moskeeën


Dat duurde niet lang!

(...) een niet nader geidentificeerde beambte van de Angolese ambassade in Washington, D.C., heeft gezegd dat de meldingen dit weekend dat Angola islam in de ban zou hebben gedaan, foutief zijn. “De republiek Angola is een land dat zich niet bemoeit met religie,” zei hij maandagmiddag tijdens een telefonisch interview. “We kennen veel religies. Er is vrijheid van godsdienst hier. Wij hebben katholieken, protestanten, baptisten, moslims en evangelische gelovigen.” (Bron)


24 nov. 2013

De Afrikaanse staat Angola, een overblijfsel van de Koude Oorlog, waar de politieke en economische elite nog heeft gestudeerd aan de Lumumba University in de Sovjet Unie, aarzelt niet op te treden tegen een vijand wanneer men die ziet. In tegenstelling tot het Westen, waar men zo dom is een intolerante ideologie de vrijheid van godsdienst te verlenen, en waar Goed en Kwaad dezelfde morele status hebben, voelt Angola zich vrij de eigen burgers te beschermen. 

De Afrikaanse staat Angola verbiedt islam, moskeeën worden gesloopt


Op verzoek van de bevolking hebben de Angolese autoriteiten besloten preventief de islam als religie te verbieden. De islam wordt er aangemerkt als een sekte, niet als een religie. Ze zien wat moslims niet-moslims aandoen, met name in Afrika, en ze nemen stappen om te voorkomen dat hetzelfde in Angola gebeurd.

Afgelopen oktober werden moslims in Luanda opgeschrikt toen ze zagen dat de minaret van hun moskee gesloopt werd zonden hun toestemming. Op 3 oktober hadden de autoriteiten besloten om de moskee te slopen. De gouverneur van Luanda verklaarde in een radioboodschap dat radicale moslims niet welkom zijn in Angola en dat de regering niet van plan is moskeeën te legaliseren. 

Op 19 november zei de minister van cultuur, Rosa Cruz e Silva: "Met betrekking tot islam, het proces van legalisering is niet goedgekeurd door het ministerie van Justitie. Daarom zullen alle moskeeën worden gesloten tot nader order". De regering heeft van het sluiten van moskeeën een prioriteit gemaakt. De enige twee moskeeën in Luanda hebben een waarschuwingsbrief van de burgemeester ontvangen. 

De provinciale gouverneur van Luanda heeft op de lokale radio gezegd, dat "radicale moslims niet welkom zijn in Angola en dat de regeing niet bereid is moskeeën te legaliseren. De minister van cultuur legde uit, dat de vrijheid van religie zal worden herzien in de nationale context, waarbij ze opmerkte dat de regering er twee keer zo hard aan zal werken om sektes, die tegen de Angolese cultuur ingaan, zoals de islam, te bestrijden.

95% van de bevolking is christelijk. Een kwart is lid van een protestante kerk, die gesticht zijn tijdens de koloniale tijd, waaronder een evangelische. Deze gedecideerde actie van het Angolese staatshoofd is geworteld in de wens om de Wahabische ideologie, de elders voor chaos, dood en verwoesting heeft gezorgd, te bestrijden. De Tunesische filosoof Mezri Haddad heeft terecht gezegd: "Islamisme en Islamofobie voeden elkaar. Islamisme is een ideologie die islam als religie verwoest". (...

Kruisposting van African Globe - H/t @OccupyFabeltjesBlack History Channel: Lezing door Dr. John Henrik Clarke: De islamitische en Arabische vernietiging van zwarte volken, deel 2, deel 3.