woensdag 19 maart 2014

Gemeenten eisen dat aannemers mensen ontslaan

De afbouw van de verzorgingsstaat terwijl de economie de nek wordt omgedraaid gaat gepaard met slavenarbeid, oneerlijke concurrentie, marktverstoring en verdringing op de arbeidsmarktDe ingestorte arbeidsmarkt, een economie die gefrustreerd wordt door 'duurzaamheidsbeleid' (bewust beperkte groei) en het afbouwen van de verzorgingsstaat zorgt voor merkwaardige toestanden. 

UPDATEGemeenten dwingen aannemers werknemers te ontslaan
Gemeenten maken de staatsidiotie nu wel erg bont! Zo dom zijn zelfs ambtenaren doorgaans niet. Gemeenten dwingen aannemers bij bouwopdrachten steeds vaker lokale werklozen aan te nemen, waardoor zij hun eigen personeel moeten ontslaan. De aannemers klagen nu dat zo een werklozencarrousel ontstaat (...) (Bron)


24 nov. 2013


Politie moet linkse losers arbeidsethos bijbrengen

Jarenlang heeft het linkse deel der natie het moreel van hele generaties mensen verpest door ze voor te houden dat ze slachtoffers zijn. Probeer een sportman eens een wedstrijd te laten winnen met die mentaliteit! Nu de PvdA heeft getekend voor de participatiesamenleving, moeten ze plots in de touwen om er weer een beetje arbeidsethos in te rammen. Je ziet de raarste dingen!

Bureau Discriminatiezaken van de Politie Hollands Midden en Haaglanden schreef een pamfletje getiteld BE!T Tips & tools (PDF), een handleiding in een leuk, postmodern covertje met "informatie over hoe je het beste kunt solliciteren en hoe je je eigen kansen kunt creeren". "Door middel van de BE!T methode" kan ook je jezelf redden. De naam zegt het al: wees het positieve voorbeeld voor anderen, maar vooral ook voor jezelf". De instant handleiding naar jezelf, de loser voorbij, gaat verder:
Soms zit het niet echt mee en heb je het gevoel dat je op alle vlakken wordt tegengewerkt. Je hebt geen zin in school,  het zoeken van een bijbaan of stage lukt ook niet echt en je omgeving vindt dat je een nietsnut bent. Als je dit maar lang genoeg te horen krijgt, ga je erin geloven en voor je het weet ga je je er ook naar gedragen". 
De mens blijft een willoos product van sociale constructie, maar als je er hard genoeg aan trekt, kan ook jij uitgroeien tot een winnaar. Je blijft lachen. Jammer van al die generaties die onbereikbaar verloren zijn gegaan. Lees Thomas Sowell in "De oorlog tegen prestatie". Die is de ratio achter de sociale constructie, de ontkenning van de vrije wil.


13 nov. 2013

Gemeenten slopen de markt met werklozen en subsidie

Twee praktijkvoorbeelden: een schoonmaakbedrijf krijgt na 8 jaar zijn congé, want het gemeentelijke reintegratiebedrijf doet het voor een fractie van de prijs met vrijwillig-verplichte werklozen. De opdrachtgever wordt verteld, dat verstandelijk beperkten worden ingezet. Die zijn werkwillig en supervisie wordt erbij geleverd. De werkloos geworden schoonmakers komen als slaven terug, met "behoud van uitkering".

Het gemeentelijke reintegratiebedrijf poetst voor 13 euro met professionele middelen uw auto van binnen en van buiten, met werklozen en een sloot door jezelf betaalde belastingsubsidie.

Verdringing, valse concurrentie, marktverstoring en misbruik van subsidies. Overal waar de overheid een vinger in de pap heeft, ontstaan immorele toestanden. Een hele bedrijfstak wordt door de staat kapotgemaakt, alsof die geen eigendomsrechten hebben. Maar dat is normaal in de 'rechtsstaat' Nederland. Na eigenaars van onroerend goed, café- en nachtclubhouders, nu ook de schoonmaakbranche. Who's next?

En om het moreel helemaal te slopen, nemen deze gemeentelijke 'reintegratiebedrijven' ook taakgestraften op in hun chaingangs, daarmee implicerend dat eerlijk werk een straf is.


10 juni 2013

Sloop van de verzorgingsstaat en nieuwe slavernij

We Are Change Rotterdam @WeAreChangeRdam heeft een ontluisterende documentaire gemaakt over de hedendaagse Arbeitseinsatz van uitkeringsgerechtigden door SoZaWe te Rotterdam. De ervaringen die bijstandsgerechtigden dag in dag uit onvrijwillig moeten ondergaan worden in beeld gebracht. 

Deze ervaringen staan haaks op de politieke papieren werkelijkheid van Den Haag en de gemeente Rotterdam. Thema's die aan de orde komen zijn onder andere, werkverdringing, intimidatie, slechte dienstverlening door SoZaWe en de wijze waarop de gemeente Rotterdam haar begrotingsgaten dicht onder andere binnen de Roteb.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de bureaucraten zelf ook onder druk staan. Ook bij de diensten wordt gezuinigd en er zullen onherroepelijk ontslagen vallen. De gemeente-ambtenaren reageren zoals mensen: de een wordt geplaagd door demoralisering, anderen gedragen zich als capo's.

De ene immorele situatie lokt de volgende uit: een gevolg van collectieve maakbaarheid in plaats van individuele vrije wil. 

Hier zijn de reacties van de betrokken PvdA-politici, je weet wel, die sociaal betrokken empathici met een kloppend hart voor de "zwaksten in de samenleving":Na publicatie op 3 september 2013, is de documentaire via e-mail toegestuurd aan het Kabinet, Tweede Kamerleden, Burgemeester, Wethouders en Gemeenteraadsleden van Rotterdam.