woensdag 2 oktober 2013

PVV: "Geen vervroegde vrijlating voor Volkert"

Stas Teeven heeft in een debat op vragen van de PVV over Volkert van der Graaf gezegd dat vervroegde vrijheid niet mogelijk kan zijn, als er sprake is van maatschappelijke onrust of een geschokte rechtsordeWilders doet een beroep op stas Teeven om de moordenaar van Pim Fortuyn niet op proefverlof te laten gaan. 

De PVV verwacht dat de staatssecretaris zijn rug recht houdt en de toezegging van nog geen jaar geleden gestand doet, dat vervroegde invrijheidstelling of proefverlof niet mogelijk is, als er sprake is van "maatschappelijke onrust" of een geschokte rechtsorde. Kamerlid Helder heeft vanmiddag een debat aangevraagd over de kwestie. Maar laten we wel zijn: hoe is dit anders dan het Verenigd Koninkrijk dat Wilders de toegang tot het land ontzegde, om reden van "maatschappelijke onrust". Een rechtstaat wordt geleid door wetten, niet door de arbitraire beslissingen van regenten in reactie op volkswoede.

Het probleem in Nederland is, dat de onafhankelijke rechterlijke macht een moraal heeft die tegengesteld is aan de rest van het land. Voor onze pomo rechters is misdaad geen vrije keuze en een onrecht jegens het slachtoffer dat hersteld moet worden.

Voor hen is criminaliteit een maatschappelijk bijproduct dat ontstaat door sociale onaangepastheid; je kunt dat een dader eigenlijk niet goed aanrekenen, omdat in deze postmoderne logica de maatschappij collectief de moraal bepaalt in plaats van de individuele mens. 

Voor het verstoorde rechtsgevoel zou de hele rechterlijke macht vervangen moeten worden door orthodoxe moraaldenkers, maar zulke verlichte geesten moet je met een kaarsje zoeken. Anders moet de politiek de rechterlijke macht weer in lijn krijgen met de rechtsnorm door richtlijnen te geven. Zet de rechters maar onder democratische curatele!

Intussen duurt de loopgravenoorlog tussen de regentenklasse en de volkspartij voort.

(Bron inclusief video en audio)